Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 19, 2016”

19 Iunie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Slujba devotamentului înflăcărat

„Mă iubeşti? Paşte oiţele Mele.” loan 21:16

Isus nu a spus: Converteşte oamenii la părerile tale, ci: Ai grijă de oile Mele, ai grijă să fie hrănite pentru a creşte în cunoaşterea Mea. Noi considerăm drept slujire ceea ce facem în privinţa lucrării creştine; Isus Cristos numeşte slujire ceea ce suntem pentru El, nu ceea ce facem pentru El. Ucenicia se bazează pe devotamentul faţă de Isus Cristos, nu pe aderarea la o credinţă sau la o doctrină. „Dacă vrea cineva să vină după Mine şi nu urăşte…, nu poate fi ucenicul Meu.” Nu există nici o argumentare şi nici o constrângere, ci pur şi simplu: „Dacă vrei să fii ucenicul Meu, trebuie să-Mi fii devotat doar Mie”. Un om atins de Duhul lui Dumnezeu spune imediat: „Acum văd cine este Isus”; aceasta este sursa devotamentului. Astăzi noi am înlocuit credinţa personală cu credinţa într-un crez; de aceea, aşa de mulţi sunt devotaţi cauzelor şi aşa de puţini Ii sunt devotaţi lui Isus Cristos. Oamenii nu vor să-I fie devoiaţi lui Isus, ci numai cauzei Lui. Isus Cristos este o sursă de jignire adâncă pentru mintea educată de astăzi, pentru cei care nu-L vor pe El altfel decât ca pe un tovarăş. Domnul nostru a ascultat mai întâi de voia Tatălui Său, nu de nevoile oamenilor; mântuirea oamenilor a fost rezultatul natural al ascultării Lui de Tatăl. Dacă sunt devotat doar cauzei omenirii, în curând voi fi extenuat şi voi ajunge în punctul în care dragostea mea va scădea; dar dacă-L iubesc cu înflăcărare pe Isus Cristos însuşi, pot sluji oamenilor chiar dacă ei mă vor trata ca pe o ştergătoare de picioare. Secretul vieţii unui ucenic este devotamentul faţă de Isus Cristos şi caracteristica vieţii lui este modestia. El este ca bobul de grâu care cade în pământ şi moare, dar care va răsări şi va schimba întregul peisaj (vezi loan 12:24).

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

„Orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da.” IOAN 16:23

Ucenicii îl rugau pe Domnul Isus să-i înveţe să se roage iar El îi îndemna să nu repete aceleaşi cuvinte fără rost. Rugăciunea nu trebuie şi nu poate fi învăţată pe dinafară. Ea trebuie să fie o emanare a inspiraţiei Duhului Sfînt. Şi totuşi, de cele mai multe ori, rugăciunile noastre sînt o repetare amănunţită a aceloraşi cuvinte, fără elan, reci şi fără credinţă, nişte rugăciuni formale. Cum am putea să ne îmbunătăţim viaţa de rugăciune? Fără-ndoială am putea înşira multe idei care să răspundă la această întrebare şi care ne-ar putea fi de folos. Să ne gîndim doar la cîteva din ele şi să începem să le punem în practică:

1. Să folosim cuvinte simple cînd ne adresăm lui Dumnezeu ca Tatăl nostru. Nu este bine să încercăm să impresionăm pe alţii sau chiar pe noi înşine cu fraze înflorite şi cu expresii de mare devoţiune care nu reflectă realmente starea inimilor noastre. Sînt cîteva rugăciuni în Biblie care ne pot da o idee de simplitate şi respect.

2. Să recunoaştem mereu dragostea pe care o are Dumnezeu pentru noi şi să-I mulţumim. Satan încearcă totdeauna să ne fure acest fericit şi scump adevăr care este o realitate pentru noi şi care ne ţine mereu în prezenţa lui Dumnezeu. Şi atunci avem îndrăzneală la El.

3. Să ne aşteptăm ca Dumnezeu să asculte, să şi să răspundă rugăciunilor noastre. Cînd eram copii la părinţii noştri, gîndeam că taţii noştri puteau să ne procure orice aveam nevoie. Cînd ne-am maturizat, am învăţat că ei au nişte limitări şi am început să ne aşteptăm la mai puţin. Este exact invers în ce priveşte pe Tatăl nostru ceresc. Cu cît învăţăm mai bine să-L cunoaştem, cu atît mai mult realizăm că El nu are limitări – că este în stare să facă mult mai mult decît îi cerem sau gîndim noi.

4. Să contăm pe Dumnezeu şi pe ce spune Cuvîntul Lui: „Şi dacă ştim că ne ascultă orice I-am cere, ştim că dobîndim lucrurile pe care I le-am cerut.” (Ioan 5:16) Tatăl nostru are tot timpul ca să ne asculte rugăciunile şi toată puterea ca să ne răspundă potrivit cu dragostea şi înţelepciunea Lui.

5. Rugăciunile noastre să nu fie egoiste, învîrtindu-se numai în jurul nostru şi al familiei noastre ci să aibă un orizont larg. Sînt atîtea nevoi şi subiecte de rugăciune, numai să-i cerem lui Dumnezeu să ne lărgească inima şi Duhul Lui să ne facă lista acestor subiecte.

Să nu uităm însă că sînt şi nişte condiţii pe care Scriptura ni le arată pentru ca rugăciunile noastre să poată fi ascultate. Şi chiar dacă se pare că răspunsul întîrzie sau nu este cel aşteptat de noi, să aşteptăm cu încredere şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru dragostea şi voia Lui: „Şi pacea Lui ne va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.”

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„Un    om avea doi fii. Cel mai tînăr dintre ei
a zis tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine. Şi tatăl le-a împărţit averea”. Luca 15:11-12.

Pilda aceasta ne arată îndurarea mare şi fără de sfârşit a lui Dumnezeu. Acest fiu era moştenitorul lucrurilor tatălui său şi a dus-o bine. Dar n-a preţuit acest lucru şi a crezut că o va duce şi mi bine dacă pleacă de acasă. Iar acum a cerut partea lui de avere de la tatăl său şi tatăl i-a dat-o. Apoi, el a început să strângă tot ce avea şi a plecat într-o ţară depărtată, unde să fie liber de disciplina tatălui său. Dar în curând şi-a risipit averea şi a început să ducă lipsă. O, cât de mulţi au păţit-o deja, care s-au depărtat de Tatăl şi au mers pe căile alese de ei! La aceasta s-a mi adăugat şi o foamete mare în ţara aceea. Acela care o ducea aşa de bine şi care avea acasă totul din belşug, acum duce lipsă. S-a alipit de unul din locuitorii tării aceleia care, l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii.El dorea să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu i le dădea.Da, când cineva părăseşte casa părintească, acela nu se poate bucura timp mi îndelungat cu prietenii lui. Cum să aibă un astfel de cm bucurie într-o ţară străină? Şi el şi-a amintit ce bine o ducea acasă la tatăl, şi bătîndu-se în piept, a zis: „Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor aici de foame?” I-a venit dorul de casă şi a spus în sinea lui: „Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva Cerului şi împotriva ta”.

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

O INIMĂ NEÎMPĂRŢITĂ

„Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale, ca să nu fiu dat de ruşine.” Psalmul 119.80

Să considerăm această rugăciune insuflată de Dumnezeu, căci ea cuprinde siguranţa că aceia care se sprijină pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu vor roşi niciodată de ruşine. Aceasta este deci o rugăciune ca să căpătăm o inimă întreagă de partea lui Dumnezeu. A avea o credinţă sigură este un lucru bun, dar a avea o inimă curată şi sinceră cu privire la adevăr este mult mai bine. Să iubim adevărul, să-l recunoaştem, să ne supunem lui, fără de care nu vom fi cu inimă întreagă faţă de orânduirile lui Dumnezeu. Sunt oare mulţi în aceste zile rele care n-au o inimă împărţită? S-ar putea ca cititorul sau autorul să fie dintre aceştia.

Mulţi vor fi ruşinaţi la sfârşitul vremurilor, când toate disputele vor înceta. Şi vor vedea atunci nebunia gândurilor lor şi se vor umple de mustrări de cuget din cauza mândriei şi necredinţei lor, şi din cauza neîncrederii voite faţă de Dumnezeu. Dar acela care va crede ceea ce a spus Domnul şi va asculta de Cuvântul Său, va fi neprihănit în tot ce va face. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele. Oamenii care au fost cei mai dispreţuiţi şi cel mai rău trataţi din pricina credinţei lor, vor vedea ruşinea lor schimbată în slavă în acea zi.

Să înălţăm rugăciunea versetului nostru şi să fim siguri că această făgăduinţă se va împlini pentru noi. Dacă Domnul ne dă o inimă întreagă de partea Lui, El ne va ţine inima şi în siguranţă.

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

„Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceasta să vă însufleţească.” Filipeni 4.8

În epistola către Filipeni găsim experienţa unui credincios care se găseşte sub îndemnul Duhului Sfânt pe calea spre cer. El Îl cunoaşte pe Cristos ca pe viaţa sa (1.21), mai departe ne este înfăţişat chipul lui Cristos pe care credinciosul vrea să-l copieze întru totul (2.5-8) şi el îşi atinge ţinta, adică se va face asemenea trupului slavei urmărind premiul chemării cereşti (3.14,20). Cel credincios se „bucură totdeauna” în Domnul a cărui venire este aproape. Ce îmbărbătare serioasă pentru toţi copiii lui Dumnezeu, care trebuie să meargă prin această lume prin multe necazuri încercări şi primejdii. Cu cât simţim slăbiciunea noastră şi vedem pustia cu primejdiile şi necazurile ei, cu atât simţim mângâiere şi adăpost ÎN Dumnezeu: „Şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus” (4.7). Astfel plin de Cristos, îmbrăcat şi fericit, creştinul caută să placă numai lui Isus. „Tot ce este adevărat tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă” acestea să însufleţească toate inimile creştinilor şi pe acestea să le practicăm. Atunci umblarea noastră va fi vrednică de Domnul şi vom face cinste Numelui Său putând să-L lăudăm în mijlocul credincioşilor pe Marele nostru Mântuitor. Prin aceasta vom trăi experienţa preţioasă că aparţinem unui Dumnezeu al păcii şi că El este scutul şi ocrotirea noastră în tot timpul vieţii.

Înţelepciunea este necesară pentru a crede, nu pentru a fi necredincios.

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

O, Doamne, cât de mult tânjesc să mă aduci faţă în faţă cu Tine! Sufletul meu însetează după Tine, după atingerea harului Tău, după suflarea Duhului Tău.

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

«Acum sunteţi plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.» Ioan l6,22

Prima zi în veşnicie aduce clarificarea finală tuturor întrebărilor rămase fară răspuns. Domnul Isus a spus referitor la acest lucru: «In ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic» (Ioan 16,23). De ce? Pentru că Isus Cristos, Mielul divin crucificat şi înviat este răspunsul la toate întrebările. Acest lucru nu-l putem înţelege cu mintea noastră, căci este
o taină ascunsă în Golgota. Crucea lui Cristos este răspunsul minunat al lui Dumnezeu la toate nedreptăţile, păcatele
şi căile strâmbe pe care le-ai văzut şi de care te-ai lovit
aici pe pământ. În ultima noastră zi pe pământ, când ochii noştri fizici se vor închide, ochii spirituali se vor deschide în eternitate şi vor vedea ceea ce aici le-a fost necunoscut. Această primă zi în eternitate va însemna automat şi sfârşitul tuturor problemelor legate de trupul nostru muritor, căci avem promisiunea: «El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, Prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile»â (Filip. 3,21).

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

DIMINEAŢA

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt. Faptele Apostolilor 2:4

Binecuvântarea acestei zile ar fi extraordinară dacă am fi „umpluţi cu Duhul Sfânt”. Consecinţele pe care le-ar avea această umplere sfântă asupra sufletelor noastre sunt imposibil de estimat. Viaţa, mângâierea, lumina, puritatea, puterea, pacea, şi multe alte binecuvântări preţioase nu pot fi despărţite de prezenţa Duhului Sfânt. Ca un ulei sfinţit, El unge capul credinciosului, îl pune deoparte pentru preoţia sfinţilor, şi le oferă harul de a-şi executa slujba. Ca singura apă purificatoare, El ne curăţă de puterea păcatului şi ne sanctifică pentru sfinţenie. Luminaţi de razele Sale cereşti şi pure, nu mai suntem întuneric, ci lumină pentru Domnul. Ca un foc, El ne scoate din gură şi ne aşează firea consacrată deasupra flăcărilor. El este focul de jertfă prin care suntem făcuţi în stare să ne oferim sufletele ca o ” jertfă vie” (Romani 12:1) Lui Dumnezeu. Ca o rouă cerească, El ne înlătură ariditatea şi ne fertilizează vieţile. O, dacă ar picura deasupra noastră în dimineaţa aceasta! O asemenea rouă ar fi un început minunat pentru astăzi. Ca un porumbel, cu aripi de iubire sfântă, El îşi întinde aripile asupra bisericii Sale şi asupra sufletelor credincioşilor; ca un Mângâietor, El ne aruncă îngrijorările şi îndoielile în pacea iubirii Sale. El coboară asupra celor aleşi aşa cum a coborât asupra Domnului la Iordan, şi mărturiseşte că sunt fii lucrând în ei un duh de fii care strigă „Ava, adică Tată” (Galateni 4:6). Ca şi vântul, El aduce suflare de viaţă oamenilor; suflând încotro vrea, El grăbeşte operaţia prin care creaţia spirituală este animată şi susţinută. Să ne ajute Dumnezeu să-i simţim prezenţa astăzi şi în flecare zi.

 

SEARA

Prea iubitul meu este al meu, şi eu sunt al lui; el îi paşte turma între crini. Până la răcoarea zilei, şi până la lungirea umbrelor, întoarce-te! Iubitule, sari ca o căprioară sau ca puiul de cerb, peste munţii ce ne despart. Cântarea Cântărilor 2:16-17

Cu siguranţă că unul dintre cele mai fericite versete ale Bibliei este acesta: „prea iubitul meu este al meu, şi eu sunt al lui”. Acest gând este atât de liniştitor, atât de plin de siguranţă, atât de scăldat în fericire şi mulţumire, încât este foarte posibil să fi fost scris de autorul psalmului douăzeci şi trei. Deşi peisajul este extrem de frumos şi fermecător, nimic nu ar putea fi mai plăcut pe pământ, nu este o privelişte în întregime însorită. Există un nor pe cer, un nor care aruncă o umbră asupra scenei. Ascultaţi: „până la răcoarea zilei, şi până la lungirea umbrelor”. Mai există un cuvânt, cel despre munţii Bether, sau „munţii care ne despart”, şi, pentru cei îndrăgostiţi, nimic nu este mai amar decât despărţirea. Prea iubitule, s-ar putea ca aceasta să fie şi starea minţii tale: nu te îndoieşti de mântuirea ta, ştii că Christos este al tău, dar nu te desfătezi în El. Înţelegi că El se îngrijeşte de tine, aşa că nu te îndoieşti că eşti al Lui şi că El este al tău, dar mâna Sa stângă nu este încă sub capul tău, şi mâna Lui dreaptă nu te îmbrăţişează. O umbră de întristare se oglindeşte în inima ta, poate din cauza nefericirii, poate din cauza absenţei temporare a Domnului tău, astfel încât, chiar şi atunci când exclami „sunt al Lui!”, eşti obligat să cazi în genunchi şi să strigi „până la răcoarea zilei, şi până la lungirea umbrelor, întoarce-te”. „Unde este El?” întreabă sufletul. Şi răspunsul vine „El îşi paşte turma între crini”. Dacă vrem să ÎI găsim pe Christos, trebuie să intrăm în comuniune cu poporul Său, şi să participăm la închinare cu sfinţii Lui. O, dacă L-am zări în seara aceasta! Dacă am cina cu El astăzi!

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

Grâul se bate. (Isaia 28:28)

Mulţi dintre noi nu putem fi folosiţi ca hrană pentru cei flămânzi din lume, pentru că mai întâi trebuie să fim zdrobiţi în mâinile lui Hristos. „Grâul se bate”, şi fiind o binecuvântare a Lui deseori necesită necazuri de partea noastră. Totuşi nici chiar necazul nu este un preţ prea mare de plătit pentru privilegiul de a atinge alte vieţi cu binecuvântările lui Hristos. Lucrurile cele mai preţuite de noi astăzi au ajuns la noi prin lacrimi şi durere. J. R. Miller

Dumnezeu m-a făcut ca pâinea pentru cei aleşi de El, şi dacă este necesar să fiu „sfărâmat” între dinţii leilor pentru a-i hrăni pe copiii Lui, atunci binecuvântat să fie Numele Domnului. Ignatius

Pentru a lumina puternic, vieţile noastre trebuie mai întâi să treacă prin foc. Cu alte cuvinte, încetăm să-i binecuvântăm pe alţii când încetăm să mai sângerăm.

Sărăcia, strâmtorarea, şi nenorocirea au propulsat pe mulţi spre o viaţă de eroism moral şi măreţie spirituală. Dificultăţile ne provoacă energia şi perseverenţa, dar aduc la viaţă cele mai puternice calităţi ale sufletului nostru. Greutăţile sunt cele care fac să funcţioneze vechiul ceas al bunicului. Şi mulţi marinari s-au confruntat cu vânturi puternice şi potrivnice, dar le-au folosit pentru a-i ajuta să ajungă în port. Dumnezeu a ales împotrivirea pe post de catalizator pentru credinţa şi pentru slujirea noastră sfântă.

Cele mai proeminente figuri din Scriptură au fost treierate, zdrobite, şi măcinate pentru pâinea celor flămânzi. Pentru că a stat în capul seriei, îndurând întristarea, dar rămânând ascultător, pe diploma lui Avraam stau scrise acum aceste cuvinte: „Tatăl Credinţei”.

Iacov, ca şi grâul, a suferit severe treierări şi măcinări. Iosif a fost bătut şi zdrobit, şi a fost nevoit să îndure intrigile din casa lui Potifar şi închisoarea Egiptului înainte să ajungă pe tronul său.

David, vânat ca un animal de pradă prin munţi, a fost zdrobit, obosit de atâtea drumuri şi istovit, şi prin aceasta măcinat pentru pâinea unei împărăţii. Pavel n-ar fi putut ajunge niciodată pâine pentru casa Cezarului dacă n-ar fi îndurat zdrobirea prin biciuire şi lapidare. El a fost măcinat într-o făină fină pentru familia regală romană.

Lupta vine înaintea victoriei. Dacă Dumnezeu a ales încercări speciale pentru tine ca să le înduri, să fii sigur că a păstrat un loc foarte special în inima Lui doar pentru tine. Un suflet bine zdrobit este un suflet ales.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Isaia 55.1-13

    Din lucrarea crucii se revarsă, precum din stânca lovită în pustiu (48.21), un râu de viaţă şi de binecuvântare. Ce izvor inepuizabil, oferit oricărui însetat. Aici găsim chemarea profetului, dar în evanghelia după Ioan o avem chiar pe cea a Domnului Isus, care Se exprimă în acelaşi fel: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea” (Ioan 7.37); şi tot aici întâlnim şi pe acest „oricine” al harului (în Ioan 3.15,16; 11.26; 12.46).

    Două trăsături caracterizează marea mântuire a lui Dumnezeu: În primul rând este ,fără plată”. Oamenii se căznesc mult şi cheltuiesc averi pentru „ceea ce nu satură” (v. 2), în timp ce bunul cel mai de preţ pe care îl putem avea se obţine „fără bani şi fără plată” (v. 1). Dumnezeu a plătit totul pentru aceasta (comp. cu 52.3).    În al doilea rând, mântuirea trebuie apucată acum: „Căutaţi pe Domnul cât timp se poate găst (v. 6). Dumnezeu este aproape, El iartă din plin, dar grăbiţi-vă! Vine clipa când nu va mai putea fi găsit (Ioan 7.34; 8.21).    Să privim din nou în acest frumos capitol la ceea ce ni se spune despre gândurile iubirii şi despre căile nepătrunse ale lui Dumnezeu (v. 8,9; vezi şi Romani 11.33-36). Cât despre Cuvântul Său, v. 11 promite: Nu se va întoarce la Mine fără rod. A avut Cuvântul acest efect în inima voastră?

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: Proverbele 23:15-24                       

… părinţii sint slava copiilor lor. Proverbele 17:6

NU AŞTEPTA PÂNĂ NU MAI ESTE

Iată o scrisoare scrisă de un om care a simţit că trebuie să dea glas dragostei pentru tatăl lui, chiar dacă acesta era mort de 30 de ani:
Dragă tată: Simt că trebuie să spun unele lucruri pe care am neglijat să le spun atunci când eram copil. Numai după ce am trecut prin şcoala lungă şi grea a vieţii, înţeleg ceea ce am simţit atunci. Eu trebuie să fi fost o încercare amară pentru tine. Am crezut în ideile mele superficiale, dar numai acum îmi dau seama cât de ridicole erau faţă de profunzimea înţelepciunii tale mature. Vreau să-mi mărturisesc una din cele mai grave greşeli – că am crezut că într-un fel tu nu înţelegi. Mă cunoşteai mai bine decât mă cunoşteam eu însumi. Înţelepciunea ta mă înconjura aşa cum apele oceanului înconjoară o insulă. Cât de multă răbdare ai avut cu mine! Ce îndelungă răbdarel Aş vrea să pot să-ţi spun azi cât de mult te iubesc şi cât de mult te preţuiesc. Nu va trece mult şi voi fi şi eu acolo şi cred că tu vei fi cel dintâi să-mi iei mâna şi să mă conduci în slavă. Atunci vei realiza că nici un dor, nici o suferinţă investită în mine n-a fost zadarnică. Îmi pare atât de rău pentru nechibzuinţa mea şi pentru lipsa de dragoste, dar slavă Domnului, te voi întâlni curând pe străzile de aur, deoarece m-ai iubit, rugându-te neîncetat pentru fiul tău neascultător! Cu dragoste, fiul tău recunoscător. Dacă tatăl tău mai trăieşte încă, exprimă-ţi dragostea şi aprecierea pentru el chiar azi. Nu aştepta până când nu mai este! H.G.B.

Mulţumindu-Ţi, Doamne, pentru taţii
Ce ne-arată-n faptă şi cuvânt
Ascultarea sfântă-a voii Tale
Şi iubirea de Cuvântul sfânt. – Johnson

Mulţumim lui Dumnezeu pentru taţii care nu numai că ne-au adus la viaţă, dar ne-au învăţat si cum să trăim.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

„Şi să stropească de şapte ori peste cel care va fi curăţit de lepră şi săl declare curat; şi să dea drumul păsării vii pe câmp deschis.”  Levitic 14.7

În Levitic 14.19 vedem cât de bun este Dumnezeu fiindcă nea dăruit astfel de imagini clare în Cuvântul Său, arătândune starea morală a omului, precum şi marea eliberare pe care El nea dăruito, prin moartea şi prin învierea Domnului Isus. Cu siguranţă că nu sunt multe imagini mai izbitoare decât cea prezentată prin cele două păsări. Pentru cel care doreşte din toată inima să ştie în mod sigur că este curăţit de păcat, această imagine este nespus de preţioasă.

Ce imagine cumplită a păcatului este lepra – o boală care îl transformă pe om întrun cadavru viu, întro stare de nenorocire şi de singurătate cumplită! Metoda de curăţire era următoarea: preotul venea la sărmanul lepros, care urmărea fiecare mişcare a acestuia; una dintre păsări era omorâtă, iar sângele ei era pus întrun vas de pământ. Ce imagine sugestivă a morţii lui Hristos! Apoi preotul lua cealaltă pasăre şi o cufunda în sângele păsării moarte; stropea din sânge de şapte ori asupra leprosului; urma să rostească sentinţa lui Dumnezeu asupra sărmanului lepros care îşi fixa privirea asupra păsării celei vii, aflate în mâna preotului – eliberarea lui se lega de acea mică pasăre captivă. Dacă acesteia i se dădea drumul, atunci leprosul era liber. Preotul îl declara curat, păsării i se dădea drumul în câmp deschis, iar privirea leprosului se fixa asupra zborului păsării pătate de sânge – o mărturie vie a curăţirii şi a libertăţii sale.

Dacă lam întreba cum ştia că a fost curăţit, răspunsul lui ar fi: «Pasărea este vie şi a zburat liberă». Acesta este felul în care Dumnezeu Şia făcut cunoscut gândul sărmanului lepros. Păsării nu i se putea da drumul înainte ca el să fie declarat curat. Nimic nu poate fi mai simplu, nici mai preţios, decât adevărul prezentat aici. Prima pasăre ne prezintă moartea binecuvântatului nostru Domn, iar cea dea doua, învierea Lui (Romani 4.25).

C. Stanley

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

… Domnul a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale” Luca 20.42,43

Ascultare deplină

Fiul lui Dumnezeu a fost iubit de Tatăl înainte de a fi lumea. Prin El și pentru El au fost create toate. Când a venit în lume, El a spus: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule”.

Pentru că oamenii au disprețuit voia lui Dumnezeu, El a vrut să bucure inima Tatălui prin ascultare deplină. Pe această cale, El Și-a atras ura acelora care s-au considerat slujitori ai lui Dumnezeu, iar invidia lor a dus la final ca ei să-L răstignească pe Domnul slavei.

Dar orice suferințe i-au cauzat, ei nu au putut să-L abată de pe calea credincioșiei. În suferințe groaznice, Domnul a învățat să cunoască din propria experiență ce înseamnă să-i slujească lui Dumnezeu de bunăvoie și cu ascultare.

Și apoi, El a luat asupra Sa judecata pentru multele și groaznicele păcate ale nenumăraților oameni și astfel a mers la moarte. O astfel de înjosire, de ascultare, de credincioșie în sfințenie, Dumnezeu nu găsise încă niciodată pe pământ. De aceea El L-a înălțat pe Fiul, după ce a fost înviat victorios și L-a proslăvit la Sine.

După lucrarea săvârșită, Tatăl i-a spus Domnului înviat: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale”. Ce triumf! Toți răscumpărații Îl văd acum în credință pe Isus încoronat cu slavă și cinste și se bucură.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

TAȚILOR, ECHIPAȚI-VĂ COPIII PENTRU LUMEA REALĂ! (1)

„Ca să întoarcă inimile părinților la copii” (Luca 1:17) _

Cercetările arată consecințele „deficitului de tătici”. Prea mulți copii trăiesc astăzi fără implicarea tatălui. Prin urmare, copiii ajung să ia decizii greșite în viața atât în privința relațiilor cât si a căsătoriei Așadar, cum poate un tată să-si echipeze copilul pentru viața în lumea reală?

1) Cunoscându-i gândirea. încearcă să cunoști ce-l face să tresalte. Întreabă-I ce materii preferă la scoală si care îi dau bătăi de cap. Află ce prieteni are; cu cine își petrece timpul în pauză și după ore. încearcă să asculți și să înveți. Din când în când, scoate-i în oraș la micul dejun sau la un hamburger; se va simți regește când va fi doar el cu tatăl său!

2) învățându-l să aibă coloană vertebrală. Una dintre tragediile cu care se confruntă tinerii este rata tot mai mare a sinuciderilor. Iar una dintre cauze își are originea chiar în batjocura de pe terenul de joacă. Învață-l pe copilul tău să se apere singur. Învață-l ce înseamnă respectul si cum să se protejeze. Învață-l să vorbească cuviincios în clasă, atunci când nu înțelege lecția sau să afirme cu îndrăzneală ceea ce crede, învață-l să fie încrezător in sine când se confruntă cu un comportament nedrept, deoarece copiii care devin „saci de box” sunt predispuși atacurilor și persecuțiilor

3) Fii o pildă pentru el. Oricât de desăvârșite sunt capacitățile tale de a „tine predici”, dacă nu „faci ce spui”, copilul va auzi un singur lucru: „taca, taca, taca”. Îi poți spune că e important să fii sănătos și activ, dar dacă stai mereu pe canapea ingurgitând chipsuri și uitându-te la meciuri de fotbal, copilul nu va fi convins. Fii un exemplu, făcând sport, urmând un stil de viață sănătos, având activități și interese nobile și vei vedea că i se va părea „super” să fie ca tata!

 

 

 

 


 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: