Mana Zilnica

Mana Zilnica

14 Mai 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Luca 7.36-50

    Deşi mult diferită de cea a lui Levi (cap. 5.29), şi Simon fariseul Il invită pe Domnul la masă. Se gândea probabil că va fi onorat prin aceasta, dar Isus îi va da o lecţie a umilinţei. Iată că în casă este introdusă o femeie cunoscută prin viaţa ei destrăbălată. Ea răspândeşte pe picioarele lui Isus, împreună cu omagiul parfumului ei, multe lacrimi de pocăinţă. Tocmai această păcătoasă, şi nu Simon fariseul, este cea care împrospătează şi revigorează inima Mântuitorului, pentru că ea conştientizează marea datorie pe care o are faţă de Dumnezeu şi se înfăţişează înaintea lui Isus cu singura atitudine cuvenită: cea a unei inimi zdrobite şi smerite (Psalmul 51.17). Înainte de a-i spune acestei femei cuvântul de har pe care ea îl aştepta, Domnul are să-i spună ceva lui Simon, căruia i-a citit gândurile tainice. De câte ori nu am putea auzi numele nostru în locul celui al lui Simon! „Am să-ţi spun ceva” şi ţie, – Se adresează Mântuitorul unuia dintre noi – care poate te compari cu unii care n-au ca tine o educaţie creştină: să ştii că ceea ce contează în ochii Mei este dragostea pentru Mine şi dovezile ei!

    Să învăţăm să estimăm mai bine cât de multe ne-au fost iertate, pentru a-L iubi şi noi mai înfocat pe Mântuitorul nostru!

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Îi îndemn pe bătrânii care sunt între voi, eu, care sunt și eu bătrân și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al gloriei care urmează să fie descoperită.
1 Petru 5.1

Prima Epistolă a lui Petru este scrisă având în vedere grădina Ghetsimani. Fiecare capitol vorbește despre suferințele lui Hristos. Domnul Isus a fost Omul durerilor și obișnuit cu suferința (Isaia 53.3). Împreună cu ucenicii Săi, El a părăsit camera de sus și a mers la Muntele Măslinilor. La baza acestui munte era grădina Ghetsimani, care înseamnă „teasc de ulei”, unde Domnul obișnuia să Se roage. El le-a cerut ucenicilor să șadă acolo și i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Mergând puțin mai înainte, a căzut la pământ și Se ruga.

Petru face referire la această scenă, unde a fost martor la suferințele lui Hristos. Ce suferință trebuie să fi fost pentru Domnul Isus, Slujitorul perfect al lui Iahve – care a mers făcând bine, vindecând pe bolnavi, deschizând ochii orbilor și hrănindu-i pe cei înfometați – să fie disprețuit și lepădat chiar de aceia pe care venise să-i mântuiască! Chiar și prietenul Său, Iuda Iscarioteanul, plănuia să-L vândă cu un sărut în timp ce El Se ruga în luptă grea. Ucenicii au fugit toți și L-au părăsit, iar Petru, mai târziu, s-a lepădat de El cu jurăminte.

Când oamenii trimiși de preoții de seamă au venit înarmați cu săbii și ciomege să-L ia pe Domnul, El S-a supus lor, spunând: „Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului”. Lumea întreagă s-a aliat împotriva Mântuitorului lumii. Aceasta este inima omului. Pe cruce, după ce oamenii și-au manifestat ura față de El, Domnul a fost înconjurat de întuneric vreme de trei ceasuri. Acolo a îndurat judecata dreaptă a lui Dumnezeu împotriva păcatului, după cum este scris: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn”. Strigătul Său, „S-a sfârșit!”, este începutul unei noi cântări de biruință, pentru întreaga veșnicie.

J Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au și văzut, și M-au urât și pe Mine și pe Tatăl Meu.
Ioan 15.24

Iubirea și ura

Potrivit planului dumnezeiesc, Mântuitorul a trebuit să împlinească lucrarea răscumpărării prin moartea Sa. Dar omul este răspunzător că L-a dat la moarte pe Domnul, iar Iuda, care L-a vândut, mai mult decât toți. Partea lui este pierzarea, din cauza marii lui răspunderi. Dar când soldații romani au pus pe cruce pe Cel nevinovat, dat în mâinile lor de către iudei, Domnul Isus a spus cuvinte de iertare: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”.

Crucea Mântuitorului pune în evidență două mari principii: iubirea și ura. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, iar acest Fiu, expresie a iubirii divine, a îndurat totul pentru a împlini gândurile de har ale Tatălui Său în favoarea păcătoșilor, pe care Dumnezeu a vrut să-i mântuiască. Ura împotriva lui Dumnezeu, manifestată față de Mântuitorul de-a lungul lucrărilor Sale, a ajuns la apogeul ei la cruce, când oamenii L-au dat la moarte pe Acela, de la care ei nu primiseră decât binefacere peste binefacere. La cruce, încă o dată, Dumnezeu și Fiul Său Și-au arătat lucrarea dragostei, iar omul și-a arătat ura sa. Pe baza morții Fiului Său, Dumnezeu îi oferă omului harul în acest timp care se va termina în curând. Acceptă și tu, cititorule, acest har dumnezeiesc până nu este prea târziu!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

ÎNVINGE TEAMA DE MOARTE (2)

„Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” (Ioan 11:25)

     Cu câțiva ani în urmă, a apărut o melodie devenită foarte cunoscută, care conținea în versurile sale și afirmația: „Toți vrem să ajungem în cer, dar nimeni nu dorește să moară”. De ce? Deoarece nu suntem siguri că suntem pregătiți.

Dar… putem fi!

Cum?

1) Te poți pregăti spiritual și emoțional. Domnul Isus a spus: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (v. 25-26). Când îți pui nădejdea în Hristos, moartea nu va fi sfârșitul, ci începutul celei mai mărețe stări ale tale.

2) Te poți pregăti din punct de vedere relațional. Cum? Spunându-le zi de zi celor dragi din viața ta cât de mult îți pasă de ei. De asemenea trebuie să-i ierți pe cei ce ți-au greșit, și să cauți iertarea lor dacă tu le-ai greșit (vezi Matei 11:25-26).

3) Te poți pregăti financiar. Una din ultimele lucrări ale lui Hristos pe cruce a fost să-Și încredințeze mama unuia dintre ucenici. Un bun gospodar lasă după el un testament valabil și instrucțiuni clare referitoarele la bunurile pământești și la modul în care dorește să aibă loc înmormântarea sa. Poate nu e un gând prea plăcut, dar e responsabilitatea ta spirituală.

Pavel scrie: „Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine…” (Filipeni 1:23). De ce a spus Pavel că în cer este „mult mai bine”? Pentru că Dumnezeu îi arătase deja o fărâmă din ceea ce este cerul.

David a simțit la fel: „înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări veşnice în dreapta Ta” (Psalmul 16:11).


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: