Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 2, 2018”

2 Ianuarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și David ieșea: oriîncotro îl trimitea Saul, reușea.
1 Samuel 18.5

Trebuie să fie un motiv întemeiat pentru care această frază este repetată de patru ori într-un pasaj atât de scurt (versetele 5, 14, 15 și 30). Este ca și cum Duhul Sfânt ar pune pe deplin accentul pe prudența divină care trebuie să-l caracterizeze pe omul a cărui viață este ascunsă în Dumnezeu. Să umblăm împreună cu Dumnezeu, rămânând în El, supunându-I Lui gândurile și planurile noastre, având comuniune cu El cu privire la toate lucrurile și așezându-ne în întregime viața sub lumina Lui, înainte de a sta în prezența semenilor noștri. Astfel vom avea și noi această înțelepciune plină de har, care este mai mult morală decât intelectuală, fiind rod al harului lui Dumnezeu, nu al cultivării omenești.

Viața noastră va avea o bună recomandare înaintea oamenilor (versetul 5). David era privit bine de tot poporul și, lucru încă și mai uimitor, chiar de către slujitorii lui Saul, care ar fi putut fi geloși pe el. O viață trăită alături de Dumnezeu dezarmează gelozia și invidia. Cel care, în copilăria Sa, era în cele ale Tatălui Său, creștea în înțelepciune și în favoare, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Viața noastră îi va mustra și îi va înspăimânta pe vrăjmașii noștri (versetul 15). Saul s-a temut de David. Când ne sunt întinse capcane, vom putea merge înainte evitându-le, așa cum Domnul Isus a făcut atunci când oamenii au încercat să-L prindă în cursă cu vorba. Vom avea o așa înțelepciune, încât toți vrăjmașii noștri nu-i vor putea rezista.

Numele nostru va fi foarte prețuit (versetul 30). Cei din popor prețuiau mult numele lui David, fiindcă vedeau frumusețea și noblețea caracterului său. Trebuie întotdeauna să ne analizăm viața, acțiunile și pasiunile în lumina efectului pe care ele îl vor avea asupra gloriei Aceluia al cărui nume avem privilegiul să-l purtăm.

F B Meyer

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.”
Matei 11.28

Anul Nou trezeşte speranţă nouă

Isus Hristos oferă mai mult!

Indiferent cum privim noi acum la anul nou, plini de speranță sau resemnați, Isus Hristos ne face o ofertă minunată:

El dăruiește fiecăruia, care crede în El, viața veșnică.

El asigură pe fiecare, care recunoaște în fața Lui păcatele făcute, de iertare deplină.

El dă fiecăruia, care se încrede în El, pace adevărată în inimă.

Aceasta este mai mult decât sănătate, bani sau momente scurte de fericire. Putem fi siguri: Isus Hristos împlinește ce promite!

Veniți la Mine!

Isus Hristos ne invită:

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11.28).

Cum putem lua contact cu Isus Hristos? Crezând în El și rugându-ne Lui.

Isus Hristos ne așteaptă. El a murit la cruce, pentru ca vina noastră să poată fi ștearsă înaintea lui Dumnezeu. Dacă venim la El și recunoaștem cu sinceritate înaintea Lui păcatele noastre, El ne iartă. Aceasta este baza pentru un început într-adevăr nou.

Prin credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avem în posesie:

o perspectivă adevărată pentru viață,

o speranță sigură pentru veșnicie.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmul 91

Dacă sentimentul pe care-l avem atunci când ne întoarcem ochii spre trecut este unul de recunoştinţă (Psalmul 90), cel care ar trebui să ne domine când ne îndreptăm privirile spre viitor este unul de încredere în Dumnezeu. Ce mari sunt, într-adevăr, pericolele de ordin moral care-l ameninţă pe cel credincios! Cine este păsărarul(v. 3), cine leul, cine năpârca, cine şarpele (v. 13), dacă nu Satan însuşi? Ciuma distrugătoare, care umblă în întuneric (v. 3, 6), nu ne vorbeşte ea oare de păcat, lucru de altfel cu mult mai grav decât o boală? Săgeata care zboară ziua(v. 5) sugerează un astfel de gând rău ivit pe neaşteptate în faţa unei imagini de pe stradă ori în urma unei lecturi sau conversaţii îndoielnice. Groaza din timpul nopţii sunt acele nelinişti care ne împiedică să dormim somnul liniştit pe care-l dă Domnul (Psalmul 4:8). Oricare-ar fi însă capcana sau ameninţarea, noi avem un loc întărit, un adăpost: Însuşi Dumnezeul Atotputernic (v. 1, 2, 9). Să-L imităm şi noi pe Acela care, în mijlocul aceloraşi pericole, a realizat în mod deplin această încredere! Hristos în pustie a ştiut să-l încurce şi să-l „încuie” pe Ispititorul care îndrăznise să citeze din acest psalm.

Începând cu versetul 9, promisiunile lui Dumnezeu vin să răspundă rugăciunii Omului desăvârşit. Şi noi ne putem bucura de ele, în măsura în care ne punem, ca şi Isus, încrederea şi iubirea în Dumnezeu (v. 14).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: