Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 22, 2017”

22 Iulie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Ioan 8:2136

Iudeii Îi declaraseră Domnului că mărturia Lui nu era adevărată (v. 13). La ce bun Îl întreabă acum cine este? (v. 25). El nu poate să le dea alt răspuns decât: „Întocmai ceea ce vă şi spun” (unele ms. ad. „de la început”). Cuvintele Lui sunt expresia perfectă a ceea ce este El (Psalmul 17.3). Este suficient să ne gândim, prin contrast, la diferenţa care este între ceea ce noi spunem şi arătăm altora şi ceea ce suntem în realitate. Tot ceea ce Isus spunea şi făcea era în perfectă armonie cu gândul Tatălui Său. „Eu fac întotdeauna cele plăcute Lui” (v. 29), poate afirma El! Ce Model inegalabil şi pe care totuşi noi trebuie să căutăm săL imităm!

Celor care cred în El, Isus le vesteşte o eliberare deplină. Iudeii care sunt acolo protestează: „Nam fost robi nimănui niciodată” (v. 33), uitând printrun ciudat lapsus, sau mai curând din mândrie, de istoria lor în Egipt, de Babilon şi de prezenta stăpânire romană. Aşa este omul: nu este dispus să admită că este robit de păcat şişi închipuie că este liber să facă ce vrea (2 Petru 2.19).

Să recunoaştem, dragi prieteni, starea cumplită în care am fost găsiţi, dar să reţinem şi adevărata libertate în care Fiul nea aşezat, în calitate de copii ai lui Dumnezeu!

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 Cine este Dumnezeu asemenea Ție, care iartă nelegiuirea și trece cu vederea fărădelegea rămășiței moștenirii Sale? El nu-Și ține mânia pentru totdeauna, pentru că Îi place îndurarea. El va avea din nou milă de noi, va călca sub picioare nelegiuirile noastre; și vei arunca toate păcatele lor în adâncurile mării.
Mica 7.18,19

Aceste cuvinte vor veni din inima rămășiței lui Israel, după ce va trece prin necazul cel mare. Ei se vor simți nevrednici de harul arătat lor de Dumnezeu, fiindcă își vor simți păcatul mai mult ca niciodată, în special atunci când vor realiza că Mesia venit în putere și cu mare glorie este același cu Isus pe care ei L-au crucificat. Atunci vor înțelege că Acesta este Marele lor Dumnezeu și vor spune cu uimire: „Cine este Dumnezeu asemenea Ție?”.

Mulți au spus că Israel, fiindcă L-a lepădat pe Mesia, nu mai poate fi niciodată restabilit. Cu siguranță, Israel se va simți nevrednic de orice restabilire, însă care om dintre națiuni va îndrăzni să spună că este mai vrednic de harul lui Dumnezeu decât iudeii? Nu a spus Domnul Isus pe cruce: „Tată, iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac”? El este un Dumnezeu așa de mare, încât iartă nelegiuirea, care înseamnă nu numai păcat, ci un păcat făcut cu hotărâre și cu încăpățânare. De această nelegiuire este Israel vinovat de veacuri. Pot însă națiunile să spună că sunt mai bune?

De asemenea, Dumnezeu trece cu vederea călcarea de lege – neascultarea de o poruncă clară. Israel a încălcat legea, însă El poate trece cu vederea călcarea de lege, datorită lucrării de la cruce. Minunat este harul care L-a făcut să sufere și să moară, pentru a putea astfel acorda iertare rămășiței lui Israel și oricărui credincios astăzi! „Cine este Dumnezeu asemenea Ție?”

L M Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor … căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!
Daniel 4.37

Recunoașterea împăratului

Recunoașterea împăratului Nebucadnețar că Dumnezeu are căile Sale de conducere, de cârmuire cu fiii oamenilor este o realitate mare, la care facem bine dacă luăm aminte. Dumnezeu conduce tot universul. Pe lângă faptul că Dumnezeu păstrează și întreține creația Sa, El de asemenea conduce lumea. Deoarece Dumnezeu este suveran, evenimentele istoriei se petrec cu îngăduința și sub supravegherea Sa. În conducerea acestei lumi, Dumnezeu nu Se folosește doar de pedepse și constrângeri, ci Se folosește și de multă îngăduință și iertare. Indignarea noastră față de faptul că Dumnezeu nu-i pedepsește pe cei răi cum am vrea noi, este o disprețuire a bogăției și îndelungii Lui răbdări.

Dumnezeu va călăuzi întotdeauna sufletul smerit și ascultător; dar pe de altă parte, dacă nu mergem în lumina arătată, vom intra în întuneric. Atunci când nu umblăm în lumina care ne este dată, ea devine întuneric. Nimic nu este mai periculos decât să respingi lumina pe care o dă Dumnezeu. Cu siguranță, această respingere va conduce mai devreme sau mai târziu la consecințe dezastruoase. Lucrul acesta este extrem de solemn pentru fiecare cititor. Exemplele din cartea Daniel sunt convingătoare. De aceea să ne lăsăm atenționați și să ascultăm de Dumnezeu!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

FII CA ESTERA!

„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde…” (1 Corinteni 10:11)

     Este o greșeală să crezi că marii eroi ai Bibliei au fost altfel decât noi, și să spui: „În situația mea, o astfel de viață nu este posibilă.” Estera s-a născut în robie, și din cauza frumuseții sale un rege păgân a făcut-o una din soțiile sale. Și noi vorbim de sentimentul neapartenenței! Dar niciun loc nu este nepotrivit, când te afli în locul în care dorește Dumnezeu să fii! Când Haman a complotat la exterminarea iudeilor, Estera se afla într-un loc strategic, pusă de Dumnezeu ca să-i salveze. Ea și-a descoperit scopul vieții când Mardoheu, tutorele și vărul ei, i-a spus: „pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie” (Estera 4:14). Care a fost răspunsul ei (v. 16)? „Voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.” Dar în loc să piară, ea a triumfat!

Prin urmare, ce putem noi învăța de la Estera?

1) Când pornești la drum, Dumnezeu nu-ți oferă toate detaliile. Asta nu înseamnă că El nu are un plan. Numai când Îl cauți pe El, descoperi planul Său și primești putere de la El.

2) Cunoștința înseamnă putere. Fie că ești rob, fie  că ești stăpân, când știi că Dumnezeu te-a chemat, vei putea doborî orice piedică îți iese în cale.

3) Când știi că Dumnezeu este la cârmă, ai îndrăzneală. Când Estera a zis: „Dacă va fi să pier, voi pieri”, ea nu a făcut altceva decât să se pună în mâna lui Dumnezeu, știind că poate înfrunta până și moartea cu îndrăzneală, bizuindu-se pe Domnul. Nu numai că Dumnezeu are un plan pentru tine aici pe pământ, dar El are unul și mai bun sus în ceruri. O astfel de perspectivă nu-ți aduce decât beneficii!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: