Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 11, 2021”

11 Noiembrie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Ridică-te, iubita mea, frumoasa mea, și vino! Pentru că, iată, iarna a trecut.

Cântarea Cântărilor 2.10,11


Lucrul minunat cu privire la iarnă este că nu durează pentru totdeauna. În capitolul 2 din Cântarea Cântărilor se face auzit glasul Mirelui: „Ridică-te, iubita mea, frumoasa mea, și vino”. Iarna va fi trecut la venirea lui Hristos. El va veni mai întâi pentru Adunarea Sa, la răpire, apoi, după o perioadă de necaz, din care o rămășiță a lui Israel va fi scăpată, va veni din nou cu mare putere și glorie.

Această venire va inaugura domnia Sa milenială glorioasă: „timpul restabilirii tuturor lucrurilor” (Fapte 3.21). Într-adevăr, „florile se arată pe pământ, timpul cântării a venit și glasul turturicii se aude în țara noastră; smochinul își înmiresmează smochinele de iarnă și vițele în floare răspândesc miros” (Cântarea Cântărilor 2.12,13). Aceasta este o frumoasă imagine a reînnoirii lui Israel, care va avea ca rezultat bucuria milenială de pe tot pământul.

Vițele, așa cum știm, dormitează în timpul iernii, iar în primăvară încep să-și aducă rodul. Adesea cele mai dure condiții produc cele mai dulci roade. Iarna poate fi aspră, cu gerul și cu vânturile ei tăioase. Acest lucru este valabil nu doar în ce privește partea profetică a lucrurilor, ci și în viețile noastre personale. Putem trece prin timpuri de încercare, prin momente întunecate care par să nu aibă sfârșit. Sterilitatea spirituală și răceala inimii ne pot afecta și ele uneori, însă rezultatul va fi un rod dulce. Să prindem curaj, căci iarna nu va dura pentru totdeauna! Domnul Însuși va veni să ne ia și atunci va începe „timpul cântării” pentru noi (Cântarea Cântărilor 2.12; 1 Tesaloniceni 4.13-17).

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează o pocăință spre mântuire și pentru care nu este regret; pe când întristarea lumii lucrează moarte.

2 Corinteni 7.10


Pocăința reală sau doar regret?

Întristarea potrivit lui Dumnezeu față de păcatele făcute se arată în aceea că cineva își recunoaște singur vina. Este o tristețe adâncă față de propriul eșec, neascunzând răul, ci condamnându-l cu hotărâre.

Efectul rezultat din aceasta este o pocăință reală. Să privești păcatul așa cum îl privește Dumnezeu – știind că L-ai dezonorat pe El și că meriți pedeapsa Lui.

Unei astfel de atitudini, Dumnezeu oferă har, atrăgând atenția asupra lucrării de răscumpărare a Fiului Său, care este temelia salvării.

Întristarea lumii față de o nedreptate comisă este un simplu regret că cineva a comis o greșeală. Întâi de toate, omul se plânge de urmările negative care decurg din aceasta și apoi caută tot felul de scuze. Efectul unui astfel de regret superficial este moartea, pentru că nu are loc în inimă o schimbare reală de gândire și nu există o capitulare înaintea lui Dumnezeu, neavând loc nicio schimbare spre bine.

Afirmația din versetul de astăzi se adresează pe de o parte oamenilor care nu sunt curați înaintea lui Dumnezeu, cărora doar pocăința adevărată față de o viață de păcat le deschide drumul pentru mântuirea eternă. Pe de altă parte, cuvântul de astăzi este valabil și pentru credincioșii care au căzut într-o greșeală. Atât timp cât ei caută scuze pentru păcatul lor sau dau vina pe alții, acest lucru nu poate să fie adus în ordine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.

Citirea Bibliei: Ezechiel 4.1-17 · Psalmul 116.1-9

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

GÂNDEȘTE REALIST (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde…” (Proverbele 22:3)


Astăzi vom vorbi despre alte trei lucruri pe care gândirea realistă le va face pentru tine:

1) Îți va oferi sentimentul siguranței. Când ai luat în calcul cele mai rele lucruri care s-ar putea întâmpla și ai luat măsuri din timp pentru a preîntâmpina unele neplăceri, devii mai încrezător și mai sigur; cu alte cuvinte, prevăzător! E liniștitor să știi că nu sunt șanse să fii luat prin surprindere. Dezamăgirea este diferența dintre așteptări și realitate. Gândirea realistă micșorează diferența dintre cele două.

2) Îți va da credibilitate. Liderii care sunt mereu luați prin surprindere, de lucruri neprevăzute, își pierd rapid credibilitatea în ochii celor care îi urmează. Pe de altă parte, liderii care gândesc realist și planifică corespunzător, se află în postura potrivită pentru izbândă. Lucrul acesta îi face credibili în ochii celor care îi urmează. Așadar, înainte de a invita pe cineva să facă parte din viziunea ta sau din proiectul tău, întreabă-te: a) Se poate realiza? b) Am identificat și am explicat lucrurile pro și contra ducerii la îndeplinire? c) Am o temelie solidă pe care să construiesc? Thomas Edison a spus: „Valoarea unei idei bune este dată de punerea ei în practică.”

3) Te va ajuta să-ți implementezi ideea, eliminând „factorul dorință”. Majoritatea ideilor și eforturilor nu ajung la rezultatele scontate pentru că se bazează prea mult pe ceea ce ne-am dori să fie, și nu pe ceea ce este. Nu poți construi o casă în aer; ea are nevoie de o fundație solidă. Ideile și planurile sunt la fel. Ele au nevoie de ceva concret pe care să fie construite, iar gândirea realistă oferă o astfel de fundație. Înțeleptul Solomon a spus astfel: „Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi.”

Așadar, cuvântul de la Dumnezeu astăzi este acesta: „Gândește în mod realist!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ieremia 52:17-34

Asistând la jefuirea Casei Domnului, privindu-i pe caldeeni cum sparg şi duc cu ei frumoasele şi impunătoarele coloane, suntem cuprinşi de tristeţe gândindu-ne la ce a devenit mărturia lui Israel în mijlocul naţiunilor. Dar ce trebuie să fie sentimentele Domnului faţă de distrugerea casei în care locuia Însuşi Numele Său în comparaţie cu durerea faţă de ruina Ierusalimului! (citiţi 1 Împăraţi 9.69). Ce valoare capătă, prin contrast, promisiunile Domnului pentru biruitorul din Filadelfia! Pe învingător îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu … şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu … şi numele Noului Ierusalim … şi Numele Meu cel nou (Apocalipsa 3.12).

Dragi prieteni, odată cu încheierea lecturii acestei cărţi a lui Ieremia, să-I cerem Domnului să ne dea harul de a fi printre aceşti învingători, cu alte cuvinte, să păzim Cuvântul Lui şi să nu tăgăduim Numele Lui, până la momentul întoarcerii Lui.

Dumnezeu nu îngăduie însă ca această carte să se încheie cu un tablou sumbru. Harul de care a avut parte Ioiachin din partea succesorului lui Nebucadneţar (v. 3134) este o mărturie despre grija pe care Domnul nu încetează să o aibă faţă de o firavă rămăşiţă a poporului Său.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: