Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 16, 2017”

16 Mai 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Luca 8.16-25

    Nimănui, după ce a aprins o lampă, nu i-ar veni ideea s-o ascundă într-un vas sau sub pat. Fiind „copii ai luminii”, rostul nostru aici pe pământ este să facem să strălucească, în întunericul acestei lumi, virtuţile Aceluia care este lumină (v. 16; Matei 5.14; 1 Petru 2.9).

    Cu ocazia venirii mamei şi a fraţilor Săi, Domnul a vorbit încă o dată despre „cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc” (v. 21; cap. 6.47): numai aceştia pot să ceară ceva în contul relaţiei cu El.

    Aţipirea Domnului Isus în corabie ni-L înfăţişează ca un Om ostenit după o zi de muncă. Dar, peste numai câteva clipe, El porunceşte vântului şi valurilor, facându-Se cunoscut ca Dumnezeul suveran. Cuprinşi de teamă, ucenicii au strigat: „Cine este acesta …?” (v. 25). De multe ori am auzit şi noi această întrebare (cap. 5.21; 7.49). Odinioară, Agur întrebase: „Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a legat apele într-o manta?…” (Proverbe 30.4). Cel care porunceşte „chiar şi vânturilor şi apei” şi care îşi descoperă puterea înaintea ucenicilor lipsiţi de credinţă este Fiul lui Dumnezeu, Creatorul. Astăzi El are aceeaşi putere. In ce fel o vede însă credinţa noastră?

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Orice disciplinare, pentru acum, nu pare a fi de bucurie, ci de întristare; dar după aceea le dă celor deprinși prin ea rodul dătător de pace al dreptății.
Evrei 12.11

Tatăl nostru ceresc ne-a plănuit drumul aici, pe pământ. El cunoaște totul despre noi și niciun incident, oricât de mic, nu poate avea loc fără știrea Lui. Lumea este o școală pentru copiii lui Dumnezeu. În această viață experimentăm multe lucruri pe care nu le înțelegem, al căror motiv îl vom cunoaște doar în veșnicie. Încercările sunt cântărite cu o înțelepciune perfectă, iar scopul lor ultim îl cunoaștem, deși desfășurarea lor în prezent poate rămâne o taină pentru noi. Disciplinarea Tatălui este spre folosul nostru, ca să fim făcuți părtași sfințeniei Lui (versetul 10).

Dumnezeu nu ne explică mereu motivul lucrărilor Sale de cârmuire față de noi, însă El ne-a descoperit pe deplin dragostea inimii Sale pentru noi și astfel este privilegiul nostru să umblăm prin credință. Cel care a fost educat în școala necazurilor se distinge printr-un duh zdrobit, o gândire smerită și o încredere deplină în Dumnezeu. Roadele dătătoare de pace sunt o dovadă a lucrării bune și desăvârșite a lui Dumnezeu în suflet.

Să ne aducem aminte că este aproape ziua în care nu va mai fi necesară grija Tatălui ceresc pentru copiii Săi ignoranți și neascultători! Atunci lecțiile care țin de viața aceasta se vor încheia, iar timpul școlii necazurilor va lua sfârșit. Împrejurările în care am suferit și în care am fost umiliți și puși la încercare vor lăsa loc păcii și bucuriei din casa Tatălui. Atunci nu ne va mai lipsi nimic și ne vom bucura fără piedică. Atunci vom cunoaște dragostea Tatălui în toată plinătatea ei și vom continua să ne bucurăm de prezența Lui, ca Dumnezeu și Tată al Domnului nostru Isus Hristos. Și tot atunci, într-un fel mai profund decât am fi putut experimenta vreodată pe acest pământ, vom înțelege aceste cuvinte minunate ale Domnului Isus: „I-ai iubit așa cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17.23).

H F Witherby

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 6.23

„Bun pentru femei și copii, dar nu pentru mine!”

În anul 1889 a fost înmormântat în Paris luptătorul Louis Launay. După mașina mortuară veneau circa 150 bărbați, oameni foarte puternici: atleții din Paris arătau camaradului lor ultima onoare. Ce se întâmplase? – Câinele mare al lui Launay, crescut de el, a turbat și a mușcat-o pe soția sa și pe copilul său. Veterinarul, căruia i-a dus la control câinele, i-a spus: „Animalul trebuie să fie omorât”. — „Asta se poate face repede”, spuse sportivul. În câteva clipe a omorât animalul bolnav cu mâinile lui. Dar în timpul luptei de moarte, câinele l-a putut lovi cu dinții săi. Rana era mică și aproape nu se vedea. „Nu face nimic”, spuse Launay, plin de încredere în puterea corpului său. Pe soție și copil i-a dus la institutul Pasteur, pe care Louis Pasteur nu de mult timp îl întemeiase. Ei au putut fi scăpați. Dar Launay a refuzat categoric să fie tratat. Într-o dimineață s-au arătat într-un acces groaznic simptomele clare ale infecției. Chiar în aceeași zi, boala îngrozitoare l-a doborât. El s-a gândit: „Doctorul este bun pentru soția și copilul meu, eu nu am nevoie de el”.

„Bun pentru femei și copii, dar nu pentru mine!” – cu astfel de cuvinte au refuzat adesea bărbații vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu. Dar harul lui Dumnezeu în Isus Hristos este singurul mijloc, care poate salva de la moartea veșnică pe oamenii înveninați de păcat – chiar și pe „cei mai tari” și pe „cei mai buni”.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

MOTIVE POTRIVITE PENTRU RUGĂCIUNE

„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima…” (Psalmul 139:23)

     Iată două greșeli pe care le facem când vine vorba despre rugăciune.

1) Ne concentrăm asupra eșecurilor. Astfel ne rugăm fără credință și fără încredere (vezi 1 Ioan 3:21-22).

2) Nu reușim să ne analizăm motivele. „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24) Există rugăciuni la care Dumnezeu nu dorește să răspundă spre binele tău – sau cel puțin nu răspunde chiar acum. Pastorul Jerry Sittser scria: „Cauza poate fi dreaptă, dar totuși tu să greșești, pentru că dai dovadă de mândrie, savurând victoria și pedepsindu-i pe cei ce greșesc, cu o severitate ieșită din comun. Cel mai mare pericol pentru cei ce iau parte la o cruciadă este că devin orbi la propriile lor greșeli. Ei luptă pentru drepturi civile, dar tratează femeile de serviciu ca pe niște cetățeni de mâna a doua. Ei susțin standardele biblice cu privire la relațiile intime, dar arată prea puțină bunătate față de soțul sau soția lor.

Rugăciunile neascultate sunt darurile lui Dumnezeu. Ele ne protejează de noi înșine. Dacă toate rugăciunile noastre ar fi ascultate, am abuza de putere, am folosi rugăciunea pentru a schimba lumea după bunul nostru plac și ar fi iadul pe pământ. Aidoma copiilor răsfățați care au prea multe jucării și prea mulți bani, ne-am dori tot mai mult. Ne-am ruga pentru victorie, dar pe cheltuiala altora, ne-am intoxica de putere, i-am răni pe oameni și ne-am lăuda singuri. Isaia a spus: „Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi” (Isaia 30:18).

Rugăciunile neascultate protejează, frâng, zdrobesc și transformă.

Rugăciunile neascultate din trecut care ne-au făcut să ne simțim răniți și decepționați au fost focul purificator care ne-a pregătit pentru răspunsurile viitoare”.

Concluzie: roagă-te pentru motivele potrivite, cu o atitudine potrivită!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: