Mana Zilnica

Mana Zilnica

21 Mai 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Luca 9.37-56

    După scena gloriei căreia El i-a fost centrul, Isus trebuie acum să facă faţă unei scene cutremurătoare, în care Satan pusese stăpânire pe un tânăr, iar tatăl băiatului era disperat. Eliberarea pe care o aduce preamăreşte măreţia lui Dumnezeu (v.43).

Câte inconsecvenţe vedem apoi la ucenici: Urmându-L pe Acela a Cărui smerenie de bunăvoie L-a condus la cruce, ei erau în acelaşi timp preocupaţi să ştie care va fi cel mai mare între ei (v. 46)! Ei înşişi scoseseră demoni în numele Domnului, chiar dacă nu reuşiseră întotdeauna aceasta (v. 40), însă îl opresc pe un altul să o facă (v. 49; comp. cu Numeri 11.26-29)! De asemenea, în timp ce învăţătorul lor era pe cale să împlinească lucrarea pentru mântuirea oamenilor… şi a lor, Iacov şi Ioan ar fi vrut să se coboare focul judecăţii peste samaritenii care nu L-au primit! Egoism, gelozie, încăpăţânare, ranchiună, dorinţă de răzbunare: recunoaştem tristul duh care – ce dureros! – însufleţeşte adesea sărmanele noastre inimi fireşti (v. 55).

    Isus întreprinde acum, condus de o sfântă motivaţie, cea din urmă călătorie a Sa spre Ierusalim. Cunoscând pe deplin ce îl aşteaptă acolo, El îşi îndreaptă faţa hotărât (v. 51). Căpetenia mântuirii noastre nu Se va abate de la ţinta pe care Şi-a propus-o în dragostea Lui.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Pentru că v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos nu urmând basme iscusit alcătuite, ci fiind martori oculari ai măreției Sale. Pentru că El a primit de la Dumnezeu Tatăl onoare și glorie, când un astfel de glas I-a fost adresat prin gloria minunată: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Eu Îmi găsesc plăcerea”.
2 Petru 1.16,17

În această a doua Epistolă, Petru descrie starea morală coruptă care caracterizează veacul în care trăim. În mijlocul unei astfel de stări, el ne arată calea prin care putem scăpa de torentul răului care se abate asupra noastră. Epistola nu se ocupă cu ceea ce se petrece în lume, nici nu caută să îmbunătățească lumea, ci prezintă ceea ce Dumnezeu gândește despre această lume. Scopul Lui este să supună toate lucrurile lui Hristos, atât pe cele din cer, cât și pe cele de pe pământ. Lumea va fi martoră la faptul că același Isus pe care ea L-a crucificat va veni în putere și cu mare glorie, ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor. Toți vrăjmașii vor fi supuși sub picioarele Sale. Făgăduința slavei viitoare a Domnului Isus Hristos face referire la perioada Mileniului.

Domnul i-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan pe un munte, ca să Se roage (Marcu 9.1-8), iar acolo le-a oferit o imagine a gloriei viitoare. La această scenă face Petru referire atunci când spune că ei au fost martori oculari ai măreției Lui. Nimeni niciodată nu mai fusese martor la o astfel de scenă glorioasă – fața Lui a strălucit ca soarele, hainele Lui erau mai albe decât zăpada, iar Tatăl, din gloria minunată, a declarat că Își găsește plăcerea în Fiul Său preaiubit.

„Și noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceți că luați aminte (ca la o lumină strălucind într-un loc întunecos), până se va ivi ziua și va răsări steaua de dimineață în inimile voastre” (2 Petru 1.19). Se apropie ziua când gloria lui Hristos va umple întregul univers.

J Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Isus a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci dacă Mă căutați pe Mine, lăsați pe aceștia să se ducă”.
Ioan 18.8

Ocrotirea ucenicilor

Versetul de astăzi relatează cele întâmplate înainte de prinderea Mântuitorului și ducerea Sa la marii preoți Ana și Caiafa. Cu toate că Se găsea în împrejurări grele, Domnul nu Și-a uitat ucenicii. Lucrarea lui Hristos s-a văzut și în ocrotirea ucenicilor. Hristos a putut spune Tatălui ceresc: „N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat”. În cuvintele Domnului Isus: „Lăsați pe aceștia să se ducă” recunoaștem purtarea de grijă pentru eliberarea ucenicilor dintr-o împrejurare grea, în care ei erau descurajați și gata să fugă. Ucenicii s-au retras, lăsându-și Învățătorul singur. Mântuitorul, care făcuse atât de mult bine poporului, a fost luat ca un răufăcător, purtând asupra Sa vinovăția tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu.

Însă în plan spiritual, expresia „lăsați pe aceștia să se ducă” ne vorbește de eliberarea dobândită pe principiul mântuirii pe care Domnul a înfăptuit-o. În fața instanței a mers El, Mielul lui Dumnezeu, care S-a oferit de bunăvoie să poarte nelegiuirea noastră. Domnul este Locțiitorul ucenicilor și al nostru în fața instanței divine. De atunci, ucenicii și toți care L-au primit ca Mântuitor sunt beneficiarii lucrărilor Domnului Isus Hristos; ei sunt liberi să se apropie de Dumnezeu pe temeiul lucrării de la cruce.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

AI NEVOIE DE O VIZIUNE

„Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus…” (Iacov 1:17)

     Dacă viziunea ta în viață este să devii cât de bogat poți și să strângi fiecare bănuț pe care îl câștigi pentru a-ți satisface toate capriciile – viziunea ta nu este de la Dumnezeu. Dar dacă viziunea ta este să ai succes, să folosești succesul pentru a-i binecuvânta pe ceilalți și să împlinești planurile lui Dumnezeu pe pământ, atunci viziunea ta este de la Dumnezeu.

Când l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu i-a promis trei lucruri: „te voi binecuvânta, îţi voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare.” (Geneza 12:2). Trebuie să înțelegi un lucru: orice viziune prețioasă vine de la Dumnezeu, fie că are sau nu legătură cu așa-numitele chestiuni „spirituale”, fie că persoana cu viziune înțelege sau nu de unde îi vine viziunea.

Biblia afirmă clar: „Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. Noi avem tendința de a ne organiza viața pe compartimente, de a-L vedea pe Dumnezeu având influență și relevanță când vorbim despre viziuni, misiuni  și obiective „spirituale”.

Sf. Augustin a spus: „Fiecare creștin să înțeleagă că oriunde se găsește adevărul, acesta aparține Stăpânului său”. Dumnezeu este izvorul oricărui adevăr și sursa tuturor viziunilor de valoare. Întrucât El ți-a dat viziunea, trebuie să te dăruiești întru totul ei în fiecare zi.

Psalmistul a spus: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!” (Psalmul 35:27). Când Îl ai pe Dumnezeu ca partener, te poți aștepta să reușești – și vei reuși!


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: