Mana Zilnica

Mana Zilnica

30 Mai 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Luca 12.32-48

    Bogatul din parabolă strânsese comori pentru el însuşi (v. 21) şi a pierdut totul, inclusiv sufletul. Domnul le dezvăluie acum ucenicilor cum se pot strânge comori fără niciun risc: dând milostenie şi împărţindu-şi bunurile, pentru că, în felul acesta, fac o depunere sigură la banca din cer (v. 33, comp. cu cap. 18.22). Atunci inima se va ataşa de această comoară cerească şi va aştepta cu şi mai mult dor venirea Domnului (citiţi 1 Petru 1.4). Domnul Isus Se va întoarce. Are această speranţă consecinţe practice în viaţa noastră, în sensul că ne desprinde de o lume pe care o vom părăsi, ne curăţa „după cum El este curat” (1 loan 3.3), ne face plini de râvnă în lucrarea pentru alte suflete şi ne umple inima de bucurie? Să ne gândim şi la bucuria scumpului nostru Mântuitor, ale Cărui afecţiuni vor fi la culme. El însuşi va găsi plăcere să-i primească şi să-i slujească pe aceia care L-au slujit şi care L-au aşteptat pe pământ (v. 37). Atunci „ispravnicul credincios şi înţelept” îşi va primi răsplata, iar robul care n-a făcut voia stăpânului său, deşi o cunoştea (v. 47; Iacov 4.17), îşi va primi pedeapsa grozavă. „Oricui i s-a dat mult i se va cere mult…” (v. 48). Să încercăm să ne facem fiecare socoteala cu privire la tot ce am primit şi să tragem concluzia.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: „Fiu al omului, ce are lemnul de viță mai mult decât alt lemn, mlădița de viță care este printre copacii pădurii? Se va lua din el lemn ca să se facă vreun lucru? Vor lua ei din el un cârlig, ca să atârne în el vreo unealtă? Iată, se dă pentru foc: focul îi mistuie amândouă capetele, și mijlocul este ars. Este el bun pentru vreo lucrare?”.
Ezechiel 15.1-4

Dumnezeu este Dumnezeul adevărului. El iubește realitatea și detestă pretențiile. Domnul Isus, când Se afla pe pământ ca Dumnezeu manifestat în trup, a avut aceeași atitudine cu privire la aceste lucruri. El a fost plin de dragoste pentru păcătoșii pierduți și a manifestat o îndelungă răbdare față de oricine dorea să cunoască adevărul. De cealaltă parte, El a denunțat cu tărie ipocrizia și îndreptățirea de sine, pronunțând judecăți severe asupra celor care încercau astfel să-și ascundă starea înaintea lui Dumnezeu.

Unde există viață divină în suflet, va exista rod pentru El și în exterior. Nimic nu poate compensa lipsa dovezilor exterioare ale unei pocăințe adevărate și ale harului regenerator al lui Dumnezeu.

Caracterul produs de lucrarea Duhului Sfânt înăuntru va produce o purtare potrivită în afară. Domnul este glorificat atunci când cei care mărturisesc faptul că sunt mântuiți aduc roade scumpe, care proclamă realitatea lucrării din sufletele lor. Un mărturisitor care nu aduce roade este ca o viță care nu produce struguri – ea este practic inutilă. Credincioșii trebuie să fie lumini în această lume întunecată, atrăgându-i pe alții la Hristos.

Pentru a face față acestei responsabilități, trebuie să fim născuți din nou. Omul natural nu poate trăi la un nivel spiritual; el nu înțelege deloc lucrurile lui Dumnezeu (1 Corinteni 2.14). Slujitorii lui Dumnezeu sunt cunoscuți prin roadele pe care le aduc. Slujirea și rodul izvorăsc din viața divină dăruită prin nașterea din nou.

H A Ironside

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.
Faptele Apostolilor 1.11

Înălțarea Domnului

În Biblie avem relatate multe adevăruri, printre care nașterea, moartea, învierea și înălțarea Domnului. Ele sunt ca patru stâlpi ai lucrării de mântuire. Înainte de înălțarea la cer, Domnul a stat de vorbă cu ucenicii Săi. El le-a spus multe lucruri, printre care și porunca de a predica pocăința și iertarea păcatelor în Numele Său.

Domnul Isus S-a înălțat la cer, pentru ca să pregătească un loc pentru ai Săi și să trimită Duhul Sfânt, care urma să-i îndrume pe ucenici în lucrarea pe care o aveau de împlinit în lume, să-i călăuzească în tot adevărul, să dovedească lumea vinovată și să-L preamărească pe Mântuitorul. Domnul S-a înălțat pentru a-Și face lucrarea de Mare Preot. Cei care și-au pus încrederea în Mântuitorul pot să se apropie cu îndrăzneală de Dumnezeu, fiindcă Domnul Isus este Marele Preot și Mijlocitorul lor la Tatăl ceresc.

În Mântuitorul cel înălțat la cer, credinciosul are un Domn care îngrijește de el. Domnul cel înălțat Se poartă cu milă față de ai Săi: „Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit” (1 Ioan 2.1).

Are și cititorul pe acest Mijlocitor?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU ÎTI ADUCE BUCURIE SI PACE

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa pentru ca… să fiţi tari în nădejde!” (Romani 15:13)

     Este mult mai simplu să te încrezi în Dumnezeu decât să nu te încrezi în El! Când te îndoiești de Dumnezeu, de Cuvântul Său și de promisiunile Lui, rămâi singur cu propriile tale planuri și argumente rezonabile atunci când trebuie să rezolvi anumite probleme. Drept consecință, devii stresat. Stai o clipă și citește următoarele trei versete, apoi gândește-te cu atenție la semnificația lor: „Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El” (Evrei 4:2-3). „Cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale” (Evrei 4:10). „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă (vă voi ușura, vă voi alina, vă voi împrospăta sufletele)” (Matei 11:28).

Cum trebuie să te apropii de Dumnezeu? Prin credință! Biblia spune: „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). Asta înseamnă că atunci când vii la Dumnezeu, trebuie să crezi. Când crezi, vei primi bucuria și pacea Sa. Aceste două lucruri sunt voia lui Dumnezeu pentru tine; ele au fost cumpărate și plătite la cruce. Lucrarea lui Hristos s-a încheiat deja, și singurul lucru care mai trebuie împlinit – este să crezi. Atunci Dumnezeu va răspunde și te va binecuvânta în orice vreme!


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: