Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 23, 2017”

23 Iulie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

 

Ioan 8:37-59

În capitolul 5.45, Domnul le arătase iudeilor inconsecvenţa lor: în timp ce făceau apel la Moise, înseşi scrierile acestuia îi acuzau. Aici ei îşi reclamă calitatea de fii ai lui Avraam, în timp ce lucrările lor erau cele ale diavolului, care este mincinos şi ucigaş de la început. Auzim uneori spunânduse: aşa tată, aşa fiu (comp. cu Ezechiel 16.44), şi Domnul confirmă că după faptele noastre se poate vedea ai cui copii suntem (comp. cu 1 Ioan 3.710). Pe pământ există doar două mari familii: cea a lui Dumnezeu şi cea a diavolului. Fiecare trebuie să ştie căreia dintre acestea îi aparţine. Faptul de a fi copii din părinţi creştini nu conferă mai multe drepturi înaintea lui Dumnezeu decât le dădea acestor iudei orgolioşi titlul lor de descendenţi ai lui Avraam; dimpotrivă, atrage o responsabilitate mai mare.

„Ai demon”, repetă aceşti mizerabili (v. 48 şi 52; comp. cu cap. 7.20 şi 10.20). Din nou admirăm răbdarea Domnului Isus: în faţa acestor insulte, El lasă Tatălui grija răzbunării gloriei Sale. Şi prin aceasta, El este măreţul nostru Model. Singura noastră preocupare trebuie să fie aceea de aL cunoaşte pe Dumnezeu şi de a păzi Cuvântul Său (v. 55). „Eu sunt” declară Isus în versetul 58. Nu numai „eram înainte de Avraam”, ci „Eu sunt veşnic” (comp. cu Exod 3.14)!

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

 El îți va zdrobi capul și tu Îi vei zdrobi călcâiul.
Geneza 3.15

Această primă profeție din Biblie cuprinde ambele veniri ale lui Hristos. Ea începe prin a prevesti biruința completă a lui Hristos asupra lui Satan. Domnul Isus l-a legat pe „omul cel tare” atunci când S-a aflat pe pământ, în timpul slujirii Sale (Fapte 10.38), însă l-a învins complet la cruce (1 Ioan 3.8). Deși Satan a fost judecat la cruce, sentința sa nu a fost dusă încă la îndeplinire. El este încă în locurile cerești (Efeseni 6.11,12) și lumea întreagă zace în el (1 Ioan 5.19). La cea de-a doua venire a lui Hristos, „Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satan sub picioarele voastre” (Romani 16.20). Ultimele stadii ale judecății asupra lui Satan sunt descrise în Apocalipsa 20.1-3,7-10.

Această profeție descrie însă și drumul de suferință al lui Hristos, la prima Lui venire. Satan I-a zdrobit călcâiul. Domnul Isus, știind că se apropia clipa când avea să fie trădat, le-a spus ucenicilor: „Vine stăpânitorul lumii și el nu are nimic în Mine” (Ioan 14.30). După ce a fost trădat, El le-a zis celor care Îl prinseseră: „Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului” (Luca 22.53). Într-adevăr, Iuda ieșise din camera de sus în întunericul de afară, după ce Satan intrase în el (Ioan 13.27,30). Satan deci a zdrobit călcâiul Domnului prin aceea de a-l determina pe prietenul Său să-și ridice călcâiul împotriva Lui (Psalmul 41.9) – acel călcâi pe care Domnul Isus tocmai îl spălase cu câteva clipe mai devreme.

Călcâiul zdrobit vorbește despre suferință și despre moartea fizică, însă nu despre biruință totală. Astfel, Hristos a suferit pe cruce și chiar a murit, însă a înviat dintre cei morți, biruitor asupra păcatului, asupra judecății și asupra lui Satan.

T Bouter

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu”.
Ioan 3.3

Isus şi Nicodim

Era noapte. Pe ulițele cetății, un om singuratic, bătrân se strecura grăbit de-a lungul zidurilor. Ajungând la o casă, bătu la o ușă și i se deschise. Față în față stăteau Învățătorul venit din cer și învățătorul de pe pământ. Primul era Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, al doilea, Nicodim, un fruntaș al iudeilor, un fariseu.

Lucrările pe care le săvârșea Isus Hristos, despre care se spunea că este Mesia, Unsul lui Dumnezeu, l-au pus în uimire și i-au răscolit inima lui Nicodim. Tocmai neliniștea aceasta a inimii l-a îndemnat să stea de vorbă cu Învățătorul venit de la Dumnezeu, pentru a afla răspuns la întrebările și frământările sale.

Nicodim nu s-a mulțumit cu spusele dușmanilor sau cu ceea ce spuneau prietenii despre Isus, ci a venit el însuși la Învățătorul pentru a afla adevărul din gura Lui. El n-a făcut drumul în zadar. Urechile sale au auzit taina minunată a mântuirii și a fericirii sufletului, taina minunată a nașterii din nou.

Vrei să auzi și tu aceste lucruri minunate? Deschide Biblia! Mântuitorul vrea să-ți vorbească! Nu asculta șoaptele adversarilor Mântuitorului! Ascultă și împlinește ce-ți spune Mântuitorul!

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

BUCURĂ-TE DE FIECARE ZI!

„Gustă viaţa… în tot timpul vieţii tale deşerte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare…”  (Eclesiastul 9:9)

     În Eclesiastul 9:7-10, Solomon scrie: „Du-te, deci, de mănâncă-ţi pâinea cu bucurie, şi bea-ţi cu inimă bună vinul; căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ţi fie albe în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap. Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în tot timpul vieţi tale deşerte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în viaţă, în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!”

Așadar, ce mai aștepți? Să termini școala? Să te căsătorești? Să ai copii? Să ieși la pensie? Viața ta este aici și acum, familia ta este aici și acum, căsătoria ta este aici și acum, cariera ta este aici și acum. Călătoria are loc în fiecare zi, și nevoia ta de semnificație este împlinită când cauți un scop mai înalt. Poți găsi bucurii mărunte în fiecare zi, dacă te uiți prin ochii credinței.

Solomon a recunoscut că, la urma urmelor, cu toții ajungem în aceeași destinație: mormântul. Singura diferență o constituie bucuria pe care o ai în timpul călătoriei.

În loc să devii obsedat de lucruri pe care nu le poți controla, concentrează-te asupra celor pe care le poți controla, și lasă restul în mâna lui Dumnezeu.

Phil Cooke scria: „Trebuie să cred că Dumnezeu este în control și să-mi asum rolul pe care mi l-a dat. M-am hotărât să mă retrag și să-L las pe El să fie Dumnezeu, iar eu să fiu eu.”

E o filozofie pe care ai face bine s-o adopți și tu, deoarece e corectă și funcționează!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: