Mana Zilnica

Mana Zilnica

29 Iulie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

 

Ioan 11:1-27

În neliniştea lor, cele două surori din Betania Iau adresat Prietenului divin o rugăciune care ne poate servi drept model: Doamne, iată, acela pe carel iubeşti este bolnav (v. 3). NuminduL Domn, ele Îi recunosc autoritatea şi nuşi permit săI dicteze, de exemplu: vino săl vindeci! Ele expun simplu cazul care le preocupa. De asemenea, ele cunoşteau dragostea Lui şi la aceasta fac apel. Totuşi, această afecţiune nuI impune lui Isus să plece imediat în Iudeea, după cum nici intenţiile criminale ale iudeilor nuL împiedică să meargă acolo când a sosit momentul.

El nu Se lasă condus de sentimente, cum facem noi adesea, nici oprit de teama de oameni. Ascultarea de Tatăl Său este singura careI dirijează paşii. Prin această întârziere, gloria lui Dumnezeu va străluci şi mai mult, pentru că Lazăr este deja de patru zile în mormânt atunci când Domnul Isus ajunge în Betania. Ne aflăm uneori în faţa unor persoane încercate de doliu. Şi resimţim atunci totala insuficienţă a compasiunii omeneşti (asemenea celei a iudeilor din v. 19). Totul se schimbă însă când ne îndreptăm privirile spre Cel care este Învierea şi Viaţa. Atunci înţelegem plinătatea valorii lucrurilor veşnice.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Și ei au venit la Isus și l-au văzut pe cel demonizat, care avusese legiunea, șezând îmbrăcat și întreg la minte; și s-au temut … Și au început să-L roage să plece din ținuturile lor.
Marcu 5.15,17

Învățăm din această întâmplare că, oricât de cumplită este puterea lui Satan pentru om, prezența lui Dumnezeu este însă de nesuportat, chiar atunci când El vine cu har și cu putere, pentru a-l elibera pe om. Cineva a spus că omului îi este mai frică de Isus și de harul Său, decât de diavol și de lucrările lui.

Oamenii din cetate, care au venit în grabă să vadă ce se întâmplase, au fost puși în fața dovezii harului și a puterii Domnului Isus. Omul care fusese o adevărată pacoste pentru ei vreme îndelungată era acum la picioarele Domnului, îmbrăcat și întreg la minte. Aceasta este o frumoasă imagine a unui suflet convertit, eliberat de puterea lui Satan și adus în odihnă, la picioarele Domnului; el nu mai este dezbrăcat, adică expus judecății, ci îmbrăcat, eliberat de orice acuzație, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și având mintea întreagă, adică fiind împăcat cu Dumnezeu, vrăjmășia împotriva Lui fiind scoasă din gândurile lui.

Citim apoi că acei oameni s-au înspăimântat. Ce dovadă a stării omului din lume! Ei au văzut dovada faptului că Dumnezeu venise aproape de ei și s-au înspăimântat. Omului vinovat îi este mereu teamă de Dumnezeu. Lui Adam, după ce a căzut, i-a fost frică; Israel, la Sinai, a fost înspăimântat, iar acești oameni din Gadara s-au temut și ei. Nu contează cum apare Dumnezeu, fie ca vizitator în grădina Eden, fie în măreție la Sinai, fie în har la Gadara: prezența Lui este de nesuportat pentru omul vinovat. Omul preferă demonii, demonizații și porcii, dar nu pe Fiul lui Dumnezeu, deși El vine cu putere și har pentru a-l elibera. Citim deci că ei L-au rugat să plece din ținutul lor. Cererea lor a fost împlinită – Domnul a plecat.

H Smith

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

… Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți …
1 Timotei 2.5, 6

Răscumpărat

Câteva zile mai târziu, trecând prin fața unui magazin, Ștefan tresări: în vitrină, printre multe alte articole, zări vaporul confecționat de el. Intră imediat în magazin.

— Domnule vânzător, acela este vaporul meu; l-am făcut eu cu mâna mea.

— Eu l-am cumpărat de la un pescar, răspunse vânzătorul. Cu plăcere am să ți-l dau în schimbul sumei pe care eu am plătit-o pescarului.

În zilele următoare, Ștefan încercă să adune suma necesară lucrând câte ceva pentru vecini. La rândul lor, părinții îl ajutară și ei cu ceva bani. Într-o zi, Ștefan merse la magazin și așeză pe tejgheaua negustorului toată agoniseala lui, primind în schimb vaporul mult iubit. Părăsind magazinul, strânse vaporul la piept spunând:

— Tu ești cu adevărat al meu, de două ori al meu. Nu doar că te-am făcut cu mâna mea, dar te-am și răscumpărat.

Dumnezeu ne-a creat pe noi și suntem lucrarea mâinilor Sale și Lui Îi datorăm totul. Neascultarea noastră ne-a depărtat de El fiind pierduți pentru totdeauna. În dragostea Lui L-a trimis pe pământ pe Domnul Isus, ca să ne izbăvească de sub povara păcatului. El a murit pe cruce la Golgota și ne-a răscumpărat cu prețul sângelui Său. Cât de mult ar trebui să-i mulțumim pentru lucrarea Sa minunată de mântuire!

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

„DUMNEZEU ESTE…” (3)

„Domnul a făcut marginile pământului.” (Isaia 40:28)

Contrar a ceea ce am fost făcuți să credem, știința și Scriptura nu sunt neapărat opuse. Numărul oamenilor de știință care cred Biblia a crescut vertiginos de la descoperirea fizicii cuantice, care demonstrează uluitoarea simetrie și ordine care caracterizează universul. Știai că una din cele mai strălucite cărți de știință din zilele noastre a fost scrisă de nu mai puțin de șaizeci de oameni de știință celebri, printre care și douăzeci și patru de câștigători ai Premiului Nobel?

Titlul cărți este: „Cosmos, Bios, Theos,” care înseamnă „Univers, Viață, Dumnezeu”. Unul dintre coautori, profesorul Henry Margenau, fizician de la Yale, concluzionează: „Există un singur răspuns convingător” (pentru legile intrinsece care există în natură). Care crede acest om strălucit că este acest răspuns? Evoluția? Coincidența? Întâmplarea? Nu! Margenau crede că „un Dumnezeu omnipotent și omniscient a adus creația în ființă”.

Așadar, a crede în Dumnezeu înseamnă a crede în știință și în Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Biblia spune: „Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc” (Isaia 40:28-31).

Asta înseamnă că prin rugăciune putem avea acces la cea mai mare putere și la cel mai mare ajutor din univers. Uimitor! Modul în care abordezi fiecare zi depinde de Cel asupra căruia îți ațintești privirea. Așadar, uită-te la Dumnezeu! Pune-ți încrederea în El! „Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.” (Proverbe 16:3).


 

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: