Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 23, 2021”

23 Noiembrie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Îl așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.

Filipeni 3.20


Dacă am avea doar Vechiul Testament, ar fi dificil să înțelegem de ce într-un loc venirea Lui este prezentată ca fiind pentru suferință și umilire, iar în altul, pentru glorie, putere și stăpânire; de asemenea, de ce înfățișarea Lui va fi mai schimonosită decât a fiilor oamenilor și totuși va fi înălțat nespus de sus și națiunile vor fi uimite de splendoarea măreției Sale. Noul Testament este cheia pentru înțelegerea Vechiului și el ne oferă lumină asupra întregului subiect cu privire la venirea Domnului. Înțelegem astfel că sunt avute în vedere două veniri – la prima dintre ele au fost împlinite suferințele lui Hristos, iar la a doua, gloriile care urmează. Poziția noastră ca Adunare se află între aceste două veniri.

El a venit prima dată, însă nu pentru a I se sluji, ci pentru a sluji și a-Și da viața ca răscumpărare pentru mulți. Apoi a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. După aceea S-a arătat, prin multe dovezi de netăgăduit, ucenicilor Săi și S-a înălțat la cer înaintea ochilor lor. Cu inimile pline de devotament față de El, ei au privit cum norul gloriei L-a ascuns de ochii lor, după care doi mesageri divini au stat lângă ei și le-au vestit faptul că El – același Isus, și nu altul – avea să vină la fel cum Îl văzuseră plecând.

Toate acestea au devenit parte integrantă din predicarea apostolilor – mărturia cu privire la Domnul. El a fost aici și S-a întors în cer, de unde venise, dar va veni din nou. Va veni însă în glorie, pentru a judeca lumea cu dreptate și pentru a cârmui națiunile cu un toiag de fier, pentru a îndepărta durerea și plânsul de pe pământ și pentru a aduce bucurie și pace. Venirea din nou a Domnului Isus a fost o speranță vie pentru creștinii de la început, nu doar o doctrină.

J. T. Mawson

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și răspunzând, Îngerul a zis celor care erau înaintea lui: „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!”. Și lui i-a zis: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare”.

Voi, toți cei însetați, veniți la ape, și cel care nu are bani să vină, să cumpere și să mănânce. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată!

Zaharia 3.4; Isaia 55.1


Târgul de vechituri

În fiecare an există în satul nostru un târg de vechituri. În această zi, oamenii pot să aducă lucrurile care nu le mai trebuie sau pe care doresc să le ofere: cărți, jocuri, veselă, electrocasnice etc.

Obiectele sunt așezate la vedere, pentru ca doritorii să le poată lua dacă le consideră a fi folositoare. Oamenii pot să aducă sau să ia lucruri fără să plătească nimic.

Lucrurile care rămân până seara sunt aruncate. O astfel de zi în care poți să aduci sau poți să iei ceva ar trebui să existe în viața fiecărui om.

• Fiecare om poartă cu sine o povară pe care ar dori să o lase. Este vorba despre vina greșelilor lor. Mântuitorul Isus Hristos îi invită: Adu-ți păcatele tale la Mine! Mărturisește lui Dumnezeu și oamenilor ceea ce le-ai greșit. Apoi Eu te voi ierta și-ți voi lua povara. Această ofertă este gratuită, dar Mântuitorul a trebuit să plătească prețul cu propria Sa viață.

• Toți oamenii aspiră la o viață împlinită. Ei o pot primi de la Domnul Isus, care dorește să le ofere viață veșnică și părtășia cu Dumnezeu. El promite tuturor acelora care vin la El și care cred în El: „Și Eu le dau viață eternă; și nicidecum nu vor pieri niciodată și nimeni nu le va smulge din mâna Mea” (Ioan 10.28). Ceea ce El oferă oamenilor este prețios și rămâne veșnic!

Citirea Bibliei: Ezechiel 16.35-63 · Psalmul 119.113-128

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

EȘTI ACCEPTAT, IUBIT ȘI OCROTIT! – Fundația S.E.E.R. România

„Aţi primit un duh de înfiere…” (Romani 8:15)


Dacă ai fost adoptat, trebuie că știi că părinții au fost cei care te-au ales. Ei ar fi putut alege pe cineva de alt gen, de altă culoare a pielii și dintr-o altă familie. Dar ei te-au ales pe tine. Tu spui: „Dacă ar fi văzut dinainte parcursul vieții mele, poate s-ar fi răzgândit!” Exact asta e ideea! Dumnezeu ne-a văzut întreaga viață, de la început până la sfârșit… și totuși a dorit „să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale” (Efeseni 1:5). Acum „am primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” și „dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos”. (Romani 8:15, 17).

Dumnezeu nu te acceptă datorită pedigree-ului tău. Și El nu te respinge din cauza divorțului, a deficiențelor sau a alegerilor tale proaste. Tu ești copilul Său răscumpărat! Îi poți spune „Ava” care înseamnă „tati” sau „tăticule.” „În El avem… apropierea de Dumnezeu cu încredere” (Efeseni 3:12). Și lucrul acesta este adevărat atât în zilele tale rele, cât și în zilele tale bune. Dar lucrurile nu se opresc aici! Adopția ta este atât orizontală, cât și verticală. Acum ești membru al familiei Sale răscumpărate. Zidurile despărțitoare ale ostilității sunt dărâmate și comunitatea se înființează în jurul aceluiași Tată. O Familie mondială! Dacă Dumnezeu te iubește, înseamnă că meriți să fii iubit. Dacă El dorește să te primească în Împărăția Sa, înseamnă că meriți să te aibă. Harul lui Dumnezeu te invită – nu, el îți cere – să-ți schimbi atitudinea față de tine însuți și să fii partener cu Dumnezeu împotriva sentimentelor tale de respingere și de nevrednicie. Tu ești acceptat, iubit și ocrotit! Ce har!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Marcu 1:29-45

După sinagoga din Capernaum, casa lui Andrei şi a lui Simon este cea care devine scena unei minuni a harului. Isus este întotdeauna gata ca, odată primit în casele noastre, să ne aducă eliberările Sale. Să procedăm şi noi precum ucenicii, spunânduI Lui tot ce ne frământă (v. 30).

Îndată ce a fost vindecată, soacra lui Simon se grăbeşte să slujească pe Domnul şi pe Săi. Oare navea ea, în faţa ei, exemplul celei mai mari slujbe?

Se lasă seara, însă, pentru un astfel de Rob, ziua încă nu se sfârşise. Îi sunt aduşi cei care aveau probleme cu sănătatea şi, neobosit, El le ia durerile şi îi vindecă. Care era secretul unei astfel de activităţi minunate? De unde scotea Domnul Isus putere mereu proaspătă? Versetul 35 ne învaţă că din comuniunea cu Dumnezeul Său. Observaţi în ce fel Îşi începea ziua acest Om desăvârşit (comp. cu Isaia 50.4 sf.). Când este însă informat de popularitatea pe care o avea, El părăseşte mulţimile curioase să vadă doar minuni şi pleacă să predice Evanghelia în altă parte.

Domnul Isus vindecă apoi un lepros, căruia îi spune cu exactitate în ce fel trebuie săşi dea mărturia, o mărturie după Cuvânt (v. 44; Levitic 14). Din nefericire însă, omul acţionează după propriile sale gânduri, iar aceasta în detrimentul lucrării lui Dumnezeu în această cetate.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: