Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 14, 2018”

14 Iulie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Vrăjmășie voi pune între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei; ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Geneza 3.15

Și Enoh, al șaptelea de la Adam, a profețit … Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor.
Iuda 14,15

Primele cuvinte profetice rostite în această lume au venit de pe buzele lui Dumnezeu. El i-a vestit lui Satan, șarpele cel vechi, că Sămânța femeii avea să-i sfărâme capul, iar aceste cuvinte au fost împlinite atunci când Domnul Isus Hristos, prin moarte, l-a desființat pe cel care avea puterea morții, adică pe diavolul. Realitatea acestei lucrări nu este încă manifestată public în lume. Dumnezeu, în îndelunga Lui răbdare, așteaptă ca oamenii să creadă mărturia harului Său, vestit prin evanghelia Sa, și ca ei să se supună lui Hristos, care este marele Biruitor de la Golgota, fiindcă Dumnezeu dorește ca niciunul dintre ei să nu piară.

Curând însă această îndelungă-răbdare se va sfârși, iar atunci se va împlini a doua serie de cuvinte profetice, cele rostite de Enoh, al șaptelea de la Adam, care a profețit: „Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să-i dovedească vinovați pe toți cei neevlavioși dintre ei de toate lucrările lor de neevlavie, pe care le-au făcut fără evlavie, și de toate cuvintele aspre, pe care păcătoșii neevlavioși le-au vorbit împotriva Lui” (Iuda 14 și 15).

Să remarcăm faptul că Hristos și lucrările Lui constituie tema acestor profeții. În felul acesta, orice rău și orice răzvrătire împotriva lui Dumnezeu vor fi înlăturate. Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, marele Biruitor al lui Satan și Judecătorul drept al celor nelegiuiți, Își va institui Împărăția în care va exercita dreptatea divină, spre gloria lui Dumnezeu și spre binele omului.

J T Mawson


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.”
Proverbe 29.25

Frânghia care nu se rupe niciodată

În 14 iulie 1865, șapte alpiniști au urcat pentru prima dată muntele  Matterhorn.  Din  păcate,  această  expediție  s-a sfârșit cu o catastrofă, care a avut loc la coborârea periculoasă: cel din față a căzut și l-a tras și pe al doilea care era legat cu el prin frânghie. Smucitura l-a tras și pe al treilea și al patrulea, care erau legați de frânghie, în adânc. Al cincilea – era ghidul alpin – a reușit fulgerător de repede să înnoade frânghia de o ieșitură din stâncă și să se proptească cu picioarele de stâncă. Cei căzuți au fost opriți din cădere. Dar marginea stâncii, peste care a fost prinsă frânghia, a fost prea ascuțită. Frânghia s-a rupt și bărbații s-au prăbușit definitiv în adânc.

Moartea de care niciun om nu poate scăpa, este tot o cădere în adânc. La moarte se rup toate frânghiile care ne-au ținut legați cu viața de pe pământ: frânghia prieteniei, frânghia căsniciei și frânghia părtășiei de familie.

Dar există o frânghie, care nu se rupe niciodată! Este frânghia credinței care ne leagă de Isus Hristos. Cine are o legătură de viață cu El, poate să fie fără griji când trebuie să treacă pe lângă prăpastia vieții. El este sigur în mâna Mântuitorului  Său pentru totdeauna. Nici furtunile vieții, nici moartea nu pot să facă ceva legăturii de credință cu Domnul Isus. Cine a găsit salvare la El, nu trebuie să se mai teamă– nici în fața morții. „Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea… «Oricine crede în El nu va fi dat de rușine»” (Romani 10.10-11).


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CINE EȘTI ÎN HRISTOS

„Eşti al Meu” (Isaia 43:1)

     Am auzit și am citit despre oameni care au fost eliberați din închisoare deoarece s-a dovedit că fuseseră condamnați pentru crime pe care nu ei le comiseseră. Asta înseamnă identificare eronată. A identifica pe cineva înseamnă a avea capacitatea de a recunoaște și de a spune exact cine este acea persoană. Satan dorește să te identifici cu ceea ce spun oamenii despre tine, și nu cu ceea ce spune Dumnezeu. Și dacă nu știi cine ești în ochii lui Dumnezeu, Satan te va asalta cu sentimente de condamnare și de lipsă de valoare. Harul lui Dumnezeu și dragostea Sa necondiționată pentru tine sunt temelia sigură pe care îți poți fundamenta mântuirea și valoarea. Astăzi El îți spune: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” Domnul Isus S-a identificat numai cu opinia lui Dumnezeu: „Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc” (Ioan 8:14). Oamenii au spus lucruri îngrozitoare despre Domnul Isus, dar cu toate acestea, iată ce a spus Dumnezeu despre El: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.” (Psalmul 118:22). Uneori suntem atât de preocupați ca să le spunem oamenilor ce să facă, încât omitem să le spunem și cine sunt ei. Când știi cine ești în Hristos, ai încredere și poți ține capul sus. Ești „neprihănit” datorită relației tale cu Hristos (vezi 2 Corinteni 5:21). Odată ce accepți lucrul acesta, nu te vei mai simți incapabil. Când ai bani la bancă și trebuie să-i scoți, nu te simți presat, deoarece știi că banii se află într-un cont și tu ești titularul. Tot așa, nu trebuie să te lupți pentru aprobarea celorlalți, când știi că ești iubit și acceptat de Dumnezeu.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Zaharia 5.111

Două viziuni ocupă acest scurt capitol. Cea dintâi ne prezintă, sub forma acestui sul care zboară, Cuvântul lui Dumnezeu lucrând pentru a da la iveală răul. Evrei 14.12,13 confirmă că acest Cuvânt este viu, lucrător, pătrunzător (aici el pătrunde cu forţa în case; v. 4) La lumina lui, toate lucrurile sunt goale şi descoperite; el distinge până şi gândurile şi intenţiile inimii. Este imperios necesar să ne lăsăm şi noi pătrunşi de acest Cuvânt!

Versetele 511 ne ajută să vedem zburând un obiect şi mai surprinzător. Este o efă, instrument de măsurat capacitatea (şi adesea de înşelare: Mica 6.10; Deuteronom 25.14), în mijlocul căreia Răutatea, şezând, şia atins măsura completă. Ea corespunde acestei „taine a fărădelegii”, care astăzi „lucrează deja”, fără însă să fi fost încă arătată (capacul de plumb este încă deasupra efei 2 Tesaloniceni 2.7). Atunci când ea îşi va relua locul originar (Şinear = Babilon, adică lumea), nelegiuirea, în persoana lui Antihrist, va fi acolo onorată oficial ca dumnezeu. Ce contrast între această „casă” din versetul 11, adevărat templu al păcatului, şi cea pe care o construieşte Dumnezeu pentru a locui El Însuşi în mijlocul alor Săi (cap. 4.9 şi 6.12)!

 
 


 

13 Iulie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Dar, dacă va veni Timotei, vedeți să fie fără frică între voi, pentru că el lucrează lucrarea Domnului, ca și mine.
1 Corinteni 16.10

Tineri din Scriptură – Timotei

Frica și timiditatea erau slăbiciunile lui Timotei. Dumnezeu însă nu-i dăduse un duh de frică; frica lui nu venea de la Dumnezeu, fiindcă El este sursa dragostei perfecte, care alungă frica. Puterea lui Dumnezeu ne stă întotdeauna la dispoziție și ni s-a dat un duh de chibzuință (2 Timotei 1.7). Vedem acest duh de chibzuință, de minte sănătoasă, manifestat în mod perfect în viața Domnului Isus, în cele mai grele încercări de pe calea Sa; îl vedem de asemenea în viața celor care au călcat îndeaproape pe urmele Lui.

Frica se poate manifesta în situații în care nu ne-am aștepta. Pavel le-a scris credincioșilor din Corint: „Dar, dacă va veni Timotei, vedeți să fie fără frică între voi, pentru că el lucrează lucrarea Domnului, ca și mine” (1 Corinteni 16.10). Un tânăr slujitor al Domnului poate fi cuprins de frică atunci când trebuie să se adreseze unor ascultători care lesne își fac auzite comentariile critice. Așa au stat lucrurile cu Timotei, care se temea la gândul că va sluji în mijlocul corintenilor. Aceștia erau obișnuiți să asculte predicile slujitorilor lui Dumnezeu cu un spirit critic (1 Corinteni 1.12). Ei îl criticaseră până și pe apostolul Pavel! Există și astăzi cazuri când fraților mai tineri le este teamă să-și deschidă gura, din cauza criticilor fraților mai în vârstă. Un astfel de motiv poate fi mai mult sau mai puțin întemeiat, însă frica din inima acestor frați tineri este o realitate certă.

Pavel a înțeles acest lucru și s-a gândit la felul cum Timotei avea să fie primit la Corint, de aceea a vrut să fie sigur că cei de acolo pricepeau că Timotei făcea lucrarea Domnului. Avem nevoie de cât mai mulți frați cu inimă de păstor, care să fie gata să-i încurajeze pe cei mai tineri și să le risipească temerile.

B Reynolds


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus.”
Fapte 8.35

Cum linişteşte Dumnezeu…

Un famen din Etiopia era în călătorie spre Ierusalim pentru a se închina acolo. Dar el nu găsise în slujba iudaică – care decăzuse la o formă moartă – ceea ce el căutase. Astfel a pornit spre casă cu dorința neliniștită în inimă.

Dar Dumnezeu nu l-a lăsat să meargă acasă cu nevoi neliniștite. I-a dat lui Filip însărcinarea să meargă pe drumul spre sud, unde el s-a întâlnit cu famenul etiopian. Acesta tocmai citea din Isaia 53, dar nu înțelegea ce citea. Ce bine că Filip putea să-i explice acel loc! El s-a referit la afirmația profetului despre Mesia și i-a vestit etiopianului Evanghelia despre Isus Hristos. Această veste a harului divin a corespuns exact nevoii călătorului. Așa a găsit el, prin credința în Domnul Isus, pace cu Dumnezeu șia călătorit cu bucurie spre casă.

Ești și tu în căutare de pace adevărată și împlinirea vieții? Atunci nu le căuta în religii! Acolo nu vei găsi nici pe una, nici pe cealaltă.

Dumnezeu vede dorința ta și nu vrea să o lase fără să fie liniștită. În Fiul Său Isus Hristos, El îți oferă viața veșnică. În Biblie, Dumnezeu îți face o ofertă minunată: „celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată!” (Apocalipsa 22.17); „Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4.9).


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LIBER FAȚĂ DE PĂREREA OAMENILOR

„Căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 2:4)

     Este o diferență ca de la cer la pământ între a face ceva pentru a avea aprobarea oamenilor, și a fi liber să lucrezi, pentru nevoile lor, știind că ai deja aprobarea lui Dumnezeu. A te lupta să obții aprobarea oamenilor este la fel ca în cazul drogurilor; nu-i destul niciodată. Și la fel ca toți dependenții, devii agitat când nu mai ai „drogul”. Ajungi să fii dependent de părerile celorlalți – și prin urmare, trăiești ca pe un tobogan emoțional. Însă nu așa dorește Dumnezeu să trăiești! Pavel a fost liber să spună adevărul în dragoste: să-i mângâie pe oameni sau să fie blând cu ei. Când cineva i-a spus lui Pavel că nu-i place de el, Pavel nu a făcut insomnie din cauza asta, pentru că siguranța lui și stima sa de sine nu se bazau pe acceptarea lor. „Vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 2:4). Pavel nu și-a trăit viața comparându-se cu ceilalți, demonstrându-și superioritatea și încercând să fie cel mai bun sau cel care ține totul sub control. Știind că are deja aprobarea lui Dumnezeu, el a fost eliberat de asemenea anxietăți și s-a putut bucura de viața și slujirea la care l-a chemat Dumnezeu. Când suntem imaturi, ne îngrijorează ceea ce cred ceilalți despre noi, însă pe măsură ce ne maturizăm mai mult, ne dăm seama că de cele mai multe ori ei nu se gândesc la noi. Sunt prea ocupați gândindu-se la ei înșiși – sau făcându-și griji pentru ceea ce credem noi despre ei! Știind că ai aprobarea lui Dumnezeu, ai puterea de a înfrunta critica și conflictul, întrucât ai siguranța identității tale proprii – adică: răscumpărat, chemat și aprobat de Dumnezeu.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Zaharia 4.1-14

Prin întrebările sale, Zaharia se aşază în rândul profeţilor care, potrivit cu 1 Petru 1.10,11, îşi cercetau stăruitor propriile scrieri. Ei Îl căutau în ele pe Acela care nouă ne-a fost acum descoperit în suferinţele şi în gloriile Sale (de exemplu: cap. 13.5-7 şi 6.13). Câte imagini ale lui Hristos găsim în acest capitol! El este adevăratul Sfeşnic de aur, Lumina Lumii (Ioan 8.12). Este deopotrivă divinul Zorobabel, garantul binecuvântării poporului Său. În cap. 3.9, El era Piatra de temelie. Aici Îl vedem ca „Piatra cea mai de sus a colţului” (v. 7), cheia de boltă a construcţiei. Cu alte cuvinte, El este Acela care începe şi sfârşeşte în har lucrarea Casei lui Dumnezeu (Ezra 3.10; 5.15,16).

În cele şapte candele ale sfeşnicului sfânt ne place să-i vedem pe cei credincioşi (Apocalipsa 1.20b); ei de asemenea sunt numiţi „lumina lumii” (citiţi Matei 5.14-16). Iar această lumină este alimentată de Duhul Sfânt (uleiul), singura sursă divină pentru lucrarea celui răscumpărat. „Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu zice Domnul oştirilor” (v. 6; Psalmul 44.3-8). Când noi ne recunoaştem incapacitatea, Dumnezeu are plăcerea să acţioneze şi să înlăture orice „munte” din calea noastră (v. 7; Matei 17.20). Prin urmare, să nu dispreţuim „ziua lucrurilor mici” (v. 10), cea de astăzi; ea poate fi ziua unei mari credinţe şi a unei mari dăruiri!

 

 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: