Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 5, 2018”

5 Ianuarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor.
Fapte 6.8

Dar ei au strigat cu glas tare și și-au astupat urechile și s-au năpustit într-un gând asupra lui … Și-l loveau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și spunea: „Doamne Isuse, primește duhul meu”.
Fapte 7.57,59

Ștefan a făcut „minuni și semne mari” pentru eliberarea altora. De ce nu le-a făcut el și pentru a se elibera pe sine, ca să nu fie omorât cu pietre? De ce nu a procedat ca Ilie, care a cerut să cadă foc din cer asupra vrăjmașilor săi? De ce a îngăduit Dumnezeu să fie omorât chiar atunci când Ștefan Îi era atât de credincios? De ce nu a luat la Sine pe un credincios care era plin de el însuși, mai degrabă decât pe unul care era plin de Duh Sfânt?

Răspunsul la aceste întrebări se află în scopul urmărit de Dumnezeu. El are întotdeauna putere să-i elibereze pe cei ai Săi, dacă alege să facă acest lucru. Avem multe mărturii în acest sens: Șadrac, Meșac și Abed-Nego în cuptorul de foc; Daniel în groapa cu lei; Petru în temnița lui Irod.

Credința și hotărârea lui Ștefan au rămas mereu aceleași. Când îl întâlnim prima dată, în Fapte 6.5, el este descris ca fiind un bărbat „plin de credință și de Duhul Sfânt”. La sfârșit, el se roagă pentru cei care îi luau viața.

Ceea ce este foarte necesar să înțelegem este că Dumnezeu nu are nevoie de aprobarea noastră, nici de înțelegerea noastră pentru a-Și împlini scopurile în viața noastră. Lucrarea Sa în noi și față de noi nu are în vedere în primul rând bunăstarea noastră fizică, nici supraviețuirea noastră, ci manifestarea propriei Sale glorii. De aceea Pavel a putut să vindece mulți oameni în timpul călătoriilor sale misionare, însă el însuși nu a fost vindecat de țepușul său în carne.

Pe măsură ce realizăm acest adevăr, putem rosti și noi cu tărie cuvintele din 2 Samuel 22.31-33: „Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârșită, Cuvântul Domnului este încercat, El este un scut pentru toți cei care se încred în El. Pentru că cine este Dumnezeu în afară de Domnul? Și cine este o stâncă, dacă nu Dumnezeul nostru? Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și-mi face calea desăvârșită”.

G W Steidl

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem… Învață-mă, Doamne, calea Ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă…”
Psalmul 27.11

Mărturisirea evanghelistului

„După luni de luptă și de descurajare, mă aflam odată, într-o noapte ploioasă, în drum spre casă. Povara de pe sufletul meu devenise așa de mare, încât am îngenuncheat pe stradă și am strigat: «O, Doamne, nu mai pot face nimic!» Simțeam că eram pierdut. În timp ce stăteam acolo, Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit lucrarea Domnului Isus Hristos. Am văzut că ceea ce am încercat eu în zadar să fac, a fost săvârșit deja de Locțiitorul meu unic la cruce. Nu-mi amintesc să fi înțeles mai mult. Dar, ca odinioară poporul Israel în Egipt, am găsit siguranță și ocrotire pe baza sângelui prețios al Mântuitorului, sânge vărsat la cruce. Când m-am ridicat, am fost o făptură nouă în Hristos Isus și am știut sigur acest lucru. Am fost născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Dar ceea ce este firea mea veche  a  trebuit  să  învăț  încet,  deseori  prin  experiențe amare.”

Cu siguranță, evanghelistul, ca și oricine este întors la Dumnezeu de curând, va putea spune ca și împăratul David: „Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!” (Psalm 139.17). Orice început are greutățile sale. Dar când la începutul vieții de credință este Mântuitorul, să fim încredințați pe deplin că El va duce la bun sfârșit lucrarea bună, care a început-o în noi! Toți care au făcut acest pas mare în viață au experimentat purtarea de grijă a Domnului lor.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ANUL ACESTA LASĂ-L PE DUMNEZEU SĂ FIE DUMNEZEUL TĂU

„Noi răsturnăm izvodirile minţii” (2 Corinteni 10:5)

     Cum ne ajută Dumnezeu? Zi de zi. Îți aduci aminte de iudei în pustie? Dumnezeu i-a hrănit în fiecare zi cu credincioșie, trimițându-le mană din ceruri. Însă unii dintre ei au dorit să se asigure că au destul și pentru mâine, scoțând la iveală lipsa lor de încredere în Dumnezeu. El însă le dăduse voie să strângă numai pentru o zi; când au încercat să strângă mai mult, ceea ce a fost în plus s-a stricat.

Când te îngrijorezi cu privire la viitor sau la situații care te-au depășit, e ca și cum încerci să strângi mană și pentru ziua următoare. Dumnezeu dorește să-i lași Lui îngrijorările tale cu privire la ziua de mâine, pentru că ele sunt prea mari pentru tine. Primești har doar pentru o zi, deci nu te mai gândi la viitor.

Întrebare: Te frământă varianta „Dar dacă…”? Dacă mă rănesc sau mă îmbolnăvesc; dacă firma va face concedieri și îmi pierd locul de muncă? Dacă lumea mă va disprețui sau nu mă va accepta? Dacă nu voi găsi o persoană care să mă iubească și rămân singur? Dacă nu aud vocea lui Dumnezeu și voi face o greșeală mare?

Biblia numește toate acestea „izvodiri” – de fapt îți imaginezi scenariul cel mai sumbru. Pavel ne spune să le „răsturnăm”, căci altfel vom trăi fiindu-ne frică de lucruri care nu s-au întâmplat, și care probabil nici nu se vor întâmpla vreodată. Dar dacă „rezolvi totul”, iar apoi Dumnezeu te surprinde și face ceva diferit, ceva mai bun? Tot acel timp va fi irosit.

Nu ai pierdut deja destul timp îngrijorându-te? Așa că, anul acesta ar fi bine să te relaxezi și să-L lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața ta.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmul 95

Puterea lui Dumnezeu în mântuire deşteaptă strigăte de bucurie în cei care sunt obiecte ale mântuirii. Odinioară, pe ţărmul Mării Roşii, un popor răscumpărat făcuse să se înalţe către Domnul cântul eliberării. Ce trist, istoria lui Israel încă de la primii ei paşi prin pustie ne învaţă că putem fi martori ai lucrărilor lui Dumnezeu (v. 9) şi totuşi să nu-I cunoaştem căile (v. 10)! Ea ne arată, de asemenea, că nu numai Faraon cel nelegiuit şi-a împietrit inima (Exod 8:15-32), ci că nici Israel n-a întârziat să facă la fel (v. 8). Chiar numele de Masa (ispită; vezi Exod 17:7) şi de Meriba (contestaţie, ceartă) sunt gravate pentru totdeauna în istoria lui (comp. cu Numeri 11:3-34). Astfel de paşi greşiţi au reperat tristele etape ale traversării pustiei şi au servit la a le desemna. Fie ca aceste nume să fie şi pe drumul fiecăruia dintre noi ca nişte panouri indicatoare care ne avertizează într-un mod solemn!

Epistola către Evrei citează şi comentează acest psalm care ne stă în atenţie (Evrei 3:7): Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile. Din inimă trebuie deci să-L ascultăm pe Domnul. Fie ca a noastră astăzi să fie sensibilă la glasul Lui, pentru ca a Lui mâine să ne facă să intrăm în glorioasa Sa odihnă!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: