Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 8, 2018”

8 Ianuarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

El îmi înviorează sufletul; mă conduce pe cărări ale dreptății, datorită Numelui Său. Chiar dacă aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău: pentru că Tu ești cu mine; toiagul Tău și nuiaua Ta mă mângâie … Da, bunătatea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului zile îndelungate.
Psalmul 23.3,4,6

Multe sindicate caută să negocieze contracte avantajoase pentru muncitori, care să includă multe beneficii: salarii bune, garantarea locului de muncă, asigurare medicală completă, pensii ridicate, asigurare de viață etc. Toate aceste lucruri sunt bune și necesare pentru această viață, însă toate pot dispărea într-o clipă. Nimic nu este sigur în lumea aceasta.

Oaia care Îl urmează pe Păstor are siguranța prezenței Domnului, iar cu aceasta vin toate celelalte beneficii și binecuvântări. A-L urma pe Domnul este singura cale dreaptă, chiar dacă ne duce prin valea umbrei morții. Psalmistul spune: „Nu mă tem de niciun rău”. Cum poate vorbi el cu atâta încredere? Fiindcă Păstorul este cu el și nu are de ce să se teamă. În primele trei versete ale Psalmului 23, el a vorbit despre Păstor. Acum Îi vorbește direct Păstorului – atât de aproape este de El!

Cu nuiaua, Păstorul abate oile de la pericole iminente, iar cu toiagul îi ține departe pe vrăjmași. Sunt mulți cei care doresc să împrăștie oile și să le devoreze, însă Domnul le păzește – El este puterea, mângâierea și Călăuzitorul lor. Nimic nu-l poate tulbura pe credinciosul care umblă în comuniune strânsă cu Domnul său. Putem privi înapoi și mărturisi despre nenumărate dovezi ale bunătății și îndurării Sale, de care ne-am bucurat zi de zi. Și care este perspectiva noastră? Să fim cu El! După ce ne-am bucurat de compania Lui aici, ce va fi când vom locui cu El pentru totdeauna, fără să-I mai întristăm vreodată inima!

J Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …El… a zis: «Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.» Așa că putem zice plini de încredere: «Domnul este ajutorul meu…»”
Evrei 13.5,6

Un sprijin sigur

La grădiniță, un băiețaș avea mereu cu el o revistă cu poze de avioane. Într-o zi, educatoarea a stat de vorbă cu băiețașul despre revista sa și așa a aflat mai multe lucruri.

– Şi unde este tatăl tău acum?

–  Dumneavoastră nu știți? Tata a zburat cu un avion mare și de atunci nimeni nu l-a mai văzut. Dar mama spune că el s-a dus în cer șio să-l revedem odată.

– Da, micuțul  meu, tu îl vei revedea în mod sigur.

Educatoarea trecu afectuos degetele prin părul mătăsos și blond al copilului. Înțelesese, din simpla mărturisire, curajoasele eforturi ale unei mame care, pentru a ușura tragedia atât de repetată în cursul anilor de război, căutase să explice într-un limbaj la nivelul de înțelegere al copilului de ce tatăl lui nu se întoarce în fiecare seară acasă, ca tații micilor lui tovarăși de joacă. Educatoarea gândi că i-ar face bine să cunoască pe mama băiețașului. Așa a aflat că sprijinul moral al mamei era credința în Domnul și Mântuitorul, care a spus: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”

Şi cititorul nostru are posibilitatea chiar acum să-și încredințeze viața în mâinile atotputernice ale Mântuitorului.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FEREȘTE-TE DE MÂNDRIE!

„Mândria merge înaintea pieirii” (Proverbe 16:18)

Gândește-te la lucrurile care ne fac să devenim mândri: casa în care locuim, mașina pe care o conducem, diploma de pe perete, oamenii cu care ne întovărășim și funcția pe care o avem. Când ai muncit din greu pentru a ajunge acolo unde ești, ferește-te de mândrie!

Pavel întreabă: „Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7). Așadar, ce ai de făcut?

1) Analizează-ți sistemul de convingeri referitor la cine ești, ce ai și ce poți face. Domnul Isus a zis: „Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5) Reamintește-ți zilnic: „Eu sunt mănușa; Dumnezeu este mâna care o umple.” Asta te va ajuta să-ți păstrezi o perspectivă corectă!

2) Concentrează-te asupra celorlalți, nu asupra ta. Expresia „cine este plin de sine, e doar un mic pachet” este adevărată. „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” (Filipeni 2:4) 3) Respectă și apreciază fiecare persoană pe care o întâlnești. Nu clasifica oamenii după statutul social, după rasă, gen sau alți factori distinctivi.

Când umbli în smerenie, lumea te respectă, primește opinia ta și nu te suspectează de motive egoiste. Biblia spune: „Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârnește certuri între fraţi.” (Proverbe 6:16-19).

Astăzi, și de astăzi – ferește-te de mândrie!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmul 98 şi 99

Psalmul 98 începe în acelaşi fel cu Psalmul 96, iar Psalmul 99, în acelaşi fel cu Psalmul 97. Cântaţi Domnului o cântare nouă (Psalmul 98:1). Cântarea cea nouă este aceea care-L are ca temă pe Hristos în noile manifestări ale gloriei Sale. În zorii Împărăţiei Sale, atunci când Dumnezeu Îşi va fi făcut cunoscut mântuirea şi Îşi va fi descoperit dreptatea (v. 2; Psalmul 97), acest imn va fi intonat în cer şi toate făpturile îi vor răspunde acolo în ecou (Apocalipsa 5:9-13). Cerul şi pământul vor fi la unison; o bucurie universală va răspunde în sfârşit bunătăţii şi credincioşiei lui Dumnezeu (v. 3).

Domnul împărăţeşte, repetă Psalmul 99 (după Psalmul 97). Odată exersată judecata Lui, gloria Sa îşi reia între heruvimi locul pe care-l părăsise odinioară din cauza nelegiuirii poporului (Exod 25:22; Ezechiel 10). Sfinţenia Sa este proclamată în trei rânduri: Este sfânt; este sfânt; Domnul Dumnezeul nostru este sfânt (v. 3, 5, 9; comp. cu Isaia 6:2-3). Dar acest Dumnezeu de trei ori sfânt este de asemeni Cel care iartă (v. 8) şi ştim că El o poate face fără să Se nege pe Sine, în puterea lucrării de la cruce. Numai atunci mijlocirea lui Moise, a lui Aaron şi a lui Samuel îşi va primi deplin răspunsul, în această iertare care este deja partea noastră în har (Exod 32:11,32; Numeri 16:47; 1 Samuel 7:5; 12:23).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: