Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 19, 2017”

19 Iulie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Ioan 7:25-36

Versetul 25, comparat cu versetul 20, dă la iveală ipocrizia acestor iudei. Ca şi astăzi, ce raţionamente deşarte se fac despre Isus! Fiecare îşi dă cu părerea, opinia conducătorilor este luată în dezbatere. În realitate, dacă prezenţa şi cuvintele Domnului stârnesc o astfel de tulburare, este pentru că aceşti oameni sunt răscoliţi în interiorul lor de această voce despre care simt, deşi nu mărturisesc, că este a lui Dumnezeu (comp. cu v. 28). Ei încearcă să scape de ea, amăginduse cu gândul că acest Galileean nu poate fi Hristosul, pentru căI cunosc familia şi locul de naştere. Întradevăr, „Mă ştiţi”, le răspunde Isus; şi chiar mai mult, cât voi nici nu gândiţi; conştiinţa voastră vă spune că „Eu sunt” şi ea vă acuză.

Este atât de solemn săL auzi pe Domnul strigând acestor mulţimi (v. 28,37; comp. cu Proverbe 8.1 şi 9.3). Nimeni nu poate spune astăzi că nu lea auzit.

„Unde sunt Eu, voi nu puteţi veni” (v. 34), le spune Domnul tuturor celor necredincioşi. Cât despre ai Săi, ei au însă din partea Lui o promisiune inestimabilă: „Vă voi primi la Mine Însumi, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (cap. 14.3). Cititorule, care dintre aceste două cuvinte ţi se pot adresa ţie? Unde vei fi tu în veşnicie?

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Încolo, fraților, toate cele adevărate, toate cele vrednice de respect, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele vrednice de iubit, toate cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, la acestea gândiți. Ce ați și învățat și ați primit și ați auzit și ați văzut în mine, pe acestea faceți-le! Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Filipeni 4.8,9

Acest pasaj a fost descris ca fiind «noul Eden», un adevărat paradis al lui Dumnezeu, și așa este. Vechiul Eden a fost frumos, plin de tot felul de roade care erau bune de mâncat, și Dumnezeu era acolo. Însă primii noștri părinți au pierdut dreptul de a sta acolo, din cauza neascultării, și au fost alungați, iar sabia heruvimului a păzit intrarea, pentru ca niciun păcătos să nu se mai poată întoarce acolo.

Există însă un nou Eden deschis pentru noi, iar intrarea este prin crucea Domnului Isus Hristos. Prin lucrarea de la cruce a fost deschisă o cale de intrare în acest paradis, unde totul este bun. Putem admira frumusețile lui și ne putem ospăta cu roadele lui glorioase – lucruri adevărate, drepte, pure și vrednice de iubit, lucruri virtuoase și vrednice de laudă. Ce binecuvântări minunate ne așteaptă în acest Eden! Totul acolo este Hristos și, pe măsură ce ne bucurăm tot mai mult de frumusețea și de farmecul Lui, Dumnezeul păcii va fi acolo, iar noi vom umbla cu El și El cu noi.

Apostolul, care cunoștea și iubea acest paradis al lui Dumnezeu, nu are nimic mai mult să le spună sfinților, decât să-i îndemne să intre în el – „Încolo, fraților, … la acestea gândiți”.

J T Mawson

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… Mai bună este înțelepciunea decât tăria! …
Eclesiastul 9.16

Curajul misionarei

Acolo a fost un timp extraordinar de greu pentru misionară. Ea știa că nu se poate ca viețile sălbaticilor să fie schimbate într-o clipă, dar nu putea să stea cu mâinile încrucișate în timp ce oamenii aceia făceau rău. Se odihnea foarte puțin și starea sa de sănătate era precară, dar era prezentă oriunde era nevoie. De câte ori auzea că africanii se pregăteau de război cu un alt trib, de fiecare dată se grăbea spre „câmpul de luptă”. Acolo, războinicii beau, dansau și blestemau cealaltă parte. Sulițele lor sclipeau în soare. Capetele și scalpurile victimelor anterioare apăreau peste tot. Era, cu adevărat, o scenă diabolică.

Dar, pe când cele două tabere se pregăteau de atac, vedeau stând între ei o femeie mică și calmă. „La o parte, Ma (așa era numită Mary de către cei din Calabar). Luptăm!” Ea ignora strigătul. „Dă-te la o parte, Ma, sau vei muri!” Mary replica: „Aruncă sulița, dacă îndrăznești!”. Pe când cele două părți se apropiau să îndepărteze acel „obstacol” cu păr cenușiu, misionara știa că învinsese. Îi implora să arate îngăduință unii față de alții și, până la urmă, îi convingea să se așeze la umbra unui pom și să negocieze. După ore de discuții, oamenii erau mai calmi și prea obosiți să mai lupte.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

PUTEREA CARE VINE DE SUS (3)

„Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise…” (Numeri 12:1)

     Puterea care vine de sus învinge împotrivirile familiei. Când Miriam și Aaron s-au plâns de relația lui Moise cu Dumnezeu, el și-a păstrat blândețea și smerenia, în ciuda împotrivirilor lor. Când s-a confruntat cu provocarea de a se retrage sau de a merge înainte, David Livingstone a dat dovadă de puterea care vine de sus. Soția sa Mary i-a făcut atâtea necazuri, văicărindu-se mereu și criticându-l, încât i-a făcut lucrarea vieții sale aproape imposibilă. Tensiunea dintre ei a devenit atât de mare, încât Livingstone a trimis-o acasă în Anglia pentru o perioadă de peste doisprezece ani, timp în care el a suferit, a sângerat și în cele din urmă a murit în Africa, pentru cauza lui Hristos.

Când Domnul Isus s-a dus în Nazaret pentru a-Și începe lucrarea printre cei cu care a crescut, unii dintre ei au încercat să-l arunce pe de stâncă. În ciuda învățăturilor și minunilor Sale, familia Sa a crezut că este nebun. S-a simțit rănit? Firește. Dar nu S-a dat bătut. El a spus: „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor…” (Luca 14:26-28).

Când familia este împotriva ta, iubește-i și roagă-te pentru ei, întrucât Dumnezeu le poate schimba inima! Iar între timp, tu slujește-L credincios!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: