Mana Zilnica

Mana Zilnica

13 Martie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Și să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul său înaintea scaunului îndurării, spre răsărit; și înaintea scaunului îndurării să stropească de șapte ori din sânge cu degetul său.

Levitic 16.14


Eficacitatea sângelui lui Hristos (2) – Ispășirea

Sângele jertfelor din vechime, la fel ca sângele lui Hristos pe care îl simboliza, era în întregime pentru Dumnezeu. Sângele era adus mai presus de toate pentru gloria Sa și pentru împlinirea cerințelor Sale cu privire la păcătos. În consecință, primul aspect al valorii sângelui lui Hristos este cel al ispășirii. Semnificația și adevărul cu privire la aceasta pot fi văzute în felul cum Aaron folosea sângele jertfei pentru păcat în marea Zi a Ispășirii. El trebuia „să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul său înaintea scaunului îndurării, spre răsărit; și înaintea scaunului îndurării să stropească de șapte ori din sânge cu degetul său. Și să înjunghie țapul jertfei pentru păcat, care este pentru popor, și să aducă sângele lui înăuntrul perdelei și cu sângele lui să facă așa cum a făcut cu sângele vițelului și să-l stropească pe scaunul îndurării și înaintea scaunului îndurării” (Levitic 16.14,15). Sângele trebuia stropit de șapte ori înaintea scaunului îndurării, ca mărturie pentru om. Ca mărturie pentru Dumnezeu, era de ajuns să fie stropit o singură dată.

Scaunul îndurării din cortul întâlnirii reprezenta tronul lui Dumnezeu – tronul lui Iahve în mijlocul lui Israel. De aceea se spune despre El că locuia între heruvimi (Psalmul 80.1). Sângele pus pe scaunul îndurării împlinea deci cerințele tronului lui Dumnezeu cu privire la păcătos. El a răspuns tuturor cerințelor unui Dumnezeu sfânt (vorbim acum despre sângele lui Hristos) cu privire la păcătoșii vinovați. El a satisfăcut cerințele Sale drepte și a glorificat toate atributele caracterului Său. Sângele a așezat temelia pe care El poate să fie drept și să ierte pe orice păcătos care Se apropie de El crezând în valoarea sângelui stropit. Aceasta este ispășirea – temelia pe care Dumnezeu poate acum acționa în har față de întreaga lume și pe care poate trimite prin ambasadorii Săi mesajul de chemare către toți păcătoșii – chiar și către cei mai răi și mai vinovați dintre ei – de a fi împăcați cu El (2 Corinteni 5.20,21).

E. Dennett

SĂMÂNȚA BUNĂ

Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap, zicând: „Tu, care distrugi templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuți! Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”.

Matei 27.39,40


Cuvintele oamenilor au străpuns ca săgețile (2)

Trecătorii își băteau joc și își arătau tot disprețul lor, în timp ce „dădeau din cap”.

Ce I-au reproșat ei acum Omului de pe cruce? Aceleași cuvinte pe care le reproșaseră și cu puțin timp în urmă: „Acesta a zis: Eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc în trei zile”. Dar Domnul Isus nici măcar nu a spus aceste cuvinte! El a spus: „Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica …”, referindu-Se la „templul trupului Său” pe care îl vor strica ei. El le vorbise deci despre moartea și învierea Sa, iar ei s-au gândit la templul pe care Irod l-a zidit timp de 46 de ani, și susțineau că El vrea să-l strice. Cât de adevărată este expresia: „Toată ziua ei îmi sucesc cuvintele și toate gândurile lor sunt împotriva mea spre rău” (Matei 26.61; Ioan 2.18-22; Psalmul 56.5)!

Ei au adăugat: „Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”. – Trei zile mai târziu, mormântul a fost gol și Fiul lui Dumnezeu a fost „dovedit cu putere … prin învierea morților” (Romani 1.4). Dar nici atunci nu au crezut. Isus spusese: „Nu vor fi înduplecați nici chiar dacă ar învia cineva dintre cei morți” (Luca 16.31).

Ei nu au crezut, pentru că nu au vrut! Oare este astăzi altfel?

Citirea Bibliei: Amos 5.14-27 · Proverbe 24.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FII RĂBDĂTOR! – Fundația S.E.E.R. România

„Încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” (Iacov 1:3)


Răbdarea te motivează și te pune în mișcare atunci când prietenii te dezamăgesc, când descurajarea îți șoptește „renunță,” și când îndoiala îți spune: „e cu neputință.” E ancora ta în furtunile vieții, busola ta când te-ai pierdut și avântul care te ridică pe culme. Apostolul Iacov ne spune: „încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” Acea răbdare care vrea să-ți spună „perseverează și nu te da bătut”, îți dezvoltă credința. Când procesul s-a încheiat, Dumnezeu va pune capăt încercării, nu înainte. Iată trei versete biblice pe care trebuie să te bazezi când ți se testează credința:

1) „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca…” (Isaia 43:1-2).

2) „Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13).

3) „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, cu toate că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, cu toate că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile” (2 Corinteni 6:1-10).

Așadar fii răbdător, situația prin care treci chiar acum va avea o răsplată mare la sfârșit.


 

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezechiel 14:1-11


Câţiva dintre bătrânii lui Israel îi fac o vizită lui Ezechiel cu o intenţie care pare bună: aceea de a-L întreba pe Domnul. Profetul însă este avertizat de Dumnezeul Său să nu se lase înşelat de aparenţe. Inimile acelor oameni erau pline de idoli, care constituiau un adevărat zid de despărţire între El şi ei. „Toţi s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor” (v. 5, comp. cu Luca 16.15).

Să reţinem această lecţie importantă: pentru a cunoaşte şi a înţelege gândul Domnului, condiţia primordială este nu gradul nostru de inteligenţă, nu experienţa noastră creştină sau cunoaşterea Bibliei, ci starea de inimă. Este ea dreaptă faţă de Dumnezeu? Sau ascunde lucruri nemărturisite, idoli adânc înrădăcinaţi? Poate că acesta este motivul pentru care uneori Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre. Să ne întipărim bine în minte acest Cuvânt al Domnului: „Fără Mine nu puteţi face nimic”, împreună cu preţiosul îndemn de pe faţa cealaltă: „Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice vreţi şi vi se va face” (Ioan 15.5,7).

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: