Mana Zilnica

Mana Zilnica

9 Aprilie 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

Iată Mielul lui Dumnezeu!

Te-am glorificat pe pământ.

Ioan 1.36; 17.4


Ca Miel al lui Dumnezeu, Hristos Îl glorifică în mod perfect pe Dumnezeu în Ioan 13; ca Fiu, Îl glorifică în mod perfect pe Tatăl în Ioan 14.

Crucea este cu adevărat minunată; acolo, și doar acolo, Dumnezeu a fost glorificat pe deplin. Unde găsim dragostea lui Dumnezeu în toată plinătatea ei? La cruce! „Prin aceasta am cunoscut dragostea, pentru că El Și-a dat viața pentru noi” (1 Ioan 3.16). Unde găsim dreptatea perfectă manifestată împotriva păcatului? La cruce! „Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5.21). Unde găsim ascultarea absolută? La cruce, unde Hristos a fost „ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce”. Unde a fost măreția lui Dumnezeu pe deplin arătată? Nicăieri în altă parte, decât la cruce: „I se cuvenea Aceluia pentru care sunt toate și prin care sunt toate, aducând pe mulți fii la glorie, să desăvârșească prin suferințe pe Căpetenia mântuirii lor” (Evrei 2.10). Cu cât contemplăm mai mult crucea – și mai întâi trebuie să venim la ea ca păcătoși sărmani, care au nevoie de mântuire – cu atât ne vom minuna mai mult de dragostea lui Dumnezeu. La cruce vedem ura absolută a omului față de Dumnezeu și, de asemenea, vedem toată puterea lui Satan. Vedem un Om, Unul mai mult decât un om, într-o ascultare perfectă, și pe Dumnezeu în dreptatea Lui perfectă împotriva păcatului. La cruce vedem tot ceea ce este mai bun în om (în persoana lui Hristos); tot ceea ce este mai rău în om (în omul căzut); și tot ceea ce Dumnezeu este, în dragoste și în dreptate.

Orice chestiune legată de bine și de rău a fost rezolvată la cruce. Cerul nou și pământul nou au crucea ca temelie. Deși toate binecuvântările noastre izvorăsc de acolo, „Mielul lui Dumnezeu” este mai întâi de toate pentru gloria lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce Dumnezeu este în Sine Însuși.

J. N. Darby


SĂMÂNȚA BUNĂ

Ezechia a trimis soli în tot Israelul și în Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase, ca să vină la casa Domnului, la Ierusalim, să sărbătorească Paștele pentru Domnul Dumnezeul lui Israel.

2 Cronici 30.1


Toți sunt invitați

Israeliții trebuiau să sărbătorească în fiecare an Paștele, amintindu-și astfel de salvarea lor din Egipt. Ezechia, un împărat temător de Dumnezeu, a dorit să țină această sărbătoare în Ierusalim, împreună cu tot poporul, așa cum le poruncise Dumnezeu. Cu toate că el domnea doar peste două seminții, a trimis mesageri în toată țara Israel și i-a invitat pe toți să vină la templul din Ierusalim pentru a sărbători acolo Paștele.

În mod regretabil, mulți israeliți au refuzat această invitație, astfel că doar câțiva oameni din semințiile din nord au răspuns și au venit la Ierusalim. Ei au celebrat cu mare bucurie, împreună cu frații lor din Iudeea, Paștele și Sărbătoarea Azimelor.

Domnul Isus ne invită și pe noi la această sărbătoare. Când a instituit Cina Domnului, El a spus: „Să faceți lucrul acesta în amintirea Mea” (1 Corinteni 11.24). Această invitație este pentru toți cei care cred, pentru toți cei care au fost curățiți cu sângele Lui prețios. Lor li se cere să meargă la locul unde sunt adunați doi sau trei în Numele Domnului Isus, pentru a participa, conform Scripturii, la cina de aducere aminte.

Adesea sunt câțiva creștini care dau curs acestei invitații. Dar ce mult bucură inima Domnului toți aceia care, chiar în număr mic, se gândesc împreună la Răscumpărătorul lor și la lucrarea Lui de la cruce.

Citirea Bibliei: Ieremia 20.1-18 · Luca 24.1-12


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

EXERSEAZĂ-ȚI CREDINȚA NEÎNCETAT! (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Dacă aţi avea credinţă…” (Matei 17:20)


Autorul epistolei către Evrei definea credința ca „o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite…” (Evrei 11:1). Să reținem cuvintele „și credința” cu care începe cap. 11… Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru credința înaintașilor noștri, dar pentru a mișca un munte care îți stă ție în cale, tu ai nevoie de credința ta. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta…” (Matei 17:20). Poate credința mamei tale a mutat munții ei, dar e nevoie de credința ta pentru a muta muntele care îți stă ție în cale. Cu toții avem munți în viețile noastre, ori Dumnezeu este dispus să-i mute. Atunci, care e problema? Îndoiala! Părerea altora! Neputința de a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu! Chiar dacă Domnul Isus le-a dat ucenicilor Săi puterea de a-i vindeca pe bolnavi, ei s-au dovedit neputincioși în fața unui băiat îndrăcit. „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” au întrebat ei (vezi Matei 17:19).

Haideți să învățăm câteva lucruri din ce le-a răspuns Domnul Isus:

1) Fii dispus să începi cu pași mici. „O sămânță de muștar” poate crește și poate deveni un copac mare. Așa că, începe de unde ești și crede-L pe Dumnezeu în lucrurile obișnuite, de fiecare zi, și când El îți onorează credința, mulțumește-I și zidește mai departe pe această temelie.

2) Ai grijă ce spui. „Aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta.” Cuvintele tale eliberează forța dătătoare de viață a Cuvântului lui Dumnezeu. Așa că aliniază ceea ce-ți iese din gură cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură.

3) Fii dispus să faci ceea ce trebuie. Unii munți au nevoie de mai multă rugăciune sau, cum a fost în cazul acestui băiat îndrăcit, de puterea care vine prin post. Așa că, roagă-te, postește și rostește cuvinte prin credință.

Când tu faci ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea cum sunt mutați munții din viața ta!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Eclesiastul 7:16-29


Ce semnifică recomandarea pe care o găsim în versetul 16? Cumva că riscăm să devenim prea riguroşi în umblarea noastră? Cu siguranţă nu înseamnă aceasta! Nu vom avea niciodată o conştiinţă prea sensibilă. Există însă un pericol căruia îi cad victimă deseori cei de curând întorşi la Dumnezeu: acela de a fi exageraţi în atitudinile sau în cuvintele lor, acestea depăşind măsura credinţei pe care o au. În acelaşi timp îi critică cu uşurinţă pe ceilalţi creştini, iar aceasta pur şi simplu deoarece încă nu se cunosc pe ei înşişi (Romani 12.3).

Versetul 21 ne prezintă cealaltă latură, a criticilor cărora, de data aceasta, noi înşine le suntem ţinta. Dacă avem aprobarea Domnului, nu trebuie să le punem la inimă. „Cel care se teme de Dumnezeu iese din toate” (v. 18), este învăţat să facă faţă situaţiilor celor mai periculoase. Printre aceste pericole, versetul 26 menţionează „femeia a cărei inimă este (ca nişte) laţuri şi ale cărei mâini sunt lanţuri”. Cel careI este plăcut lui Dumnezeu (adică acela care se teme de El şi Îl ascultă) poate avea încredere că va fi păzit şi că va scăpa, dar „cel păcătos va fi prins de ea”. Două istorii opuse ilustrează acest avertisment: cea a lui Iosif (Geneza 39.7…) şi cea, tragică, a lui Samson trădat de Dalila (Judecători 16.4). Tineri creştini, să medităm mai mult asupra acestor două exemple!

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: