Mana Zilnica

Mana Zilnica

26 Septembrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

După ce a scos toate oile sale, merge înaintea lor; și oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul. Dar pe un străin nicidecum nu-l vor urma, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.

Ioan 10.4,5


Așezându-Se înaintea oilor Sale, El „merge înaintea lor; și oile Îl urmează”, de acum înainte găsindu-și împlinirea tuturor nevoilor în Păstor. În staul, oile sunt ținute împreună printr-un gard împrejmuitor; în turmă, oile sunt ținute împreună prin grija Păstorului. Binecuvântarea, călăuzirea și protecția turmei depind în mod deplin de Păstor. Au ele nevoie de hrană? Păstorul este acolo pentru a le conduce în pășuni verzi. Există pericole din partea vrăjmașilor? Păstorul este înaintea turmei pentru a-i asigura protecție. Trec ele, uneori, pe cărări spinoase sau pe drumuri periculoase? Păstorul merge înaintea lor pentru a le călăuzi.

Ce perfect prezintă această imagine adevărata poziție creștină, potrivit cu gândul lui Dumnezeu! Ea ne prezintă o ceată de credincioși – oile Sale – care aparțin în întregime Lui; iar El, Păstorul, Se ocupă în mod exclusiv cu oile Sale, conducându-le afară din sistemul lumii religioase. În acest loc de afară, ele sunt văzute în întregime sub conducerea Lui, ca El să le poată conduce prin pustia lumii, îngrijind de toate nevoile lor și protejându-le de orice rău. Pe de altă parte, oile Îi cunosc glasul lui Hristos și sunt conștiente că au nevoie să fie dependente de El. Cunoscându-și slăbiciunea, ele fug de străini; pentru ele este suficient că nu cunosc glasul străinilor.

Unde oare putem găsi în creștinătate o împlinire adevărată a acestei imagini perfecte? A fi dependent în întregime de un Domn nevăzut necesită un exercițiu constant al credinței și o încredere a dragostei. Cum deci ar putea marea masă a celor care sunt creștini doar cu numele, care formează majoritatea creștinătății, fiind lipsiți de credință și de dragoste, să accepte locul din afara taberei, acel loc al lepădării, alături de un Hristos respins și nevăzut? Necunoscând glasul Păstorului, ei au devenit o pradă ușoară pentru străini. Aceasta s-a întâmplat cu creștinătatea care și-a construit o varietate de staule, ridicate după modelul iudaic, în care oamenii sunt ținuți împreună prin crezuri și prin lideri rânduiți de oameni, care, în măsuri diferite, L-au înlăturat pe Hristos, singurul Păstor al oilor. În ciuda corupției din creștinătate, este totuși privilegiul credinciosului, în dragoste față de Hristos și ascultare față de Cuvânt, să iasă la El afară din tabără și să poarte ocara Lui (Evrei 13.13).

H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nu se vând oare două vrăbii cu un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.

Matei 10.29,30


Două vrăbii la un ban

Domnul Isus avea încredere în Dumnezeul Său în cele mai adânci suferințe. Noi nu vom trece prin aceleași suferințe ca Domnul nostru, dar nu știm să ne încredem în El. Avem nevoie de harul Său pentru a putea conta pe brațul Său în orice situație. Cât de mult Se bucură El când ne vede încrezându-ne în dragostea și în puterea Sa!

Ce mișcătoare sunt aceste cuvinte ale Domnului! El vorbește despre vrăbii, păsări cu o valoare atât de mică, dar pe care Tatăl ceresc nu le lasă să cadă la pământ fără voia Lui – pe niciuna.

„Cât despre voi, până și perii de pe cap, toți vă sunt numărați.” Aceste cuvinte ne arată că Tatăl nostru ceresc ține seama și de cele mai neînsemnate amănunte din viața noastră. El veghează asupra noastră – și toate problemele noastre, absolut toate, sunt în mâna Lui. Dacă am conștientiza mai mult faptul că El Se îngrijește de noi, ne-am odihni mai plini de încredere în dragostea Lui.

„Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; și El îi cunoaște pe cei care se încred în El” (Naum 1.7).

„Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie” (Psalmul 125.1).

Citirea Bibliei: Isaia 24.14-25.12 · Fapte 28.1-15

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNTĂREȘTE-ȚI PRIORITĂȚILE SPIRITUALE! – Fundația S.E.E.R. România

„…Trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.” (Evrei 2:1)


Cea mai înaltă prioritate din viața ta trebuie să fie întotdeauna relația ta cu Dumnezeu și împlinirea voii Sale. Nu lăsa ca această prioritate să-ți scape! În Vechiul Testament găsim o ilustrație sugestivă a acestui fapt. Unui soldat i s-a dat custodia unui prizonier important. I s-a spus: „Dacă va fugi, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui sau vei plăti un talant din argint!” (1 Împărați 20:39). În pofida avertizării, el a lăsat prizonierul să scape. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Prin nebăgare de seamă și program aglomerat. „Pe când robul tău făcea câte ceva încoace şi încolo, omul s-a făcut nevăzut.” Împăratul lui Israel i-a zis: „Aceasta îţi este osânda; tu însuţi ai rostit-o.” (1 Împărați 20:40)

Păstrarea priorităților tale spirituale este responsabilitatea ta și a nimănui altcuiva. Dacă nu o faci, vei plăti un preț mare. „Dar mă rog în fiecare dimineață,” spui tu. E un lucru bun, dar îți faci timp să-l asculți pe Dumnezeu și să primești călăuzire înainte de a-ți începe ziua? Unii dintre noi am șters din Bibliile noastre și din gândurile noastre acele versete care ne poruncesc să ne mai și oprim și să tăcem înaintea Domnului. În viața ta are loc o lucrare în momentul acesta. Poate nu ești deplin conștient de ea, dar în absența ei, nu vei fi niciodată calificat să gestionezi ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine.

Biblia ne spune despre Domnul Isus că „Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.” (Luca 5:16) A petrece timp cu Dumnezeu este prețul ce trebuie plătit ca să auzi vocea Lui și să faci voia Lui. Spiritual vorbind, nu există nicio scurtătură pe calea spre locul unde vrei să ajungi – Cerul!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Faptele Ap. 17:16-34


De la Filipi, Pavel şi însoţitorii săi merg la Tesalonic, o altă cetate a Macedoniei. Câţiva iudei şi mulţi greci, printre care femei de seamă, primesc Cuvântul care le este vestit (1 Tesaloniceni 1.5). Cea mai mare parte dintre iudei însă, ei înşişi stârniţi de Satan, agită poporul împotriva evangheliştilor. Nu ezită să recurgă la ajutorul unor oameni fără căpătâi, pe care de altfel îi dispreţuiau (v. 5), nici să aducă înaintea magistraţilor argumentul folosit cândva în faţa lui Pilat: „Nu avem împărat decât pe Cezarul!” (v. 7; Ioan 19.15).

Timpul petrecut de Pavel la Tesalonic a fost deci scurt: aproximativ trei săptămâni. Dumnezeu însă l-a permis aşa în folosul nostru. Pentru că, prin aceasta, apostolul s-a văzut obligat să-şi completeze învăţătura prin două epistole, atât de bogate în învăţăminte pentru noi toţi!

La Bereea, iudeii dau dovadă de mai multă nobleţe şi corectitudine. În loc să se lase orbiţi de invidie (comp. cu v. 5), ei caută să-şi întărească credinţa, cercetând zilnic Cuvântul, căruia îi recunosc autoritatea supremă (v. 11; comp. cu Ioan 5.39). Nu ştim cum să-i îndemnăm îndeajuns, pe fiecare dintre tinerii noştri cititori, să urmeze acest exemplu (prezentat în special în pasajele pe care le cităm). Acesta este scopul ~ ca şi titlul ~ acestor scurte meditaţii zilnice.

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: