Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 28, 2021”

28 Noiembrie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Isus, știind că Tatăl Îi dăduse toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu Se duce, S-a ridicat de la cină și Și-a pus deoparte hainele și, luând un ștergar, S-a încins. Apoi a turnat apă în lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.

Ioan 13.3-5


Acesta a fost un exemplu dat de cel mai mare Slujitor care a trăit pe acest pământ. Domnul Isus a făcut ceea ce nimeni în acea cameră nu se aștepta ca El să facă. Isus este Domnul și Învățătorul, însă a spălat picioarele ucenicilor. El este Dumnezeu manifestat în trup, care S-a plecat de bunăvoie, cu smerenie adevărată, pentru a face o lucrare de slujitor. Cel care susține întreg universul, Cel în mâinile Căruia Tatăl dăduse toate lucrurile, a folosit acele mâini pentru a spăla picioarele celor ai Săi. Mai târziu, aceleași mâini aveau să fie străpunse de cuie, arătându-se astfel ura omului și inima lui Dumnezeu. Ceea ce El a făcut în timpul cinei este o imagine a felului în care S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.

Vedem de asemenea în toată această scenă o imagine a ceea ce Mântuitorul face acum în glorie pentru noi. Pe cruce, Domnul Isus Și-a vărsat sângele pentru a ne curăți de păcatele noastre. Acum, după ce a înviat dintre cei morți, El trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi. El este Marele nostru Preot și Avocatul nostru (Evrei 4.14-16; 1 Ioan 2.1,2). Ca Mare Preot, El mijlocește pentru noi atunci când venim la El cu slăbiciunile noastre. Ca Avocat, El ne restabilește după ce am păcătuit.

Dacă ne-am folosi mai mult de slujba Lui de Mare Preot, am avea nevoie mai puțin de cea de Avocat.

T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!

Matei 27.54


Dovezile lucrării Sale împlinite

Lucrarea de mântuire a fost făcută! Profeția Vechiului Testament s-a împlinit! Victoria a fost obținută! Când Domnul Isus a murit la cruce, a spus: „S-a sfârșit!” (Ioan 19.30). Dumnezeu a confirmat aceste cuvinte ale Fiului Său preaiubit și a dat oamenilor dovezi clare ale lucrării împlinite, dovezi ale victoriei Fiului Său și ale onoarei acordate Lui.

Dumnezeu a rupt perdeaua templului de „sus până jos”. Este dovada că „drumul spre Locul Preasfânt” este acum deschis (Matei 27.51; Evrei 9.8).

La moartea Domnului Isus, Dumnezeu a deschis mormintele (Matei 27.51-53). Este dovada că Domnul Isus a biruit moartea.

Dumnezeu a vegheat asupra onoarei Fiului Său. Așa cum a prezis profetul Isaia, trupul Domnului Isus nu a fost împreună cu cei răi, ci a fost pus într-un mormânt al unui om bogat: „Mormântul Lui a fost cu cel bogat” (Isaia 53.9).

De la intrarea în lume și până la sfârșitul vieții Sale, Domnul Isus nu a avut parte decât de dușmănie. Iar ura nu a luat sfârșit odată cu moartea Sa, pentru că mai-marii poporului I-au pecetluit și păzit mormântul. Toate aceste măsuri de precauție au fost însă zadarnice. Învierea Domnului Isus nu a putut fi tăgăduită, în ciuda oricăror măsuri.

Dar ce dureros că, în timp ce unii dintre dușmanii Domnului Isus și-au adus aminte că El vestise că va învia după trei zile, ucenicii Lui nici măcar nu s-au gândit la acest lucru (versetul 63)!

Citirea Bibliei: Ezechiel 20.1-26 · Psalmul 121.1-8

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ADEVĂRUL CREAȚIEI (3) – Fundația S.E.E.R. România

„Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.” (Geneza 1:2)


Știința afirmă că universul este definit prin aceste cinci caracteristici: timp, spațiu, materie, putere și mișcare. Cu acestea în minte, să citim Geneza 1:1-3: „La început (timp), Dumnezeu a făcut (putere) cerurile (spațiu) şi pământul (materie). Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca (mișcare) pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.” Primul lucru pe care ni-l spune Dumnezeu în Biblie este că El a creat toate lucrurile și că El controlează toate lucrurile. Iată acum trei citate din cunoscute reviste și ziare:

1) „Majoritatea cosmologilor (oameni de știință care studiază structura și evoluția universului) sunt de acord că relatarea despre creație din Geneza, care vorbește despre un gol inițial ar putea fi în mod ciudat apropiată de adevăr.” (revista Time)

2) „Universul a luat ființă printr-o explozie bruscă. Atunci Big-bangul este o asemănare ciudată cu relatarea din Geneza.” (Jim Holt, autor de scrieri științifice, în The Wall Street Journal).

3) „Noile descoperiri științifice despre supernovă (explozie stelară puternică), găuri negre și Big-bang, le sugerează oamenilor de știință că există „un proiect grandios” în univers.” (U.S. News&World Report). Retina din ochiul uman conține 137 de milioane de celule sensibile la lumină, în timp ce mușchii de focalizare din ochi se mișcă de aproximativ 100.000 de ori pe zi. Și, ce să vezi?! Tocmai Charles Darwin scrie în cartea sa: „Originea speciilor prin selecție naturală” următorul lucru: „A presupune că o minune ca ochiul s-ar fi putut forma prin selecție naturală (evoluție) pare, o mărturisesc liber, un lucru absurd în cel mai înalt grad!” Uimitor, nu-i așa? Dar adevărul este acesta: Dumnezeu te-a creat, și mai mult: El are un plan pentru viața ta!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Marcu 3:20-35

Domnul Isus rămâne lângă mare şi învaţă mulţimile slujinduSe de limbajul în imagini, cel al parabolelor. Cea dintâi este parabola Semănătorului, în care El Însuşi Se prezintă ca fiind Cel care aduce şi răspândeşte în lume sămânţa bună a Evangheliei. Deşi cunoaşte inimile şi modul în care acestea vor primi „sau nu vor primi” adevărul, El dă fiecăruia ocazia de a veni în contact cu Cuvântul vieţii. Voi laţi primit?

Versetul 12 nu trebuie nicidecum să ne zăpăcească, încât să bănuim că Domnul Sar teme ca nu cumva, văzându-i pe oameni pocăinduse, să fie obligat, împotriva voinţei Lui, să le ierte păcatele! Să înţelegem că aici este vorba despre poporul iudeu în ansamblu. Acesta La acuzat pe Domnul Isus de a avea demon, respingând astfel mărturia Duhului Sfânt. Un asemenea păcat nui putea fi iertat, iar Israel va fi împietrit ca popor (cap. 3.29; Romani 11.7,8,25). Dar toţi cei care doresc săL întrebe pe Domnul Isus „în particular”(v. 10: „când a fost singur”) pot găsi „n jurul Lui” (v. 10), şi astăzi, ca şi atunci, loc pentru a auzi descoperirea tainelor Împărăţiei lui Dumnezeu (v. 11,34; comp. cu sf. v. 5 din Proverbe 28). Să ne folosim de acest mare privilegiu şi în special să nu ne sustragem de la strângerile în care noi „Îl înconjurăm” pe Domnul (stăm „în jurul Lui”) pentru a asculta Cuvântul Său.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: