Mana Zilnica

Mana Zilnica

23 Iunie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 22:39-53

Această relatare solemnă a scenei din Ghetsimani prezintă detalii pe care numai Luca ni le redă. Acolo Îl vedem pe Isus în genunchi, în versetul 41; un înger I se arată ca săL întărească, în versetul 43. Era neliniştea luptei şi ştim ce inamic avea de înfruntat. Lupta a fost atât de crâncenă, încât, la un moment dat, „sudoarea Lui sa făcut ca picături mari de sânge” (v. 44). Dar tocmai această nelinişte arată perfecţiunea Lui pentru că răul adesea impresionează prea puţin inimile noastre împietrite, în timp ce, pentru Omul sfânt prin excelenţă, gândul de a purta păcatul nu putea decât săL facă să Se înfioare şi să Se îngrozească.

Apoi Isus vine la ucenicii Săi, pe care îi găseşte dormind. Copleşiţi de somn pe munte în prezenţa gloriei Sale (9.32), la fel sunt şi aici, în faţa suferinţelor Sale! El îi învăţase să ceară „nu ne duce în ispită, ci scapăne de rău” (cap. 11.4; Matei 6.13). De sar fi rugat ei aşa în ceasul când se apropia Satan!

Iatăl pe Iuda şi gloata carel însoţeşte. Este minunat să vedem cum Domnul, Cel care cu câteva clipe înainte traversase cea mai aprigă luptă, arată acum înaintea oamenilor o răbdare, un har şi un calm desăvârşite (v. 51).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Alerg drept spre țintă, pentru premiul chemării de sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Filipeni 3.14

Chemarea lui Dumnezeu vine de sus și conduce în sus. Ea implică, de asemenea, o ieșire, așa cum Pavel însuși a experimentat și cum ne explică în versetele 5-8. Ea este o chemare în Hristos Isus, încununat cu glorie și cu onoare în cer. Expresia „în Hristos Isus” arată că cei chemați sunt aduși într-o ordine de lucruri complet nouă, intim conectată cu Hristos Isus, care caracterizează această nouă ordine de lucruri. Chemarea de sus l-a făcut pe Saul din Tars să lase în urmă tot ceea ce fusese atât de drag inimii lui până atunci. Cum a putut face aceasta? Datorită valorii infinite a lui Hristos Isus, care îl chemase.

Pavel socotea „că toate sunt pierdere, datorită valorii nespus de mari a cunoștinței lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care am pierdut toate și le socotesc ca fiind gunoi, ca să-L câștig pe Hristos” (versetul 8). De când Îl întâlnise pe Hristos Isus pe drumul Damascului, Pavel avea dorința arzătoare să-L cunoască tot mai bine pe Cel pe care Îl prigonise și care totuși îl mântuise și îl scosese din această lume pentru Sine. Hristos însemna totul pentru Pavel. Aceasta îl făcea să alerge continuu, având o țintă clară – Hristos Însuși. De asemenea, Pavel Îl privea pe Hristos Isus ca pe un premiu la sfârșitul alergării; răsplata lui era să fie pentru totdeauna cu Cel în care găsise tot ceea ce-și dorea. Același lucru îl dorea pentru toți cei credincioși – „Fiți împreună-imitatori ai mei” (versetul 17).

Pavel alerga drept spre țintă și îi chema și pe ceilalți credincioși să alerge la fel ca el. „Alerg” se poate traduce și cu „urmăresc” (uneori tradus și cu „prigonesc”, „persecut”); acum el urmărea nu pe creștini, cum făcuse odinioară, ci urmărea ținta sa, cu râvna dragostei dintâi și cu un total devotament față de Hristos. Pavel era un adevărat biruitor, datorită dragostei sale pentru Cel care îl mântuise, și dorea ca toți credincioșii să i se alăture în alergarea sa.

A E Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… au văzut că focul n-avusese nicio putere … și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei.
Daniel 3.27

Ocrotirea dumnezeiască

Grăbindu-se atunci spre gura cuptorului, împăratul a strigat cu glas tare la cei trei tineri să iasă afară. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul nu avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni. Ei stăteau acum din nou în fața împăratului dispuși să dea ascultare oricărei porunci împărătești, în măsura în care aceasta nu venea în contradicție cu niciuna din poruncile adevăratului Dumnezeu. Oare la ce puteau gândi Șadrac, Meșac și Abed-Nego când s-au văzut afară din văpaia acelui cuptor? Poate că în minte le-a venit tocmai acea făgăduință divină, pe care Dumnezeu o rostise prin profet cu un veac mai înainte și care spunea astfel: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, și flacăra nu te va aprinde”.

Și astăzi, Domnul vine în situațiile noastre. Chiar dacă uneori se pare că suntem singuri, totuși nu este așa. Profetul Isaia spune: „În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor” (Isaia 63.9). Ce Dumnezeu minunat avem, care îngrijește de noi! Oare când suntem în necaz, ne îndoim că Domnul poate să ne scape? Oare El poate să ne izbăvească din orice necaz? Atunci putem să ne amintim de Cuvântul lui Dumnezeu: „Este mâna Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc?” (Isaia 50.2).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

ÎNVINGE ISPITA (2)

„Iată că v-am dat putere (fizică și mentală)…” (Luca 10:19)

     Astăzi vorbim despre un plan pentru a fi victorios:

1) Indiferent cât de des cazi, ridică-te! „Cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică” (Proverbe 24.16). Maturitatea spirituală este un proces care durează toată viața. El are loc de fiecare dată când te întorci la Dumnezeu în slăbiciune și când Îl lași să facă pentru tine ceea ce tu nu poți face singur.

2) Nu nega ispita, confruntă-te cu ea. „Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă.” (Proverbe 34:18) Dumnezeu răspunde de fiecare dată cu har unei inimi care se pocăiește. El îți va veni în întâmpinare când ai ajuns în punctul cel mai de jos, va sta alături de tine prin valea regretelor și-a căinței, te va ridica și te va face mai puternic.

3) Scrie ce ai învățat din această ispită. Când meditezi la cele întâmplate, vei înțelege ce trebuie schimbat prin „înnoirea minții” (Romani 12:2). Nu uita să scrii și noile obiceiuri pe care dorești să le integrezi în viața ta: rugăciunea, „decontarea” față de un prieten, citirea și memorarea Scripturii, identificarea punctelor slabe și vegherea mai exigentă asupra propriei persoane.

4) Folosește cele învățate. Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luca 22:31-32). Fie ca ziua de astăzi să marcheze un nou început prin faptul că folosești ce ai învățat nu numai pentru a evita o nouă cădere, ci și pentru a-i ajuta și pe alții să facă față ispitei.

5) Crede că poți trăi victorios. Domnul Isus a spus: „V-am dat putere… peste toată puterea vrăjmaşului”. Scapă de atitudinea tip „nu-pot” și apelează la puterea lui Dumnezeu!


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: