Mana Zilnica

Mana Zilnica

12 Iulie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Ioan 5:15-30

Ura iudeilor Îi oferă lui Isus un nou prilej de a revela câteva din gloriile Sale:

1. Lucrarea Sa de dragoste pentru a ridica păcatul lumii (v. 17; cap. 1.29); în mijlocul ruinii creaţiei Sale, Fiul, asemeni Tatălui, nuŞi poate îngădui odihnă.

2. Afecţiunea infinită a Tatălui pentru acest Fiu căruia Îi împărtăşeşte toate gândurile Sale (v. 20; cap. 3.35).

3. Puterea de viaţă care este în El şi prin care dă acum viaţă veşnică celor care cred în El (v. 24); întrun ceas încă viitor, El Îşi va exercita această putere pentru învierea morţilor (v. 28,29).

4. Judecata care Îi va fi încredinţată în calitatea Sa de Fiu al Omului (v. 22,27).

5. De asemenea, în versetele 19 şi 30, ascultarea Sa! Ce valoare capătă ea câtă vreme este împlinită chiar de Acela care are El Însuşi dreptul să fie ascultat de întreaga creaţie (v. 23)!

Dacă Domnul vorbeşte despre propriile Sale glorii, El o face tocmai pentru că ele sunt strâns legate de cele ale Tatălui Său. A nuL onora pe Fiul înseamnă aL ofensa pe Cel care La trimis (v. 23; vezi 1 Ioan 2.23).

În prezenţa tuturor perfecţiunilor Mântuitorului nostru, nu putem decât să ne prosternăm în admirare (v. 20b) şi în adorare.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 Deci, după cum L-ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să umblați în El.
Coloseni 2.6

Umblăm noi în moștenirea primului Adam, sau a ultimului Adam? Suntem cumva, în mod practic, conformați, în gânduri, în simțăminte și în purtare, cu lumea aceasta care L-a lepădat pe Hristos? Sau suntem identificați pe deplin cu Domnul? Toată omenirea, în mod natural, este asociată cu primul Adam, iar toți cei ai lui Hristos sunt asociați cu El, fiind „cu totul deplini în El”. Așa cum toți sunt moștenitori ai păcatului și ai rușinii prin primul Adam, la fel, toți cei care cred sunt moștenitori împreună cu Hristos, uniți cu El într-un fel vital și de nedespărțit. Ei sunt una cu El în privilegii, interese, binecuvântări, fiind moștenitori ai întregii glorii pe care El o are. Tot ceea ce-I aparține, în privința binecuvântării și a gloriei, El împarte cu ai Săi. „Toate sunt ale voastre”, spune apostolul.

Astfel fiind adevărul lui Dumnezeu, să căutăm întotdeauna părtășia cu El! Să căutăm să primim tot mai mult de la El – cu cât ne dăruiește mai mult, cu atât este mai glorificat! Cât este de sigur că, prin natura noastră veche, suntem uniți cu primul Adam, fiind după asemănarea și chipul lui, tot atât de sigur este că, dacă am crezut, suntem asociați cu Hristos în totul, „moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori ai lui Hristos”.

Acum Îl vedem pe Capul nostru glorios doar prin credință, însă curând Îl vom vedea așa cum este, în toată gloria Lui, și vom fi schimbați potrivit aceleiași glorii. Între timp, să căutăm să fim plini de toată plinătatea lui Hristos! Scripturile ne prezintă toate binecuvântările care sunt în El; toată plinătatea Dumnezeirii locuiește în Hristos, iar noi, frații Domnului, avem un deplin interes în El, fiind uniți cu El printr-o legătură care a început în timp, dar care va continua pentru toată eternitatea.

J N Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Aceștia … batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire …
Iuda 10

Nu vă pierdeți sufletul!

Într-un compartiment al unui vagon de tren se aflau trei bărbați; doi dintre ei vorbeau cu aprindere, al treilea, un om mai în vârstă, stătea tăcut și asculta. Cei doi se întreceau în a critica: mai întâi oamenii politici, autoritățile, funcționarii, ziariștii… Din vorbă în vorbă, au ajuns și la credincioși, care primeau de la ei critică după critică. Între timp, bătrânul luă și el cuvântul și zise: „Văd că sunteți oameni cu priviri pătrunzătoare când este vorba despre greșelile altora. Nimeni nu poate sta în fața criticii voastre. Ați criticat foarte aspru credincioșii, adică cei care și-au pus încrederea în Isus Hristos. Pentru că și eu fac parte din această grupă de oameni cu frica lui Dumnezeu, îmi permit să vă pun întrebarea: Voi sunteți creștini?”. — „Da… negreșit… dar…” — „Credincioșii pot să aibă toate aceste greșeli despre care ați vorbit. Să presupunem că între ei nu s-ar găsi niciunul sincer, deși sunt între ei atâția care se silesc să slujească Mântuitorului lor. Dar despre Isus, Mântuitorul, ce aveți de spus?” — „Despre Isus, firește, nu se poate spune nimic rău.” — „Atunci de ce nu-i dați inima voastră?”, zise bătrânul.

Ia aminte, cititorule, care vezi așa de bine paiul din ochiul aproapelui tău, care este credincios! De greșelile pe care le fac ei, vor da socoteală în fața lui Dumnezeu. Nu te lua după greșelile altora, nici după gândirea unuia sau a altuia, ci cercetează-te pe tine însuți, dacă tu slujești lui Dumnezeu sau nu! Dacă recunoști că Isus este Mântuitorul lumii, atunci de ce nu-ți încredințezi viața în mâinile Sale? Nu îți pierde singur sufletul!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CĂLĂUZIREA DIVINĂ (1)

„(Domnul)… arată… calea” (Psalmul 25:8)

     Citim în Scriptură că Dumnezeu a tot vorbit oamenilor obișnuiți, așa că El îți va vorbi și ție! El i-a spus lui Avraam când să-și părăsească țara și căminul (vezi Geneza 12:1); i-a spus lui Iacov când să se întoarcă acasă (vezi Geneza 31:3); i-a spus lui Ilie unde să găsească hrană în mijlocul foametei (vezi 1 Împărați 17:1-5)… și l-a împiedicat pe Pavel să intre pe ceea ce părea a fi o ușă deschisă, pentru că avea pregătit ceva mai bun. Biblia spune: „Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea. El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie, pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui.” (Psalmul 25:8-10).

Nimic nu are o însemnătate mai mare în viață decât călăuzirea lui Dumnezeu. Părerea altora ar trebui să confirme și să limpezească ceea ce îți spune deja Dumnezeu. Însă până ce nu auzi glasul Său, vei fi ispitit să crezi că ideile altora sunt călăuzirea lui Dumnezeu – fapt care te poate răni. Tu ești unic și Dumnezeu are un plan și un scop unic pentru tine. Când nu ești sigur încotro s-o apuci, încrede-te în promisiunea Lui (Isaia 42:16): „Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină înaintea lor, şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face, şi nu-i voi părăsi.”

Mai bine de atât nu se poate, nu?!

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: