Mana Zilnica

Mana Zilnica

23 Ianuarie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

DE OSWALD CHAMBERS

 

Transformat privind gloria Lui

 

„Iar noi toţi, privind ca într-o oglindă, cu fața descoperită, gloria Domnului, suntem transformați în acelaşi chip.” 2 Corinteni 3:18

Trăsătura exterioară a unui creştin este sinceritatea totală faţă de Dumnezeu, astfel că viaţa lui devine o oglindă pentru alte vieţi. Prin umplerea cu Duhul, noi suntem transformaţi, şi privind, devenim oglinzi. Cunoşti întotdeauna când un om priveşte gloria Domnului, duhul tău simte că el este o oglindă a caracterului Domnului. Fereşte-te de orice ar putea păta sau umbri acea oglindă din tine; ca este aproape întotdeauna umbrită de un lucru bun, de acel lucru bun care nu este cel mai bun.

Regula de aur pentru viaţa ta şi a mea este de a ne concentra atenţia să avem o viaţă deschisă înspre Dumnezeu. Aruncă peste bord orice altceva – muncă, haine, mâncare, orice de pe pământ – în afară de acest lucru. Alergarea după alte lucruri tinde întotdeauna să întunece această concentrare asupra lui Dumnezeu. Trebuie să continuăm să-L privim, să ne păstrăm o viaţă cu totul spirituală. Alte lucruri pot să vină şi să treacă la întâmplare, oamenii pot să critice aşa cum vor, dar nu lăsa nimic să întunece viaţa care este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Nu lăsa niciodată ca o viaţă grăbită să-ţi tulbure această relaţie cu El. Este un lucru care s-ar putea întâmpla foarte uşor, dar trebuie să ne ferim de el. Cea mai severă disciplină din viaţa creştină este să învăţăm cum să continuăm să privim „ca într-o oglindă gloria Domnului”.

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

EXODUL 14:3 „S-au rătăcit prin ţară; îi închide pustia.”

Astfel era gândul, voia şi dorinţa mândrului Faraon; dar a vorbit prea repede şi mai ales, fără să ţină cont de Dumnezeu. Uitase că Israel a fost scos din Egipt „cu braţ întins”, şi că acest popor recunoştea şi conta pe puterea din cer.

Rătăciţi în pustie… într-o situaţie complicată, fără ieşire, o fi acesta cazul vostru? şi Faraon vă ispiteşte şi vă batjocoreşte! El vă şuieră la ureche: „V-a închis pustia”, nu este nici o portiţă de ieşire şi triumfă de bucurie. Dar, ca şi Israel de odinioară, vot aţi auzit chemarea, aţi răspuns şi aţi ascultat şi acum…totul pare că a condus primii voştri paşi cu bine, apoi au survenit greutăţile… şi acuzatorul vă suflă: „V-aţi rătăcit în ţară”.

Credincioşilor… voi aţi fost răscumpăraţi cu sânge, chemaţi prin har ca să slujiţi Domnului şi faceţi parte din acest popor al legământului, eliberaţi cu braţul atotputernic al Domnului. Voi vă odihniţi pe făgăduinţe care nu pot da greş. Nu s-a schimbat nimic, nici în făgăduinţe, nici în Cel care le-a făcut iar „ţara” sau „pustia” nu le poate influenta. Din pricina făgăduinţelor şi datorită puterii Sale, Dumnezeu va croieşte un drum în această „pustie care vă închide”. Experienţa aceasta estc necesară ca să vă înveţe să trăiţi prin făgăduinţele Sale şi să-L puneţi la încercare. Chiar în momentul acesta când credeţi că sunteţi „închişi”, unde totul pare că este pierdut, Dumnezeu vine cu izbăvirea Lui. El nu este limitat în orice ar fi… şi are şi pentru voi o „Mare Roşie” unde vă va croi un drum. El totdeauna răspunde „cu braţ întins” copilului Său. Ascultarea şi supunerea voastră va avea un răspuns din cer.

Înainte de mâine, poate că izbăvirea voastră va veni… de ce să vă îndoiţi? Veţi avea prilejul să cunoaşteţi pe Acela care deschide porţile şi pe care nimeni nu le poate închide. De aceea îngăduieşte El experienţa pe care o faceţi şi care chiar dacă este grea, nu poate fi mai grea decât a lui Israel care, atunci când n-a mai văzut nici o ieşire, a putut să vadă izbăvirea lui Dumnezeu, despicând Marca Roşie, croindu-le astfel un drum sigur. Cuvântul vă spune acum: „Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stati liniştiţi„.

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

de Fritz BERGER

 

„Ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit prea uşor.” Daniel 5:27

Acest mesaj Belşaţar l-a auzit la capătul vieţii, cu câteva ceasuri înaintea morţii sale. Nu s-a gândit să spună :”Doamne, ai milă de mine, că sunt păcătos!”Aşa cum sunt alţii pregătiţi s-o spună în ultimul ceas al vieţii. Aceşti oameni vor avea parte de o trezire cruntă în Iad şi în chinuri, ca şi omul cel bogat din pildă! Acum se pune întrebarea: care sunt acei oameni care au greutatea necesară şi nu sunt găsiţi uşori? Oare aceia care spun: niciodată nu am făcut nimic rău, numai bine, şi nu imi este frică de nimeni? Nu, nu aceştia! Şi aceştia sunt găsiţi prea uşori! Sau aceia care susţin că au rămas în credinţa lor credincioşi, că sunt botezaţi, că au luat parte la lecţii cu caracter religios, şi au avut un preot bun? Nu, nici aceştia, şi ei sunt prea uşori! Dar ne putem gândi la aceia care spun că s-au pocăit, vizitează o adunare, au restituit totul ceea ce a provenit din furt, au rupt toate legăturile cu lumea şi acum se roagă mult, citesc în Scriptură, crezând că atât ajunge. Nu, nu este suficient, căci prin fapte nimeni nu este îndreptăţit înaintea Domnului! Care sunt atunci aceştia? Sunt aceia care şi-au recunoscut starea păcătoasă, au primit iertarea păcatelor şi sunt neprihăniţi prin har, prin credinţă, aşa cum găsim scris în Efeseni 2:8-10. „Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui Dumnezeu şi am fost creaţi în Isus Hristos pentru fapte bune. „Deci, cei care au nădejdea lor bazată numai pe har, aceia nu sunt găsiţi uşori.

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

O JERTFĂ COMPLETĂ

„Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot şi va fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el.” Levitic 1.4

Îndată ce acela care aducea animalul ca ardere de tot îşi punea mâna pe capul dobitocului jertfa aceasta era primită. Şi îndată ce noi vom fi pus mâna credinţei noastre pe Cristos, jertfa noastră, ea va fi primită în locul nostru. Dacă Dumnezeu primea un simplu animal ca ispăşire pentru păcat, cu cât mai mult îl va primi pe Isus ca o mai potrivită, completă şi suficientă jertfa sfântă şi fără pată. „Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor îi curăţa pe cei ce erau întinaţi, cu cât mai mult sângele lui Cristos… va curăţi cugetul vostru de lucrările moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu”. Discutaţi, dacă vreţi, asupra învăţăturii despre ispăşirea prin sânge: cât despre noi, în ea ne punem singura noastră nădejde, bucuria noastră, slava noastră, totul.Noi să ne apropiem de jertfa Lui însuşi, primind-o în întregime, ca să primim binefacerea completă. Noi care am primit-o deja, să repetăm acest lucru. Voi care încă nu l-aţi făcut, întindeţi mâna cu credinţă fără să zăboviţi. Sprijiniţi-vă puternic pe EL. Voi sunteţi „împăcaţi cu Dumnezeu”. Păcatele voastre sunt şterse; voi sunteţi ai Domnului.

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

 

„Voi, copilaşilor, sunteţi din DUMNEZEU.” 1 Ioan 4.4

Deseori se aude părerea că este un lucru de neconceput şi o îndrăzneală prea mare să spui: „sunt un copil al lui Dumnezeu.” Aceasta se va vedea abia la sfârşit.Dar faptul că cei ce L-au primit pe Isus sunt copii ai lui Dumnezeu ni-l spune Cuvântul lui Dumnezeu. Şi cât este de bine că noi avem încă de acum această siguranţă, că ne bucurăm de dreptul de a ne numi copiii Lui. Ioan spune în alt verset: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1.12-13). Prin NAŞTEREA din NOU, nu prin sforţări proprii suntem aşezaţi în această stare binecuvântată. Abia acum putem spune: „Acum SUNTEM copii ai lui Dumnezeu.” Este lucrarea Lui, care în harul Lui nemărginit ne-a născut din nou, lucrând în inimile noastre prin Cuvântul şi prin Duhul Lui, dăruindu-ne în Domnul Isus, Fiul Său, o viaţă nouă. Nouă ne-a fost dat harul să credem în Numele Lui şi să-L primim în inimile noastre. Astfel în viaţa noastră s-a făcut o schimbare minunată:Noi am devenit nişte oameni cu o natură dumnezeiască şi Duhul Sfânt locuieşte în inimile noastre. El este Duhul înfierii, prin care putem spune „Ava, Tată!”Da, în adevăr, mare este această fericire care izvorăşte din Tatăl nostru. El ne-a făcut copii ai Săi, părtaşi ai Casei Sale. Pe acest pământ călătorim ca necunoscuţi şi nimic nu ne poate despărţi de El, pentru că El este Tatăl nostru. Să trăim în fiecare moment în inima noastră această stare de copii ai lui Dumnezeu, şi să dovedim acest lucru prin viaţa noastră. „Oricine rămâne în El nu păcătuieşte.” Aceasta înseamnă să fim o mărturie înaintea oamenilor, atât spre folosul nostru şi al celor din jurul nostru, cât şi spre slava lui Dumnezeu.Toţi cei care se îndoiesc de iertarea lor deplină şi veşnică, spun prin aceasta că jertfa lui Hristos nu este desăvârşită şi că nu este de ajuns pentru iertarea lor.

 

OSWALD CHAMBERS

Bătând la uşa lui Dumnezeu

 

0, Doamne, în dependenţă simplă de Duhul Tău cel Sfânt care locuieşte în mine şi mă uneşte cu natura Ta privesc la Tine; fă-mă să fiu tot ce vrei Tu să fiu.

 

MEDITAŢII ZILNICE

DE WIM MALGO

 

„Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?” Psalmul 2:1

Situaţia politică mondială din ziua de azi se aseamănă cu o tornadă: evenimentele se precipită, totul este în mişcare. Dacă privim tornada din interior ameţim şi intrăm în panică. Strigătele popoarelor, lamentările oamenilor devin din ce în ce mai puternice. Peste tot se cere dreptate socială, dar egoismul rămâne în continuare la putere. Se cere pace în timpul demonstraţiilor organizate în acest scop, dar omul încă nu are pace cu Dumnezeu. Aceasta este
contradicţia fatală: ei strigă «pace, pace!», dar nu este deloc pace.

Există un asemenea paradox şi în inima ta? Doreşti de la alţii ceea ce îţi lipseşte chiar ţie? Eforturile disperate de a crea o lume mai bună cu ajutorul filozofiei umaniste devin tot mai intense. Toate aceste eforturi sunt însă sortite eşecului, pentru că popoarele se întorc împotriva naţiunii care, prin Isus Cristos, a adus mântuirea şi pacea lui Dumnezeu pe pământ. Iată esenţa crizei mondiale din zilele noastre! Totuşi, mângâierea extraordinară este aceea că, ascunsă în uraganul politicii mondiale găsim prezenţa caldă şi liniştitoare a lui Dumnezeu. Adevărata pace, adevăratul regat al păcii şi adevăratul Domn al păcii vor veni în Israel. Satan
atacă încă de pe acum Ţara Sfântă, de aceea pacea zilelor noastre este de fapt o falsă linişte şi o falsă binecuvântare.

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

DE CHARLES H. SPURGEON
Dimineaţa şi Seara

Dimineaţa

„Am ridicat din mijlocul poporului un tânăr.” Psalmul 89:19

De ce a fost Christos „ridicat din mijlocul poporului”? Vorbeşte, inimă, fiindcă gândurile inimii sunt cele mai bune. Nu cumva din cauză că a dorit să fie Fratele nostru prin binecuvântata legătură a sângelui vărsat? O, ce relaţie există între Christos şi credincios! Credinciosul poate spune „am un Frate în ceruri. Poate că sunt sărac, dar am un Frate care este Rege şi El este bogat. Va îngădui să fiu în nevoie şi va rămâne liniştit pe tron? O, nu! El mă iubeşte; este Fratele meu”. Credinciosule, poartă aceste gânduri ca pe un colier preţios atârnat de gâtul memoriei tale. Ca pe un inel de aur, pune-le pe degetul amintirii şi foloseşte-le ca sigiliu al lui Dumnezeu, semnând cererile credinţei tale cu încrederea succesului. El este un ,frate… în nenorocire” (Proverbe 17:17); tratează-L ca atare. Christos a fost „ridicat din mijlocul poporului” ca să ne cunoască nevoile şi să ne poată înţelege. El a fost „ispitit în toate lucrurile ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15). In toate durerile noastre, avem simpatia Lui. Ispite, dureri, dezamăgiri, slăbiciuni, oboseală, sărăcie — El le cunoaşte pe toate, fiindcă le-a simţit pe toate. Aminteşte-ţi asta, creştine, şi mângâie-te. Oricât de greu şi de dureros ţi-ar fi drumul, mergi pe urmele Mântuitorului tău. Chiar în valea umbrei morţii sau în faţa apelor învolburate ale Iordanului, vei vedea urmele paşilor Săi. In orice loc am merge, El a fost înaintea noastră; fiecare povară pe care o purtăm a fost cândva pe umerii lui Emanuel.Drumul Său a fost mult mai întunecos şi greu. Dacă Christos a suferit, cum aş putea să murmur eu? Fii curajos! Picioarele Regelui au lăsat urme însângerate Cftrc au sfinţit drumul pentru totdeauna.

Seara

„Vom lăuda desmierdările tale mai mult decât vinul.” Cântarea Cântărilor 1:4

Isus nu îşi va lăsa poporul să-I uite dragostea. Dacă uită, El îi vizitează cu dragoste nouă. „Ai uitat crucea Mea?” întreabă El. „O să te ajut să-ţi aminteşti, fiindcă mă voi arăta din nou la Cina Mea. Ai uitat ce fac pentru tine în camera de judecată din cer? O să-ţi amintesc, fiindcă vei avea nevoie de un mijlocitor şi Mă vei găsi gata să-ţi răspund.” Mamele nu-şi lasă copiii să le uite. Dacă un băiat pleacă în Australia şi nu scrie acasă, mama îi va scrie „oare John şi-a uitat mama?” In curând, va primi un răspuns iubitor care demonstrează că mustrarea aceasta blândă nu a fost zadarnică. La fel se întâmplă şi cu Isus. El ne spune „aminteşte-ţi de Mine” şi răspunsul nostru trebuie să fie „vom lăuda desmierdările Tale”. Iţi vom lăuda dragostea nesfârşită. Ea este la fel de veche ca şi „slava pe care o aveam… înainte de a fi lumea” (Ioan 17:5). O, Isuse, ne amintim de dragostea Ta veşnică când devii Garantul nostru şi ne iei în căsătorie ca pe o logodnică. Ne amintim de dragostea prin care Te-ai jertfit, dragostea care va rămâne până la împlinirea timpului. Aşteptăm cu nerăbdare ceasul despre care scrie în Carte „iată, Eu vin” (Evrei 10:7). Ne amintim de dragostea Ta, Isuse, care s-a arătat în viaţa Ta pe pământ, de la ieslea din Betleem la grădina Ghetsemani. Te urmărim de la leagăn la mormânt — fiindcă fiecare cuvânt şi faptă a Ta a fost dragoste — şi ne bucurăm în dragostea Ta, în care nu există moarte nici istovire, dragoste care s-a arătat cu strălucire în învierea Ta. Ne amintim de focul dragostei care nu se va potoli până când toţi cei aleşi nu vor ajunge în siguranţă acasă, până când Sionul nu va fi glorificat şi Ierusalimul aşezat pe temeliile veşnice de lumină şi făcut să doreşti lucrurile veşnice care ţi se vor dezvălui în curând. Când vei simţi că îi poţi sluji bucuros lui Dumnezeu fără să aştepţi nici un beneficiu în viaţa aceasta, te vei bucura de răsplata neasemuită a viitorului.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

„Pentru ce stai aşa de departe, Doamne?” (Psalmul 10:1)

„Dumnezeu este … un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi” (Psalmul 46:1). Dar El îngăduie nevoi care ne urmăresc, ca şi cum ar fi indiferent la presiunea lor copleşitoare, pentru a ne aduce la capătul puterilor noastre. Prin încercare, suntem ajutaţi să descoperim comoara de întuneric şi de incomensurabilă bogăţie a suferinţei.

Putem fi siguri că El care îngăduie suferinţa este cu noi când trecem prin ea. E posibil să-L vedem numai după ce încercarea grea aproape a trecut, dar noi trebuie să îndrăznim să credem că El nu ne părăseşte niciodată în încercare. Ochii noştri sunt orbi şi nu-L pot vedea pe Cel pe care sufletul nostru Îl iubeşte. Întunericul şi bandajele noastre ne orbesc, aşa că nu putem vedea chipul Marelui nostru Preot. Şi totuşi El este acolo şi este
adânc mişcat. Să nu ne bizuim pe sentimentele noastre, ci să ne încredem în constanta Lui fidelitate. Şi în ciuda faptului că nu-L putem vedea, să vorbim cu El. Deşi prezenţa Lui este învăluită, odată ce începem să-I vorbim Domnului Isus ca şi cum ar fi în faţa noastră, un glas vine şi ne spune că El stă în umbră, veghind asupra alor Săi. Tatăl tău este la fel de aproape de tine când călătoreşti prin cel mai întunecat tunel ca şi atunci când eşti sub cerul liber! din Comentariu Devoţional Zilnic

 

Deşi cărarea poate fi în totul necunoscută,

    Deşi drumul poate fi întunecat,

Nu călătoresc singur prin umbrele lui,

    Când paşii Tăi sunt alături.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Iov 22.1-30

Începe o a treia serie de cuvântări. Până acum, prietenii vorbiseră la modul general despre omul rău: face aceasta, merită aceea (15.20…). Acum Elifaz dă pe faţă fondul gândirii sale prin acuzaţii directe: răutatea ta, nelegiuirile tale… (v. 5). Cât de departe de învăţătura Domnului se aflau ei (el şi cei doi tovarăşi ai săi), învăţătură care porunceşte să luăm bârna din ochiul nostru înainte de a scoate paiul din ochiul fratelui (Matei 7.1-5)! Şi, de asemeni, cât de departe de exemplul Celui care S-a aplecat să spele picioarele ucenicilor Săi (Ioan 13.14,15)!

Comparând v. 3 cu ceea ce i-a spus Domnul lui Satan (1.8; 2.3), vedem cât de eronată era părerea lui Elifaz despre Dumnezeu. Nimic nu-I este Lui mai plăcut decât omul care practică dreptatea (Fapte 10.35).

Totuşi, urmărind aceste cuvinte, să învăţăm să ascultăm ceea ce Duhul lui Dumnezeu doreşte să ne spună nouă. De exemplu, dacă unul dintre cititorii noştri încă nu este în pace cu Dumnezeu, să se supună ordinului categoric din v. 21: „Imprieteneşte-te cu El, te rog, şi fii în pace: prin aceasta îţi va veni fericirea” (comp. cu 2 Corinteni 5.20). Cât despre versetul următor, nu se adresează el oare tuturor acelora care încă mai avem de progresat? „Primeşte, te rog, învăţătura din gura Lui şi pune cuvintele Lui în inima ta”

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

APROAPE NU ÎNSEAMNĂ SUFICIENT

„…deodată va veni peste tine prăpădul, pe neaşteptate.” Isaia 47:11

O bandă de hoţi au lucrat timp de 6 săptăraîni săpînd tunele în reţeaua de canalizare a oraşului Roma, spre casa de bani a poştei unde se aflau aproximativ 68 de milioane de dolari, dar au fost prinşi la un pas de reuşită. Dacă reuşeau, furtul lor ar fi fost unul din cele mai mari jafuri din istoria Italiei. Au îndepărtat ultimii centimetri de pămînt înainte de-a ataca zidul cu maşinile lor de perforat, cînd nişte trecători au fost atraşi de zgomotul ce venea din subteran şi au dat de ştire gardienilor. Poliţia l-a prins pe unul încă săpînd în reţeaua de canalizare. Ceilalţi au fugit, dar au fost prinşi pe cînd ieşeau din subteran prin diferite guri de canal.

Aceşti oameni aproape că au reuşit să fure banii, dar aceasta nu este un lucru neobişnuit. Practica comună a făcătorilor de rele este să dispară împreună cu faptele lor. Din această pricină unii oameni trec prin viaţă crezînd că nu vor fi prinşi. Ei sînt o întruchipare a aroganţei Babilonului care a crezut că naţiunea sa va fi veşnică (Isaia 47:7) – Dar la fel ca şi Babilonul, toţi cei ce nu vor recunoaşte pe Dumnezeu şi nu se vor depărta de răul lor, vor da de necazuri. Judecata va cădea ca un trăznet şi nimeni nu va scăpa. Dumnezeu a spus prin Isaia: „…urgia va cădea peste tine, fără s-o poţi împăca” (Isaia 47:11).

Poate că nu eşti creştin, şi ai crezut că poţi să dispari cu fărădelegea ta. Nu fi naiv. Acceptă-L pe Cristos azi. Întoarce-te de la păcat pînă mai este timp. Va veni ziua cu siguranţă cînd vei descoperi că nu este totuşi suficient ca să scapi de judecata divină. Atunci va fi prea tîrziu.    – M.R.D. II

Pe oameni poţi să-i mulţumeşti

Cu scuze vagi, copilăreşti.

Dar ce vei spune? Nu gîndeşti?

In faţa instanţelor cereşti?    -Anonim

Păcatul nu este judecat după felul cum vedem noi, ci după cum vede Dumnezeu.

 

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru astăzi

DUHUL SFÂNT (3)

 

„Duhul Sfânt… vă va învăţa toate lucrurile” (Ioan 14:26)

După cum un profesor îi prezintă pe elevii săi celui care vine să-i ia locul, tot aşa Domnul Isus ne prezintă pe noi Duhului Sfânt. Şi ce garanţie răsunătoare îi oferă El! Pe Duhul Sfânt îl numeşte „reprezentantul” Său. Duhul Sfânt care locuieşte în tine vine în Numele lui Hristos, având autoritate egală şi putere identică cu a Lui. Ce alinare să ştii asta atunci când intri într-onouă etapă a vieţii în care vor fi atât de multe lucruri diferite. Acest verset este tradus în diferite feluri. În Biblia New King James, El este numit „Ajutorul”. În Biblia Amplificată, se face referire la El ca la un „Mediator, Susţinător, Întăritor”. În versiunea originală în limba greacă, Duhul Sfânt este numit „parakletos”, care se compune din două cuvinte: „para”, care înseamnă „alături de” şi „kletos”, care semnifică „cel care îţi este desemnat”. Duhul Sfânt a fost numit să îţi stea alături. El este prezenţa lui Isus cu tine şi în tine. Înţelegi oare cât de mult au avut nevoie ucenicii de această încurajare? E joi seara înainte de răstignire. Până la răsărit, toţii îl vor părăsi. În douăzeci şi patru de ore El va fi ţintuit pe cruce, iar universul lor va părea că s-a întors cu sus-n jos. Însă Domnul Isus doreşte ca ucenici Lui să ştie că: „Nu se vor confrunta niciodată cu viitorul singuri”. Dar nici tu. Oriunde vei merge, El va fi alături de tine. Compozitorul a spus: „El cu tine merge şi-ţi vorbeşte, căci de-acum tu eşti al Lui. Aşa bucuria-ţi creşte, n-o ţinea doar pentru tine, du-te şi-o împărtăşeşte.”

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

„Și faraon a pus lui Iosif numele Țafnat-Paneah și i-a dat de soție pe Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On.” Geneza 41.45

Lui Iosif i s-a dat un nume nou: Țafnat-Paneah. Semnificația acestui nume este multiplă: Lumină a lumii; Mântuitor al lumii; Descoperitor de taine. Toate aceste semnificații erau adevărate cu privire la Iosif. Descoperirea de către el a viselor lui faraon a adus lumină asupra adevăratei stări de lucruri din Egipt, iar înțelepciunea lui a adus mântuirea în timpul de foamete. Domnul nostru este Lumina lumii și El a adus în lume, printr-un har infinit, descoperirea dragostei lui Dumnezeu. El este Descoperitorul tainelor; El ne-a deschis casa Tatălui, cu toată dragostea, pacea, bucuria și gloria care țin de ea. „Tatăl L-a trimis pe Fiul [ca] Mântuitor al lumii” (1 Ioan 4.14).

Apoi faraon i-a dat lui Iosif o soție potrivită, pe Asnat, care era una cu el în poziția sa de înălțare, gata de a împărtăși cu el cârmuirea asupra Egiptului. Dacă deschidem la Efeseni 1, citim că Dumnezeu L-a așezat pe Domnul nostru „la dreapta Sa, în locurile cerești, … și L-a dat Cap peste toate, Adunării, care este Trupul Său” (Efeseni 1.20-23). Hristos, Omul glorificat, are Adunarea Sa, care Îi este complementară, în administrarea veacului viitor. Taina voii lui Dumnezeu este că toate lucrurile din cer și de pe pământ vor fi puse sub Hristos, care este Capul.

În pasajul din Efeseni 1, Adunarea este distinctă și distinsă de toate celelalte lucruri. Există o unitate organică între Hristos și Adunare – unitatea dintre Cap și trupul Său. El nu este descris aici ca și Cap peste Adunare, ci ca și Cap al Adunării. Acest lucru ne îndreaptă gândurile către cuvintele lui Dumnezeu din Geneza: „Nu este bine ca omul să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit” (Geneza 2.18). Adunarea, Trupul lui Hristos, este ajutorul potrivit pentru El, iar ea va împărtăși cu El domnia asupra lumii în Împărăția viitoare.

N Anderson

 

Sămânţa Bună

 

„Și au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume …” Geneza 11.4

Să ne facem un nume!

Omul a vrut tot timpul de la începuturile sale „să-și facă un nume”. Prin faptul că a căzut în păcat, legătura sa cu Dumnezeu a fost întreruptă. De atunci, Dumnezeu a fost pentru el doar un judecător, de care pe cât posibil nu amintește, pentru a putea face din pământ un loc al plăcerilor.

După dorința de a zidi o cetate și un turn, care să ajungă până la cer, a urmat intenția: „Să ne facem un nume!”. În aceste cuvinte se recunoaște adevărata natură a omului. Omul are nevoie de un centru pentru interesul său. Dacă acesta nu este Numele Domnului Isus, atunci el face din propriul său nume, centrul lumii.

Necredința omului începe cu respingerea Cuvântului lui Dumnezeu și continuă cu împotrivirea față de Dumnezeu și Fiul Său Isus Hristos. Dimpotrivă, credința se bazează întotdeauna pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Și cât de prețios este pentru orice credincios Numele Isus, Numele „care este mai presus de orice nume”! Ne plecăm cu respect înaintea acestui Nume și Îl adorăm pe Cel ce Îl poartă! În curând, în Numele lui Isus se va pleca orice genunchi și orice limbă va mărturisi, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2.10,11).

 
 

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: