Mana Zilnica

Mana Zilnica

2 Iulie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Ioan 1:19-34

Nu povara păcatelor era aceea carei conducea pe aceşti delegaţi ai iudeilor la Ioan Botezătorul, ci mai degrabă curiozitatea şi dorinţa de aşi forma o părere; poate chiar şi o oarecare îngrijorare. Ancheta lor îi dă totodată ocazia lui Ioan de aşi transmite mesajul (comp. cu 1 Petru 3.15b). Însă nu despre sine le va vorbi el câte ceva (v. 22). El însuşi nu este decât un simplu glas. Este „trimis de la Dumnezeu” ca să mărturisească despre lumină (v. 68). Întrun anumit sens, toţi cei răscumpăraţi sunt chemaţi să dea mărturie despre lumină şi, întâi de toate, umblând „ca nişte copii ai luminii” (Efeseni 5.8). În ei înşişi, ei nu sunt nimic, doar instrumente prin intermediul cărora Hristos, Lumina morală a lumii, trebuie să fie manifestat.

Dumnezeu ia dat mai dinainte slujitorului Său repere despre cum avea săL recunoască pe Acela pe care era însărcinat săL desemneze. „Iată Mielul lui Dumnezeu” (v. 29), strigă Ioan de îndată ce apare Isus. Dumnezeu Sa îngrijit de o jertfă sfântă care să înlăture păcatul lumii. Ea fusese aşteptată încă de la cădere şi anunţată atât prin profeţi, cât şi prin imaginile vechiului legământ (Isaia 53; Exod 12.3). Şi ce jertfă! Mielul lui Dumnezeu nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu (v. 34).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Dar El era străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era asupra Lui și prin rănile Lui suntem vindecați.
Isaia 53.5

Deși împărțirea pe capitole a Bibliei a fost făcută de oameni, este totuși remarcabil că Isaia are același număr de capitole cu numărul cărților din Biblie – șaizeci și șase – și că cea de-a doua parte a ei, care prezintă căile morale ale lui Dumnezeu cu poporul Său, începe cu capitolul patruzeci, la fel cum Noul Testament începe cu a patruzecea carte a Bibliei – Evanghelia după Matei.

Bineînțeles, suferințele ispășitoare ale Domnului Isus și moartea Sa constituie punctele principale ale Noului Testament. Fără acestea, Dumnezeu nu ar fi putut fi drept și, în același timp, să-l îndreptățească pe cel păcătos (Romani 3.26). Fără vărsarea sângelui Său nu am fi putut avea pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

Harul, sângele și credința formează o funie împletită în trei (Eclesiastul 4.12). Domnul Isus, „prin Duhul cel veșnic, S-a oferit ca jertfă fără pată lui Dumnezeu” (Evrei 9.14). El S-a rugat Tatălui în grădina Ghetsimani: „Facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22.42). S-a ridicat și a mers la locul de jertfire, unde, în timpul celor trei ceasuri de întuneric, întreaga judecată divină a căzut asupra Lui. Părăsit de Dumnezeu și lipsit de mângâietori, a suferit pentru păcatele noastre și a fost zdrobit din cauza fărădelegilor noastre. Lăudat fie Dumnezeu pentru toți cei care privesc cu credință la cruce și capătă siguranța mântuirii, datorită cuvintelor Lui: „S-a sfârșit”!

S Attwood

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.
Ioan 1.14

… Cel ce a fost arătat în trup … a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.
1 Timotei 3.16

„Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi.” Cât de mare și de necuprins este pentru noi acest adevăr! Faptul că acest Cuvânt a devenit Om, care a fost și este în Persoana lui Dumnezeu (Ioan 1.1), întrece toate imaginațiile duhului omenesc. Dumnezeu, care până atunci a rămas ascuns oamenilor, a venit în Persoana Fiului pe pământ.

„Cel ce a fost arătat în trup” – El a fost văzut printre oameni. El S-a descoperit oamenilor, nu în putere dumnezeiască și slavă judecătorească, ci în slava Sa morală în har și în adevăr. Această slavă morală, care a fost vizibilă toată viața Lui pe pământ, l-a pus pe omul păcătos, căzut, în lumina lui Dumnezeu. Și toți, care au venit prin credință la Isus, au recunoscut în această lumină slava singurului Fiu al Tatălui.

Da, în această slavă a Fiului se descoperă desăvârșirea lui Dumnezeu, în prim-plan stând în mod deosebit dragostea Lui, căci Tatăl L-a dat pe singurul Lui Fiu. Această dragoste a fost legată cu harul și adevărul; acestea sunt două trăsături, care Îl caracterizează în mod deosebit pe Domnul nostru.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CÂND NU TE AȘTEPȚI (2)

„Nu suntem în neştiinţă despre planurile lui (Satan)” (2 Corinteni 2:11)

     Pe culmea victoriei spirituale, e tentant să lași garda jos… însă atunci ești cel mai vulnerabil la atacurile lui Satan! Nu-ți poți permite să fii „în neştiinţă despre planurile lui”! Nici măcar Domnul Isus nu a fost scutit. Într-o manifestare a puterii Sale supranaturale, El a hrănit cinci mii de persoane cu cinci pâini și doi pești. După o asemenea minune, cred că majoritatea dintre noi ne-am fi hotărât „s-o lăsăm mai moale” o vreme… Însă în loc să savureze această minune, Domnul Isus „S-a dus în munte, ca să Se roage” (Marcu 6:46).

Nu se întrezăreau la orizont, însă El știa că era pe cale să se confrunte cu vântul potrivnic și cu inimile împietrite ale ucenicilor (vezi Marcu 6:48-52). Autorul creștin Henry Blackaby observă: „Ucenicii s-au îndreptat spre furtună nepregătiți, însă Domnul Isus era pregătit pentru furtună și a întâmpinat criza cu toată puterea lui Dumnezeu.

Stai cu ochii în patru când te afli pe culme! Când Îl experimentezi pe Dumnezeu cu putere, du-te imediat într-un loc al rugăciunii, astfel încât Tatăl să te poată pregăti pentru ce urmează.” Vremurile s-au schimbat, însă nu și firea omenească. Noi avem în continuare un sine previzibil – iar Satan o știe. De aceea el „dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).

Ca să-l împiedicați să aibă vreun câștig de la voi, faceți următoarele lucruri:

1) „Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi” (Iacov 4:7).

2) Întovărășiți-vă cu oameni sfinți (vezi Psalmul 1:1).

3) Rămâi în relație cu Dumnezeu prin Cuvântul Său și prin rugăciune. Vern McLellan spunea: „Dimineața, rugăciunea deschide comorile îndurărilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu, iar seara suntem acoperiți de paza și ocrotirea Sa.”

Ar trebui să adopți și tu această strategie care te ferește de eșec.


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: