Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 23, 2017”

23 Noiembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Hrana lui zilnică, întreținerea lui permanentă, îi era dată de către împărat în fiecare zi, în toate zilele vieții sale.
2 Împărați 25.30

Ioiachin nu primea din partea împăratului hrană pentru o lungă perioadă, ci hrana îi era dată în fiecare zi. Avem aici o imagine a poziției în care se află cei credincioși ai Domnului. Partea de fiecare zi este tot ceea ce ne trebuie. Nu avem nevoie astăzi de proviziile pentru mâine; ziua de mâine încă nu a venit și nevoile ei nu sunt încă actuale. Setea de care s-ar putea să suferim în lunile care vor veni nu are nevoie să fie potolită acum, fiindcă nu o simțim încă. Dacă avem îndeajuns pentru fiecare zi în parte, nu vom duce niciodată lipsă de nimic.

Nu putem mânca sau bea mai mult decât provizia de fiecare zi. Orice surplus va avea nevoie să fie depozitat și va aduce cu el îngrijorarea de a nu fi furat de hoți. Un toiag este de ajutor călătorului, însă o legătură de toiege va fi o povară pentru el. „Suficient” este la fel de îndestulător ca un ospăț și este cantitatea de care ne putem bucura cu adevărat.

Trebuie să ne mulțumim cu ceea ce Tatăl ne dă zilnic. Experiența lui Ioiachin este și a noastră: avem o parte sigură și perpetuă, dată nouă, prin har, de Dumnezeu. Cu siguranță, acesta este un motiv de recunoștință din partea noastră.

În ce privește harul, avem nevoie de o provizie zilnică. La fel și cu puterea: nu o putem înmagazina, ci trebuie să cerem în fiecare zi ajutor de sus. Este minunată siguranța că o parte zilnică ne este asigurată. Din Cuvânt, prin predici, meditație, rugăciune și dependență de Dumnezeu, vom primi în fiecare zi putere. Avem tot ceea ce ne trebuie în Domnul Isus. Să ne bucurăm de partea dată nouă în fiecare zi! Să nu suferim niciodată de foame, în timp ce pâinea zilnică a harului se află pe masa îndurării!

C H Spurgeon

SĂMÂNȚA BUNĂ

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu …!
1 Ioan 3.1

Iertarea fiului

La auzul acestei vești bune, fiul a rămas uimit.

— Tata mă iartă?! Mă iartă tata? Ah, scumpul meu tată!

— Da, tata te iartă! Și nu numai atât, ci m-a trimis să te aduc acasă. Ți-am adus și haine, ți-am cumpărat și bilet pentru călătorie. Toate sunt gata. Pregătește-te să plecăm acasă!

— Ah, tata mă primește iarăși acasă?! Vai, scumpul meu tată! Cât de mult te-am supărat și cât de bun și iertător ești tu!

Istorioara aceasta ne aduce aminte de dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu față de oameni. Noi suntem în rolul acelui fiu care și-a părăsit tatăl. Ne-ar plăcea să cunoaștem inima lui Dumnezeu, dragostea Lui față de noi? Nu avem decât să privim la cruce. Acolo, Dumnezeu a permis, ca preaiubitul Său Fiu să poarte judecata care ni se cuvenea nouă. Acolo, la Golgota s-au pus bazele iertării noastre. Iertarea Tatălui ceresc este pentru oamenii mântuiți un izvor adânc și nesecat de bucurie. Ea depășește orice iertare, întocmai cum soarele eclipsează lumina unei lumânări. Ea este o măsură de compasiune și răbdare neînțeleasă de noi, care este gata să ierte păcatele.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM ESTI PERCEPUT DE CEILALTI?

„I-a făcut o haină pestriţă” (Geneza 37:3)

     Dumnezeu i-a dat lui Iosif un vis despre măreția lui viitoare – un vis în care frații săi se plecau înaintea sa. Dar când le-a povestit visul, frații săi au ticluit un plan ca să-l omoare. Pentru a înrăutăți și mai mult situația, tatăl său „îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, … şi i-a făcut o haină pestriţă.” Încearcă să vezi lucrurile din perspectiva fraților lui Iosif: „Cum de el are parte de tratament special? Noi cu ce am greșit?” Iată câteva lecții importante pe care le putem învăța de aici:

1) Ai grijă cum ești perceput de ceilalți; entuziasmul tău poate fi interpretat drept aroganță.

2) Când Dumnezeu te binecuvântează, El o face întotdeauna spre folosul celorlalți. Într-o zi, Iosif avea să poarte straie împărătești și să se plimbe în caleașca lui Faraon, dar acesta era numai un beneficiu mărunt. Adevărata sa chemare era să păstreze genealogia familiei, din care avea să facă parte Răscumpărătorul lumii.

3) Trebuie să fii generos cu cei ce au mai puțin decât tine. Frații lui Iosif au muncit din greu și meritau și ei iubirea tatălui lor. Haina pe care o purta Iosif nu însemna că el era mai bun decât ei; ci era pur și simplu semnul unui destin diferit.

4) Haina primită de la tatăl său nu l-a scutit pe Iosif de greutăți. De fapt, a suferit mai mult decât toți din cauza ei. De ce? Pentru că nivelul dedicării tale determină nivelul atacului lui Satan.

5) Caracterul lui Iosif, nu haina lui, a fost ceea ce l-a sprijinit de-a lungul anilor trădării, ispitei, acuzării și închisorii. De unde știm asta? Pentru că a putut privi în urmă și a putut vedea mâna lui Dumnezeu la lucru: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine” (Geneza 50:20).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

1 Corinteni 3:16-23; 4:1-5

Alături de lucrători adevăraţi care pot face o lucrare rea (v. 15), există falşi slujitori care strică (sau distrug) templul lui Dumnezeu, acest templu care este sfânt ca şi Cel care locuieşte în el. Şi noi de asemenea suntem sfinţi aminteşte apostolul (v. 17). Nimeni să nu-şi facă iluzii nici cu privire la ce este, nici cu privire la ce face (v. 18). Înţelepciunea lumii este nebunie pentru Dumnezeu, iar înţelepciunea lui Dumnezeu, nebunie pentru lume (v. 19). Şi una şi cealaltă se apreciază în funcţie de ţelul urmărit. Omul natural îl consideră vrednic de milă pe creştinul care estimează el sacrifică pentru un viitor neclar şi nesigur avantajele şi plăcerile clipei prezente. De am putea fi toţi atinşi de acest gen de nebunie!

Ce sunt de altfel mizerabilele deşertăciuni cu care ne-am putea mândri, faţă de ceea ce noi posedăm deja? Toate lucrurile sunt ale noastre, afirmă Pavel; ele sunt ale noastre, pentru că noi suntem ai lui Hristos, Căruia Îi aparţin toate. Sub dependenţa de El, noi ne putem folosi de toate pentru serviciul Său. Ceea ce contează cel mai mult pentru oricine este să fie găsit credincios (cap. 4:2). Pentru că fiecare este un administrator, mai mic sau mai mare, şi fiecare, în această calitate, îşi va primi lauda nu din partea fratelui său, ci din partea Aceluia care citeşte inimile (v. 5; vezi 2 Timotei 2:15).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: