Mana Zilnica

Mana Zilnica

10 Iulie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

După patimile Sale, li S-a și arătat El Însuși viu, cu multe dovezi, fiind văzut de ei timp de patruzeci de zile și vorbind cele despre Împărăția lui Dumnezeu; și, fiind împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui: „Pe care ați auzit-o de la Mine”.
Fapte 1.3,4

După ce a înviat dintre morți, Domnul Isus nu a mai umblat împreună cu ucenicii Săi așa cum făcuse înainte de a fi răstignit. Ucenicii care Îl urmaseră și care învățaseră de la El sunt numiți apostoli în Fapte. Ei fuseseră împreună cu El zi de zi, pentru mai mult de trei ani. Acum El urma să-i trimită ca martori ai Săi, pentru a-L face cunoscut.

El era viu și nu era nicio îndoială cu privire la acest lucru. Mulți L-au văzut în timpul celor patruzeci de zile de după învierea Sa. Întotdeauna însă întâlnirile cu El au fost scurte, iar El a dispărut fizic repede din prezența lor. La fel și astăzi, deși nu-L vedem cu ochii fizici, El este întotdeauna cu noi și nu ne părăsește niciodată. Noi avem tendința să-L pierdem din vedere, deși El niciodată nu face acest lucru.

În tot acest timp, Domnul a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu, un subiect de mare interes pentru ei, însă pe care îl înțelegeau foarte puțin. Astăzi El ne învață prin Duhul Sfânt, care a fost trimis de la Tatăl, la cererea Sa. Duhul Sfânt ne-a fost dat pentru a ne învăța toate lucrurile și pentru a ne aduce aminte de tot ceea ce Domnul i-a învățat pe ai Săi. El a inspirat Biblia, sursa acestei învățături.

Isus, de asemenea, le-a dat porunci. El este Domnul – Domnul nostru! El le-a poruncit să stea în Ierusalim până aveau să primească Duhul Sfânt, după care aveau să meargă până la capătul pământului.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească, ci El să slu-cumpărare pentru mulți.”
Matei 20.28

Răscumpărarea

Un negustor englez călătorea pe o corabie, pe care era și un proprietar de sclavi. Proprietarul acela avea printre alții un sclav care ajunsese în starea aceea prin faptul că a fost capturat prizonier de război. Negustorul englez, aflând de situația acestuia, s-a înțeles asupra prețului cu stăpânul sclavului, ca să-l cumpere. Sclavul auzise o parte a conversației și, cu ochii lucindu-i de mânie, s-a adresat negustorului: „Dumneavoastră spuneți că sunteți un cetățean al Angliei libere, unul care este împotriva sclaviei, și tocmai dumneavoastră mă cumpărați?”

Sclavul ar fi vorbit în continuare, dacă negustorul, cu o privire liniștită și plină de dragoste, nu l-ar fi întrerupt zicând: „Te-am cumpărat pentru a-ți reda libertatea!” Sclavului rușinat i s-au umplut ochii de lacrimi, s-a aruncat la picioarele binefăcătorului său și a zis: „Mi-ați câștigat inima! Sunt pentru totdeauna sclavul dumneavoastră!”

Cititorule, atunci când ai auzit pentru prima oară vorbindu-se despre Mântuitorul care vrea să te răscumpere, oare te-ai împotrivit acestei mari binefaceri a Domnului? Vrăjmașul sufletelor oamenilor, diavolul, întotdeauna lucrează împotrivirea, fiindcă el de la început se împotrivește Fiului lui Dumnezeu și mântuirii Sale aduse în dar omenirii. Dacă însă ai înțeles că Mântuitorul Şi-a dat viața, ca să te elibereze pentru veșnicie, vei dori să-i slujești toată viața.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

GÂNDEȘTE SĂNĂTOS!

„El este ca unul care îşi face socotelile în suflet” (Proverbe 23:7)

     Poți dobândi o gândire sănătoasă prin exercițiu. Să reținem două lucruri:

1) Cei ce gândesc sănătos au capacitate de anticipare. „Planurile omului harnic nu duc decât la belşug” (Proverbe 21:5). Cuvântul „harnic” înseamnă „a lucra, a studia și a plănui.” Nu poți da peste succes și apoi să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Fie că ești implicat în afaceri sau în lucrare, nivelul succesului va crește puternic, dacă pui mare preț pe gândirea sănătoasă. Victor Hugo a scris: „Un om mărunt este făcut din gânduri mărunte.” Cei ce nu exersează gândirea sănătoasă se află de obicei la mila împrejurărilor, și a planurilor pe care le au ceilalți. Nefiind în stare să rezolve problemele, ei ajung să înfrunte aceleași obstacole la nesfârșit. Și pentru că nu pot anticipa, ei sunt în general reactivi. Un vechi proverb german spune: „Mai bine o poșetă goală decât o minte goală.” Cei cu o gândire sănătoasă înving dificultățile, inclusiv lipsa resurselor, ceea ce deseori îi lasă pe cei ce nu gândesc sănătos la mila celor ce gândesc sănătos. În cartea sa „Cum gândește omul”, James Allen spune: „Tot ce realizează sau nu realizează un om este rezultatul direct al gândurilor sale.” Crezi lucrul acesta? Dacă da, vei pune mare preț pe gândirea sănătoasă și vei face din ea o prioritate în viața ta.

2) Cei ce au o gândire sănătoasă caută să facă binele, nu răul. Ei trăiesc după principiul biblic (Filipeni 4:8): „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Zaharia 1.1-17

Zaharia este, împreună cu Hagai, purtătorul de cuvânt al Domnului către fiii lui Iuda întorşi din captivitate (Ezra 5.1). Care sunt cele dintâi cuvinte pe care Domnul le adresează acestui popor prin intermediul slujitorului Său?: „Întoarceţi-vă la Mine”. Întâi trebuie să se pocăiască (Matei 3.2; 4.17; Fapte 2.38). Promisiunea nu vine decât după aceea: „şi Eu Mă voi întoarce la voi” (v. 3).

Părinţii lor sunt morţi, la fel şi profeţii care, precum Ieremia, îi avertizaseră cu credincioşie. Cuvintele divine însă, acestea nu au trecut; ele sunt împlinite în mod sigur (Matei 24.35). Căile rele şi faptele rele ale lui Iuda şi-au primit pedeapsa, anume captivitatea în Babilon (v. 12b). Fie ca această lecţie crudă să le fie de folos generaţiilor viitoare!

Începând cu versetul 7 şi până la capitolul 6, profetul relatează o succesiune de viziuni ciudate (opt la număr). Acestea au ca temă generală guvernarea lui Dumnezeu prin intermediul naţiunilor (călăreţul şi caii) şi, în plan îndepărtat, aşezarea din nou a lui Israel (mirţii, aluzie la sărbătoarea corturilor şi simbol al restabilirii care urmează pocăinţei). Pentru că Dumnezeu are mereu pentru ai Săi, în încercare şi în slăbiciune, „cuvinte bune, cuvinte mângâietoare” (v. 13)! Ele sunt la fel de sigure şi de neclintit ca şi anunţul acestor judecăţi.


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: