Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 7, 2017”

7 Noiembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Să ai un model de cuvinte sănătoase.
2 Timotei 1.13

Și cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează la oameni de încredere, care să fie capabili să-i învețe și pe alții.
2 Timotei 2.2

David a dat lui Solomon, fiul său, modelul …
1 Cronici 28.11

Ce nechibzuință ar fi fost ca Solomon să fi ignorat modelul primit de la tatăl său pentru construirea templului! El ar fi putut spune: «Sunt mult mai înțelept decât tatăl meu, de aceea pot întocmi un model mai bun»; sau, «Acel model era bun pentru generația tatălui meu, dar avem nevoie de ceva nou pentru generația mea». Solomon însă nu a gândit așa, fiindcă David primise acel model prin inspirația divină, iar el și împărații evlavioși care au venit după el au căutat să urmeze rânduiala pe care Dumnezeu o dăduse. Vedem că împăratul nelegiuit Ahaz a încercat să schimbe modelul care fusese primit de la Domnul de către David. De exemplu, Ahaz a înlocuit altarul pentru arderile-de-tot cu un altul. Acest lucru a dus la dezastru, pentru el și pentru poporul său (2 Împărați 16.10-16; 2 Cronici 28.19).

Există aici o lecție pentru noi. Lui Pavel i s-a încredințat modelul pentru Adunare. De exemplu, modelul după care trebuie să funcționeze o adunare locală se găsește în 1 Corinteni. Îndemnul său către Timotei a fost de a păstra aceste instrucțiuni și de a le încredința apoi la oameni de încredere din generația următoare, care, la rândul lor, să le predea următoarei generații.

Existau deja în timpul lui Pavel oameni ca Ahaz, care se întorseseră de la adevăr (2 Timotei 1.15; 2.17,18), așa că nu trebuie să ne surprindă să-i vedem și astăzi. În ce ne privește însă pe noi, care credem în Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ținem cu tărie acest Cuvânt și modelul dat nouă de Dumnezeu, până la venirea Domnului.

K Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu …
Romani 8.28

Rugăciuni neascultate

Cineva a spus: „Unul din cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu sunt rugăciunile neascultate”. De câte ori nu ne-am rugat cu insistență pentru un anumit lucru, gândind că viața ne va rămâne goală și fără sens dacă nu-l vom primi? În acele momente când n-am primit ceea ce așteptam cu atâta ardoare, cu siguranță am fost zdrobiți și nefericiți. Mai târziu însă, când ne-am dat seama că Dumnezeu controla și situația aceea, am înțeles că El nu ne-a răspuns la ceea ce ceream, pentru că ne pregătise ceva mai bun. În „toate lucrurile” din versetul de astăzi se cuprind și rugăciunile neascultate.

Avem mai multe exemple în acest sens. Să ne gândim la profetul Ilie! Într-o împrejurare a fost așa de descurajat, încât s-a rugat astfel: „Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei” (1 Împărați 19.4). Această rugăciune nu a fost ascultată. Dumnezeu a trimis un înger la Ilie cu o turtă coaptă și un ulcior cu apă. Cu puterea dată de acea mâncare, profetul a putut merge patruzeci de zile și patruzeci de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Acolo, Ilie a primit o misiune nouă. Și cu noi se poate întâmpla ceva asemănător. Probabil, suntem descurajați. Rugăciunea nu ne este ascultată. Dar chiar atunci, Dumnezeu ne poate da o misiune nouă.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ADEVĂRATA IERTARE

„Nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei” (Daniel 3:27)

     Când împăratul Nebucadnețar i-a aruncat pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego în cuptorul cu foc, Dumnezeu i-a scos de acolo și „nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei.” Noi am întâlnit oameni care au fost în cuptor și încă „miros a fum”. Atitudinea lor spune: „Am trecut printr-o perioadă grea și încă sunt supărat.” Dar tu? Experiențele prin care ai trecut ți-au împietrit sau ți-au înmuiat inima? Când vorbești, ai un aer pozitiv sau negativ? Ești legat cumva de amintirile trecutului? Vorbești de durerea ta cu oricine vrea să asculte? Nu-ți dai seama ce faci – că te legi cu lanțuri de trecutul tău? Când elefanții de la circ sunt mici și nu-și dau seama de forța lor, ei sunt legați cu un lanț de un stâlp, pentru a le limita mobilitatea.

Mai târziu, după ce au crescut și au forță să rupă acel lanț, ei rămân în continuare legați. De ce? Pentru că ei acceptă această limitare ca fiind permanentă! Însă nu lanțul îi ține legați, ci amintirea! Dacă ești legat de amintiri dureroase care-ți produc atacuri de panică, cuvântul pentru tine astăzi este următorul: „Doamne, Dumnezeul nostru, alţi stăpâni în afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine, şi numai Numele Tău îl chemăm. Cei ce sunt morţi acum nu vor mai trăi, sunt nişte umbre, şi nu se vor mai scula; căci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit, şi le-ai şters pomenirea” (Isaia 26:13-14). Oricare ar fi amintirea care nu-ți dă pace, trebuie să declari eliberarea în Numele lui Isus din strânsoarea ei. Când te încrezi în Cuvântul lui Dumnezeu, activezi puterea Lui de a te face liber.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Romani 10:1-13

Afecţiunile apostolului pentru poporul său se dezvăluiau prin buna manieră a rugăciunii (v. 1). Şi aceasta este şi datoria noastră pentru apropiaţii noştri care nu sunt întorşi la Dumnezeu. Pavel ştia din proprie experienţă că poţi să fii plin de zel pentru Dumnezeu şi totuşi să urmezi o cale complet greşită. Câte iniţiative, adesea generoase şi sincere, sunt sortite eşecului, pentru că nu sunt potrivit cunoştinţei! Şi aceasta este cu atât mai mult realitatea zadarnicelor eforturi depuse de atâtea persoane pentru a câştiga cerul, deşi nu este nevoie de altceva decât să primeşti Cuvântul care este aproape de tine (v. 8). Ca un om căzut într-o prăpastie care se încăpăţânează să iasă de acolo prin forţe proprii şi nu se încrede în coarda pe care salvatorii i-au aruncat-o la îndemână!

Versetele 9 şi 10 ne aduc aminte că credinţa din inimă şi mărturisirea cu gura sunt de nedespărţit. Astfel, ne putem îndoi de realitatea unei convertiri, dacă cel în cauză nu are curajul s-o declare.

În capitolul 3:22 nu exista deosebire în faţa păcatului: toţi erau vinovaţi. Aici nu este deosebire în ce priveşte mântuirea (v. 12): toţi o pot obţine. Domnul este îndeajuns de bogat pentru a putea satisface nevoile tuturor acelora care-L cheamă.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: