Mana Zilnica

Mana Zilnica

30 August 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Din nou deci i-a întrebat: „Pe cine căutați?”. Și ei au spus: „Pe Isus din Nazaret”. Isus a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutați pe Mine, lăsați-i pe aceștia să se ducă”.

Ioan 18.7,8


Ce minunat să privim la felul în care Domnul Se poartă aici! Deși era în mare pericol, El nu face nimic pentru Sine, ci Își arată grija față de ucenicii Săi și Se așază pe Sine între ei și vrăjmașii Săi. Acest lucru ne amintește de David, care și-a pus viața în pericol luptând împotriva leului și ursului, pentru a-și salva oile.

În această împrejurare, Domnul i-a protejat pe ai Săi de un pericol fizic, însă, pentru noi, El a mers mult mai departe, astfel că, la cruce, S-a așezat între noi și un Dumnezeu sfânt. În relatarea din Ioan, mulțimea a venit să-L prindă pe Domnul, însă, în cazul nostru, păcatele erau acelea care Îl făceau pe Dumnezeu un Judecător față de noi. El declarase că urmarea păcatului era moartea, iar această moarte se cuvenea oricărui om care păcătuia. Știm că Domnul a constituit o excepție de la aceasta, fiindcă El n-a făcut păcat, n-a cunoscut păcat și în El n-a fost păcat. Totuși, El S-a așezat de bunăvoie între omul păcătos și Dumnezeul cel drept. A acceptat să fie făcut păcat și a luat asupra Sa pedeapsa care se cuvenea păcatului. El a spus: „Lăsați-i pe aceștia să se ducă”; și a murit pentru ca noi să fim liberi.

Care va fi deci răspunsul nostru la un asemenea act de jertfire? Este acela de a căuta să-I fim plăcuți lui Dumnezeu și, fiind liberi, de a ne devota voii și dorințelor Sale, în dragoste și în ascultare. Acest lucru ne aduce aminte de robul evreu care a refuzat să plece liber și a ales să rămână rob, pentru a-l sluji pe stăpânul său, fiindcă îl iubea și fiindcă se bucurase vreme de atâția ani de îngrijirea sa (Exod 21.2-6). Fie ca și noi să ne folosim libertatea pentru a-I sluji în dragoste Stăpânului nostru!

  1. Blok

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi țara în toată întinderea ei.

Ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.

Isaia 33.17; 2 Corinteni 5.8


Să privim la lucrurile nepieritoare

Un colecționar de obiecte de artă se afla pe moarte. Când a văzut crucifixul în mâinile preotului care fusese chemat la patul lui, a aruncat o privire interesată asupra lui și a murmurat: „Fildeș… lucrare din Würzburg… valoare medie”. Apoi a închis pentru totdeauna ochii. – Toată viața și-o petrecuse ca expert și verificase și evaluase lucrări de artă punând următoarele întrebări: Cine este artistul? Din ce perioadă provine lucrarea? Ce valoare are? – Chiar și în pragul morții nu a putut să-și desprindă sufletul de lucrurile pământești.

Biblia ne arată, dimpotrivă, sfârșitul măreț al unor bărbați ai credinței, care se află în deplină contradicție cu exemplul amintit mai sus: Când era pe moarte, Iacov L-a adorat pe Dumnezeu, sprijinit pe căpătâiul toiagului său. Când fiul său, Iosif, și-a încheiat viața, nu le-a vorbit fiilor săi despre trecutul său glorios ca prim-ministru al Egiptului, ci le-a poruncit să-i ducă oasele în țara pe care le-a promis-o Dumnezeu (Evrei 11.21,22). Când Pavel se afla în fața morții de martir, dorea mult să se mute și să fie împreună cu Hristos (Filipeni 1.23). Când Ștefan era omorât cu pietre, el și-a înălțat ochii spre cer și L-a văzut pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7.56).

Citirea Bibliei: Mica 7.1-20 · Proverbe 29.20-27

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STĂPÂNEȘTE CU DEMNITATE! – Fundația S.E.E.R. România

„Apoi Dumnezeu a zis: „…el să stăpânească…” (Geneza 1:26)


La creație, Dumnezeu a spus un lucru interesant referitor la noi: „să stăpânim.” Cu alte cuvinte, El ne-a investit cu autoritate deplină pentru gestionarea propriei noastre vieți. Noi slujim ca agenți ai Lui pe pământ și trebuie să ne asigurăm că voia Lui este respectată. Însă trebuie să fim atenți, deoarece Satan va încerca să ne facă să-i dăm lui dreptul nostru de a stăpâni, sau să ne amăgească să credem că noi nu avem nicio putere, și că el o are din plin. Sau ne va încuraja să stăpânim peste viețile noastre pe baza propriilor noastre judecăți nedrepte și a părerilor noastre distorsionate.

Numai când stăpânești cu înțelepciune și trăiești după legile din Cuvântul lui Dumnezeu vei înțelege complet și deplin planul Său pentru viața ta!

Dumnezeu domnește peste tot universul, însă El ți-a încredințat ție domnia în sfera ta de influență; „Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.” (Psalmul 115:16). Dumnezeu îți dă putere să faci alegerile corecte și să iei deciziile bune, și El Își exercită reacțiile pe măsura faptelor tale. Uneori stăm cu mâinile încrucișate, așteptând ca Dumnezeu să intervină, când de fapt El vrea ca noi să facem prima mișcare. Un pastor spunea odată că Dumnezeu „a păstrat o bază de granițe suverane, o sferă în care nu va lăsa omul să pătrundă, dar în același timp a deschis un orizont pe care noi îl administrăm, și în care El va răspunde în consecință.”

De exemplu, dacă vrei să ai o recoltă bogată, trebuie să semeni mult.

Dacă vrei să fii iertat, trebuie să-i ierți pe ceilalți.

Dacă vrei să umbli în binecuvântarea Lui, trebuie să umbli în ascultare.

Ești chemat să „domnești în viaţă prin Acel unul singur, care este Isus Hristos.” (Romani 5:17).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezechiel 30: 1-19


Domnul na uitat că Egiptul nu încetase să fie o cursă pentru poporul Său. Şi El va dovedi aceasta! În plus, El ia dat lui Nebucadneţar această ţară ca răsplată pentru lucrarea făcută împotriva Tirului (cap. 29.19,20). Loviturile pe care avea să le primească Egiptul ne amintesc de urgiile care, în timpul Exodului, pustiiseră ţara, râul şi canalele lui, idolii săi, locuitorii săi. Cea mai grozavă urgie a fost moartea întâilor născuţi, când Domnul ia judecat pe toţi zeii Egiptului (v. 13; Exod 12.12). La fel ca altădată, aceste mari judecăţi aveau ca scop să le arate egiptenilor cine este Domnul (comp. v. 19 cu Exod 7.5).

Într-adevăr, împlinirea tuturor acestor pedepse împotriva naţiunilor urmărea un scop, aşa cum se repetă, ca un refren, la sfârşitul fiecărei profeţii: „vor şti că Eu sunt Domnul” (23.49; 24.27; 25.5,7,11,17; 26.6; 28.24,26; 29.21; 30.19,26). Imposibil să nu iei cunoştinţă de Dumnezeul sfânt şi de cerinţele Lui în ceea ce priveşte păcatul! Astăzi însă, El încă Se descoperă ca Dumnezeul Mântuitor, în Isus Hristos. Îl cunoaşteţi voi în felul acesta? Toţi cei care nu vor săL cunoască acum în har vor avea dea face cu El mai târziu în judecată (Amos 4.12).

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: