Mana Zilnica

Mana Zilnica

27 Iulie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

 

Ioan 10:7-21

În această evanghelie nu întâlnim parabole. Acela care este Cuvântul Se adresează oamenilor printrun limbaj direct. În schimb, ce preţioase imagini şi comparaţii foloseşte Domnul pentru a ni Se descoperi! Vedeţi pasajele în care El afirmă: Eu sunt (6.35,48,51; 8.12; 10.7,9,11,14; 11.25; 14.6; 15.1,5). Eu sunt uşa oilor, spune El în versetul 7 şi în versetul 9. Pentru a fi mântuiţi, este necesar să intrăm prin El (comp. cu Efeseni 2.18). Dar noi avem nevoie să fim şi conduşi. Lăsaţi de capul nostru, suntem precum oaia, animal lipsit de inteligenţă, care se rătăceşte atunci când nu este condusă (citiţi Isaia 53.6). În contrast cu oamenii plătiţi, cu hoţii şi cu tâlharii, abili în a pustii sufletele, Isus Se prezintă aşadar ca Păstorul cel bun (v. 11 şi 14). Şi, în acest sens, aduce două dovezi. Cea dintâi este darul de bunăvoie al vieţii Sale pentru aŞi răscumpăra oile, mărturie supremă a dragostei Sale pentru ele şi totodată să nu uităm motiv al dragostei Tatălui pentru El (v. 17).

Cea dea doua dovadă este cunoaşterea pe care El o are faţă de oile Sale şi, reciproc, pe care ele o au faţă de Păstorul lor (v. 14). O legătură atât de strânsă confirmă drepturile pe care le are asupra turmei şi asupra inimii fiecăruia dintre noi.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Și David a zis filisteanului: „Tu vii la mine cu sabie și cu suliță și cu lance, dar eu vin la tine în Numele Domnului oștirilor, Dumnezeul oștirilor lui Israel, pe care L-ai batjocorit”.
1 Samuel 17.45

Este interesant să comparăm provocarea lui Goliat cu felul în care David a interpretat acea provocare. Goliat a spus: „Am batjocorit astăzi rândurile lui Israel!” (versetul 10). David a răspuns: „Eu vin la tine în Numele Domnului oștirilor, Dumnezeul oștirilor lui Israel, pe care L-ai batjocorit” (versetul 45). Pentru David, poporul Israel era poporul lui Dumnezeu; prin urmare, cei care batjocoreau „rândurile lui Israel” Îl batjocoreau pe Dumnezeu Însuși. Acest fel de a privi lucrurile i-a oferit lui David un curaj uimitor împotriva unui adversar care-l depășea la toate capitolele. De vreme ce era bătălia lui Dumnezeu, biruința era asigurată, fiindcă Dumnezeu era mai mare decât Goliat.

Ca unul care umbla cu Dumnezeu, David recunoscuse mâna lui Dumnezeu în împrejurările vieții. Deși venise la locul bătăliei în urma ascultării simple de tatăl său, a înțeles imediat că se afla acolo pentru un scop cu mult mai înalt. Conversația cu frații săi dovedește acest lucru. Ei au catalogat indignarea lui împotriva lui Goliat ca mândrie și insolență; l-au acuzat că venise acolo pentru a scăpa de responsabilitățile de acasă. David însă a răspuns simplu: „Ce-am făcut acum? Nu era și pentru mine aceasta?” (versetul 29). David se vedea direct interesat în tot ceea ce privea onoarea lui Dumnezeu.

Este ușor să spui cuvinte mari când ești departe de vrăjmaș. Cuvintele lui David însă au fost spuse atunci când stătea față în față cu Goliat și au fost aceleași cu cele spuse mai devreme, înaintea oștenilor lui Israel. Credința în Dumnezeu și dorința de a-L onora i-au oferit biruința. El a luptat împotriva uriașului pentru ca „tot pământul să știe că este un Dumnezeu în Israel. Și toată această adunare va cunoaște că nu prin sabie, nici prin suliță salvează Domnul, pentru că lupta este a Domnului și El vă va da în mâna noastră” (versetele 46 și 47). Noi pentru a cui cauză luptăm?

G W Steidl

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

În împărăția ta este un om care are în el duhul dumnezeilor celor sfinți … s-a găsit la el, la Daniel … un duh înalt, știință și pricepere …
Daniel 5.11-12

Un om deosebit

Fiul împăratului Nebucadnețar, Belșațar, a făcut un mare ospăț la care au folosit vasele de aur luate din Templul de la Ierusalim, ca să bea din ele în cinstea zeităților păgâne. Imediat s-a arătat judecata lui Dumnezeu împotriva acestor nelegiuiri. O mână a scris pe tencuiala zidului împărătesc judecata divină, care în traducere însemna: „Numărat, numărat, cântărit și împărțit”. Nimeni nu putea desluși scrierea. Împărăteasa și-a adus aminte că în împărăție exista un om, care avea în el duhul dumnezeilor celor sfinți. Chemat fiind, Daniel a vestit acestui împărat judecata care a venit din partea lui Dumnezeu.

Când luăm aminte la viața Domnului Isus Hristos, recunoaștem că El este un Om deosebit. Cuvintele Mântuitorului nostru curg de pe buzele Sale ca un izvor nesecat al păcii, care va străbate generațiile din toate timpurile. Cuvintele Mântuitorului sunt uimitoare, indiferent cui îi sunt adresate. El este unic și în vorbire. Cuvintele Domnului sunt duh și viață. Firea pământească nu folosește la nimic pentru a înțelege dumnezeieștile cuvinte ale Domnului. Vorbirea Mântuitorului este plină de autoritate divină. Vorbirea Lui este vorbirea lui Emanuel (Dumnezeu este cu noi), venit în har pentru a mântui creatura Sa pierdută. El este deosebit în toate.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

„DUMNEZEU ESTE …” (1)

„Dumnezeu este… un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.” (Psalmul 46:1)

Fiii lui Core au cântat așa: „Dumnezeu este… un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.”

Mai întâi, însă, trebuie să crezi că „Dumnezeu este”, altfel, cea mai mare speranță a ta este în noroc sau în ajutorul celorlalți.

Cât de departe crezi că te va duce asta? Când doctorul îți spune că nu mai poate face nimic, pentru tine sau pentru cineva drag ție, la cine vei căuta ajutorul? Când nu mai ai răspunsuri și ai nevoie de călăuzire, unde vei merge pentru a le găsi? Când ești ros de vină și tânjești după pace și iertare, cine ți le va da? Când o termini cu Dumnezeu, devii propriul tău Dumnezeu, pentru că nu recunoști o putere mai mare în universul acesta decât tu însuți!

Poți înțelege de ce Biblia spune: „Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” (Psalmul 14:1). Este cu adevărat o nebunie să te deconectezi de la cea mai mare sursă de ajutor din univers!

În următoarele zile vom răspunde la întrebarea „De ce Dumnezeu este și de ce trebuie să-ți pui nădejdea în El?”

Mai întâi, ne uităm la astronomie. Biblia spune: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii.” (Psalmul 19:1-4) Pavel scria (Romani 1:19-20): „ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăți.” Dumnezeu există, iar tu poți avea o relație personală cu El!


 

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: