Mana Zilnica

Mana Zilnica

26 Februarie 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

Și vițelul jertfei pentru păcat și țapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus în sfântul locaș pentru a face ispășire, să fie scoși afară din tabără; și să ardă în foc pielea lor și carnea lor și balega lor.

Levitic 16.27


Aceasta vorbește despre ceea ce a însemnat pentru Domnul Isus judecata lui Dumnezeu la cruce. Ca simbol, El trebuia să fie consumat în întregime; El trebuia să fie părăsit de Dumnezeu; sabia dreptății lui Dumnezeu trebuia să-L lovească în chip desăvârșit, până ce dreptatea lui Dumnezeu avea să fie pe deplin satisfăcută, până ce Domnul Isus avea să poarte tot ceea ce ar fi fost partea noastră în veșnicie, când noi am fi fost în iad. Acolo, la cruce, Domnul Isus a purtat în chip desăvârșit întreaga noastră vină. Chiar dacă au fost doar trei ore de întuneric, suferințele Sale au fost extrem de adânci, judecata lui Dumnezeu care s-a exercitat asupra Lui a fost cumplită. Nu, noi nu vom putea niciodată pricepe ce a însemnat crucea pentru Domnul Isus! Am putea noi oare înțelege ce a simțit El când Se plângea: „M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele, … sunt mai multe decât perii capului meu” (Psalmul 40)? Putem noi înțelege ce a fost chinul acesta pentru Acela care a urât păcatul și despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune că ochii Săi sunt prea curați ca să vadă răul (Habacuc 1.13), că El a luat asupra Sa toate păcatele mele murdare și, așa cum scrie apostolul Petru, a trebuit să le poarte în trupul Său? El a trebuit să le poarte nu numai în exterior, ca pe o povară, ci a trebuit să le ia asupra Lui ca și cum ar fi fost propriile Sale păcate. Ce trebuie să fi însemnat aceasta pentru El, Cel Sfânt?

Putem noi înțelege ce a însemnat aceasta pentru El, Cel despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu a cunoscut păcatul, dar care a fost făcut păcat? Este ca și cum El ar fi fost acest lucru îngrozitor pe care Dumnezeu l-a urât atât de mult – păcatul – izvorul din care ies toate faptele noastre rele. Putem noi pricepe ce a fost aceasta pentru Domnul Isus? Nu putem pătrunde, însă simțim noi oare ceva din aceasta când citim, în Psalmul 69, cum Se plânge: „Mă afund în noroi adânc și nu Mă pot ține”; și cum este apăsat de judecata lui Dumnezeu: „Toate valurile și talazurile Tale au venit peste Mine”; iar în Psalmul 22 cum strigă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit”? Ce trebuie să fi fost aceasta pentru El?

H. L. Heijkoop


SĂMÂNȚA BUNĂ

Domnul a zis Domnului meu: „Stai la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale”.

Psalmul 110.1


Stai la dreapta Mea!

Cei mai mulți oameni L-au disprețuit pe Isus Hristos. În Psalmul 109, El rostește o plângere:

Mă înconjoară cu vorbe pline de ură și se războiesc fără temei cu Mine.

În timp ce Eu îi iubesc, ei Îmi sunt vrăjmași; dar Eu alerg la rugăciune.

Ei Mi-au răsplătit cu rău pentru bine și cu ură pentru dragostea Mea.

Sunt sărac și lipsit și Îmi este rănită inima înăuntrul Meu.

Pier ca umbra care se lungește, sunt aruncat încoace și încolo ca o lăcustă.

Am ajuns de batjocura lor; când Mă privesc ei, dau din cap.

Însă Dumnezeu L-a onorat! În Psalmul 110, El Îi spune lui Isus Hristos: „Stai la dreapta Mea!”. Cu acest loc L-a învrednicit Dumnezeu! El avea un singur loc de cinste la dreapta Sa. Și acest unic loc este al Aceluia care pe pământ a fost disprețuit de oameni, dar care a trăit spre onoarea lui Dumnezeu.

În cuvântul „Stai!”, pe care Dumnezeu I-l spune Domnului Isus, sunt două aspecte. Pe de o parte, slujba Lui pe pământ s-a încheiat. Slujitorul neobosit al lui Dumnezeu poate să Se așeze (Marcu 16.19). Pe de altă parte, lucrarea Lui de răscumpărare este terminată. Nimic nu mai trebuie adăugat. Dumnezeu a primit-o pe deplin (Evrei 10.11,12).

Citirea Bibliei: Exod 31.12-18 · Luca 13.10-17


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎMBRĂCAȚI ÎN HRISTOS! – Fundația S.E.E.R. România

„Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos…” (Romani 13:14)


Pentru că primele impresii contează, noi suntem sfătuiți „să ne îmbrăcăm adecvat” în funcție de eveniment. Și e un lucru bun. Dar în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, prima ta preocupare nu trebuie să fie cum te văd ceilalți, ci cum te vede Dumnezeu. La fel cum oglinda reflectă înfățișarea ta exterioară, ca să te poți aranja, Biblia îți descoperă starea ta lăuntrică, spirituală și îți spune ce să faci în privința ei. Apostolul Iacov scrie: „dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:23-25). De aceea este important să petreci timp în fiecare zi pentru a citi din Sfânta Scriptură; altfel vei trece prin viață ca un jerpelit spiritual. Apostolul Pavel scrie: „îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” Iar pastorul și autorul Chuck Swindoll spunea: „Dușmanul nr. 1 al schimbării este firea păcătoasă, împietrită și atotsuficientă, din noi. Ca un copil alintat, ea a fost mulțumită și răsfățată ani de zile, așa că nu se va da bătută cu una cu două… Firea pământească are o moarte lentă, amară și sângeroasă – și ea se zbate, dă din picioare și se luptă, în drum spre pieire.” Schimbarea de durată se petrece „la viteza întâi”, nu accelerat! Așa că așteaptă-te la eșecuri ocazionale și nu le lăsa să te abată de pe cale. Când simți că vrei să renunți la luptă, îngenunchează și roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să mergi pe cale. Și El te va ajuta!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Psalmul 147


Fiecare din Psalmii 146-150 încep şi sfârşesc cu cuvintele: „Lăudaţi pe Domnul (Iah)”, altfel spus, „Aleluia (HaleluIah)”. Acest strigăt de bucurie va răsuna pe tot pământul când Israel va fi adunat, iar Ierusalimul, reclădit (v. 2).

În cine Îşi găseşte Domnul plăcerea? În cei care se tem de El şi care aşteaptă smeriţi bunătatea Lui. Dimpotrivă, Lui nu-I place puterea cu care omul se glorifică (v. 10, 11; Apocalipsa 3.8). Chiar în secolul vitezei, cum este cel pe carel traversăm noi, Cuvântul Domnului nu recurge la „picioarele oamenilor” (v. 10), nici la ultimele cuceriri ale tehnicii, ca să alerge cu iuţeală (v. 15; 2 Tesaloniceni 3.1). Dacă fiecare credincios ar da mărturie acolo unde se află, atunci evanghelia sar răspândi rapid, prin propria ei putere (Psalmul 68.11).

Lucrările nepătrunse ale lui Dumnezeu cuprind aspecte atât de diferite, cum ar fi vindecarea celor care au inima zdrobită (v. 3) şi socotirea numărului stelelor (v. 4). El face să alterneze anotimpurile, pentru binele făpturii Sale; pregăteşte ploaia (v. 8; Deuteronom 28.12), dă zăpada (v. 16), face să sufle vântul Său (v. 18). Ne gândim noi la aceasta atunci când ne plângem de vremea pe care El o face?

Da, „mare este Domnul nostru şi mare în putere; înţelepciunea Lui este nemărginită” (v. 5)!

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: