Mana Zilnica

Mana Zilnica

23 Ianuarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Am devenit mare și i-am întrecut pe toți cei care au fost înainte de mine în Ierusalim; totuși înțelepciunea mea a rămas cu mine. Și orice au dorit ochii mei nu le-am refuzat, nu mi-am oprit inima de la nicio bucurie; pentru că inima mea s-a bucurat de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată truda mea. Apoi am privit la toate lucrările pe care mâinile mele le-au lucrat și la truda cu care m-am trudit ca să le fac; și, iată, totul era deșertăciune și goană după vânt și nu am avut niciun folos sub soare.
Eclesiastul 2.9-11

Eclesiastul și creștinul

Cartea Eclesiastul are o trăsătură oarecum deprimantă, repetată de câteva ori în cuprinsul ei: deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Acesta este rezultatul constant al tuturor eforturilor făcute de scriitor pentru a găsi sensul vieții, pentru a găsi satisfacție „sub soare”. Solomon a avut poziția și mijloacele necesare pentru a încerca aproape orice pe pământ: plăcerea (2.1); alcoolul (2.3); o viață de lux (2.4-6); succesul în afaceri (2.7,8); cultura; muzica (2.8); cercetarea prin intermediul intelectului și al înțelepciunii (2.12-17).

Rezultatul a fost întotdeauna aceeași concluzie deprimantă de mai sus, căci citim mai târziu în capitol: „Și am urât viața, … pentru că totul este deșertăciune și goană după vânt” (2.17). „Atunci am ajuns până acolo că inima mi s-a abătut spre disperare pentru lucrarea cu care m-am trudit sub soare” (2.20).

Ce folos are creștinul din studierea unei cărți ca aceasta? Dați-mi voie să menționez doar trei feluri în care putem beneficia de această carte.

În primul rând, ea ne ajută pe noi, cei credincioși, să înțelegem mai bine că sensul vieții și satisfacția reală nu pot fi găsite „sub soare” – în această lume.

În al doilea rând, Domnul a spus că toată Scriptura vorbește despre El (Ioan 5.39). Putem deci să căutăm aluzii la Persoana Sa chiar și în această carte (putem începe cu aceste versete: 4.12; 7.28; 9.14,15).

În al treilea rând, văzute în lumina Noului Testament, versetele acestei cărți au un mesaj pentru cel credincios. Vom privi la acest mesaj în meditațiile următoare.

M Vogelsang

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Astfel, jugul lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor.”
Isaia 14.25

Datoria iertată

Ema, zise cu tristețe bătrânul Fritz, tu ai așa puțină încredere în moșierul nostru? Cu siguranță, nu și-a permis o glumă cu noi. Îl cunosc prea bine. Cred că își va ține cuvântul.

Multe gânduri trec prin mintea omului în astfel de situații; în  mod  deosebit  necredința  își  spune  cuvântul.  Totuși, Ema a început să caute toate facturile care nu au fost plătite, iar Fritz s-a așezat la masa mare și veche și le-a notat pe o foaie de hârtie. A durat mult până le-a terminat. Fiecare datorie trebuia notată exact cu suma și ziua în care a fost făcută. Lista a devenit tot mai lungă. Încetul cu încetul, bătrânul Fritz a început să se îndoiască de cele scrise pe poarta moșierului. Oare nu era prea mare povara datoriilor lor? Poate ar fi mai bine dacă n-ar aminti câteva din datorii…!? Dar pe anunțul de la poarta moșiei era scris că trebuie notate toate datoriile. Deci, nu trebuia să lase niciuna, nici chiar dacă povara părea să fie copleșitor de mare. A scris mai departe cu curaj. Moșierul își va ține cuvântul; în această privință nu trebuia să-și facă griji. La urmă, oricum se va vedea adevărul sau neadevărul înștiințării moșierului.

Când termină de scris, era deja târziu. Împătură hârtia și se duse la culcare liniștit, cu gândul că în adevăr povara lui va fi luată de pe umeri așa cum se spunea în cele scrise de moșier pe poartă.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

HRISTOS ESTE ÎN TINE (2)

„Bogăţia slavei tainei acesteia… şi anume: Hristos în voi” (Coloseni 1:27)

     Pavel scria galatenilor (Galateni 2:20): „Hristos trăieşte în mine”. Nicio altă religie nu mai pretinde acest lucru. Nicio altă mișcare nu implică prezența vie a fondatorului ei în urmași. Nu e de mirare că Pavel se referă la el ca la „o taină”.

Noi pricepem ideea de Hristos în felul următor: pentru mine, cu mine sau în fața mea. Dar Pavel a spus că e mai bine de atât – Hristos în mine! În scrierile sale, Pavel se referă la această unire cu Hristos de 216 ori! Ioan o amintește de 26 de ori. Ei descriu un Hristos care ne dorește cu tot dinadinsul pentru Sine, și care de fapt „ne face una cu El.” Ioan scrie: „Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.” (1 Ioan 4:15).

Așa cum ești proprietarul casei în care locuiești, la fel Hristos care locuiește în tine este proprietarul tău. Atunci când ai o casă o aranjezi după cum dorești. Tot astfel, Hristos se mută în inima ta și îți comandă mâinile și picioarele, îți revendică mintea și inima.

Astăzi ai impresia că lucrurile sunt rearanjate în viața ta? Acest lucru se datorează lui „Hristos care este în tine”.

Eugene Peterson parafrazează astfel cuvintele lui Pavel (Romani 8:29): „El a hotărât ca de la început să modeleze viețile celor care îl iubesc în același fel cu viața Fiului Său”. Ai auzit vreodată acest proverb: „Fă o poșetă de mătase din urechea unui porc”? Asta face Domnul Isus când locuiește în inima ta. El are un plan pentru viața ta și El îți dă și puterea de a-l împlini. Dar care este contribuția ta? Să te predai și să cooperezi în întregime cu El!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmii 109:21-31 şi 110

Lucrează pentru Mine, din pricina Numelui Tău, cere Acela care a fost deja numit în versetul 16 Cel Întristat şi Sărac (v. 21, 22; comp. cu Ioan 12:28).

Să ştie că aici este mâna Ta (v. 27). Dumnezeu trebuia, pentru gloria Numelui Său, să-L izbăvească pe Cel care Îl chema. Şi aceasta este tema Psalmului 110! Ce contur prinde el după tabloul umilinţei Omului durerii! Domnul stătuse la dreapta Celui Sărac pentru a-L salva (Psalmul 109:31); acesta a fost trecutul. Pentru prezent, L-a pus să şadă la dreapta Sa, proclamându-Şi întreaga satisfacţie cu privire la lucrarea încheiată (v. 1; Efeseni 1:20). Şi din nou mai târziu promite versetul 5 Domnul, (de) la dreapta Ta, îi va zdrobi pe împăraţi în ziua mâniei Sale. Vrăjmaşii Lui din Psalmul 109 vor fi puşi ca aşternut al picioarelor Sale: aservirea acestora va face parte din gloria Sa.

Acest psalm este citat nu mai puţin de opt ori în Noul Testament; practic, el serveşte ca fir călăuzitor întregii Epistole către Evrei (cap. 1:13; 7:17; 10:13).

Acestor promisiuni făcute lui Mesia i se adaugă una care se referă la drumul Său pe pământ (v. 7). Hristos, Om, trebuia să găsească pe pământ câteva clipe, rare, de înviorare, care să-L încurajeze şi să-I întărească inima (de exemplu, Luca 7:9,44; 9:20; 10:21,39; 23:42)


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: