Mana Zilnica

Mana Zilnica

12 Mai 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Fă-ţi obiceiul de a nu avea obiceiuri

Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneşi, nici neroditori. 2 Petru 1:8

Când începem să ne formăm un obicei, suntem conştienţi de el. Există momente când suntem conştienţi că devenim mai virtuoşi, mai răbdători, mai evlavioşi. dar aceasta este numai o etapă; dacă ne oprim aici, vom căpăta mersul ţanţoş al unui îngâmfat spiritual. Lucrul pe care trebuie să-l facem cu obiceiurile este să le lăsăm să se piardă în viaţa Domnului, până când fiecare dintre ele este practicat astfel, încât nu mai este un obicei conştient. Viaţa noastră spirituală se degradează continuu in introspecţie, pentru ca există
unele calităţi pe care nu le-am adăugat încă la celelalte. În final, relaţia noastră cu Domnul trebuie să fie una în întregime simplă.

Dumnezeul tău poate fi micul tău obicei creştin: obiceiul de a te ruga la anumite ore sau obiceiul de a citi Biblia. Fii atent cum va tulbura Tatăl tău acele momente, dacă începi să te închini obiceiului în loc să te închini Celui pe care acesta îl simbolizează. „Nu pot face aceasta acum, deoarece mă rog; este ora mea cu Dumnezeu.” Nu, aceasta este ora ta cu obiceiul pe care-l ai. Există o calitate care-ţi lipseşte. Recunoaşte lipsa, iar apoi caută posibilitatea de a dobândi acea calitate.

Dragostea înseamnă că nu mai există nici un obicei vizibil, că ai ajuns în punctul in care obiceiurile tale s-au pierdut în Domnul si le practici fără să-ţi mai dai seama. Dacă eşti conştient de sfinţenia ta, atunci există anumite lucruri pe care îţi închipui că nu le poţi face. Există anumite relaţii în care tu eşti departe de a fi simplu. Aceasta înseamnă că mai trebuie adăugat ceva la viaţa ta. Singura viaţă supranaturală este viaţa pe care a trăit-o Domnul Isus şi El era într-o legătură strânsă cu Dumnezeu oriunde. Există vreun loc în care tu nu eşti într-o legătură strânsă cu Dumnezeu? Lasă-L pe Dumnezeu să intre în acel loc, indiferent prin ce metodă, până când creşti în El, și viaţa ta se va transforma într-o viaţă simplă de copil.

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

„Aruncând asupra Lui toate îngrijorările voastre căci El însuşi îngrijeşte de voi.” 1 PETRU 5:7

Dumnezeul nostru cel mare şi bun a vorbit de îngrijorările noastre! El Se opreşte asupra lor şi are o rezolvare pentru fiecare din ele. Noi avem tot felul de griji şi de îngrijorări de o greutate diferită. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne arată calea uşurării.

Sunt îngrijorări cu privire.la mântuirea noastră, a păcii noastre cu Dumnezeu: El a vorbit clar şi ne cere foarte simplu să credem ce a vorbit El. Sunt atâtea locuri în Scriptură care ne vorbesc de lucrul acesta şi noi pur şi simplu, îl dezonorăm pe Dumnezeu cu îndoielile nostre, câtă vreme mântuirea noastră este chezăşuită de sângele scump al Domnului Isus. Dacă numai locul de la Ioan 10:27 ar fi în Cuvânt, ar fi suficient să ne confirme siguranţa mântuirii noastre. Dar câte altele mai sunt: Ioan 11:25, 26; 14:16, 17, 19, 20; Rom. 8:31-35; 1Cor. 1:8, 9, 30; Ef. 1:4; 2:6; Col. 1:13; 2Tes. 2:13; 2Tim. 1:9. Citiţi-le vă rog pe toate, acum şi apoi îngenunchiaţi şi cereţi iertare că v-aţi îndoit şi mulţumiţi lui Dumnezeu pentru o mântuire aşa de mare şi de sigură. Dar mai pot fi multe alte feluri de îngrijorări care ne fac să gemem adeseori şi ne răpesc bucuria unei simple şi reale credinţe în Dumnezeu, Tatăl nostru.

Ca şi copii ai Lui, noi avem privilegiul de a fi ascultaţi de Tatăl nostru ceresc. El a făgăduit să ne răspundă: „şi încrederea pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă, şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că avem lucrurile pe care I le-am cerut.” (lloan 5:14-15). Totuşi să nu confundăm grijile noastre cu situaţiile pe care le-am creat singuri prin greşelile noastre. Dacă avem necazuri şi greutăţi din pricina inconsecvenţelor noastre, să le mărturisim cu smerenie lui Dumnezeu ca să ne ierte. Pe de altă parte, dacă Dumnezeu îngăduie dificultăţi, este ca să ne dea prilejul de a pune la încercare credinţa şi încrederea noastră în El şi să-I cerem ajutorul şi mângâierea Lui.Acela care a purtat păcatele noastre la cruce, şi care le-a îndepărtat pentru totdeauna, este viu şi la dreapta lui Dumnezeu, şi de acolo Se oferă El ca să poarte în locul nostru greutăţile şi îngrijorările noastre.

De ce atunci să continuăm să ne încovoiem sub greutatea lor când Domnul vrea să ne uşureze de ele? Să ascultăm dar ce ne îndeamnă versetul de astăzi şi nu numai să depunem la picioarele Lui toate greutăţile, problemele, necazurile şi amărăciunile noastre ci pur şi simplu „să le aruncăm asupra Lui.”

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii, şi fără răutate ca porumbeii.”

Matei 10:16

În Sfânta Scriptură întâlnim frecvent cuvîntul: „iată”. Prin acest cuvânt suntem îndemnaţi să luăm aminte de ceva în mod special. Mântuitorul a trimis pe ucenicii Săi ca pe nişte oi între lupi, dar totdeauna i-a asigurat că fără voia Lui nu le va cădea niciun fir de păr. Ucenicii au depus bucuroşi mărturie de harul şi puterea Lui Dumnezeu. Sunt oameni care susţin că dacă ar trăi în mijlocul unor oameni evlavioşi, ar putea trăi mai bine pe placul Lui Dumnezeu. Dar viaţa practică dovedeşte contrariul.

Dacă cineva este născut din Dumnezeu, în viaţa acelui începe o luptă, vin lupii şi încearcă în diferite feluri să-i ia viaţa. Dar numai în luptă învăţăm să folosim armamentul; astfel nu va rugini, ne bucurăm de fiecare promisiune, folosind sabia Duhului, care este Cuvântul Lui Dumnezeu. Astfel se ivesc multe ocazii când putem să dăm propria noastră viaţă morţii. Unei oi I se tunde din când în când lâna, dar din nou, şi din nou creşte, în mod asemănător creştinii devin tari în luptă şi se pot vedea în viaţa lor zilnică trăsăturile Mielului.

„Fiţi înţelepţi ca şerpii!” Aceasta înseamnă să ne purtăm cu înţelepciune faţă de cei din lume. Noi, cei credincioşi suntem urmăriţi de cei din lume în ceea ce facem şi cum procedăm, mai mult decât am putea să ne închipuim; de aceea este important ca să fim conduşi de Duhul Sfânt. „Fiţi fără răutate, ca porumbeii.” Fără prihană vor fi aceia care vor fi curaţi şi fără cusur înaintea Domnului în ziua revenirii Lui.

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

SLUJITORUL RĂSPLĂTIT

Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui şi cine îngrijeşte de stăpânul său va fi preţuit. Proverbe 27.18

Domnul Isus este cel mai bun dintre stăpâni şi este o cinste să fii primit să faci cel mai mic lucru pentru El. Slujirea pentru unii stăpâni seamănă cu sădirea unui pom sălbatic care nu dă decât roade amare; dar a sluji pe Domnul, este ca sădirea unui smochin care dă cele mai dulci smochine. Slujirea pentru El este o plăcere; cu timpul, cine-i slujeşte Lui, înaintează sigur; succesul în lucrare este binecuvântare aici pe pământ, iar răsplata pentru ea este slavă în cer.

Cele mai mari cinstiri le vom căpăta în viaţa viitoare, când smochinele vor fi coapte. Îngerii, care acum sunt slujitorii noştri, ne vor duce acolo, când lucrarea încredinţată nouă va fi terminată. Cerul, unde se află Domnul Isus, va fi şi casa noastră, fericirea noastră veşnică şi Domnul Isus, însoţitorul nostru slăvit. Cine-şi poate închipui tot ce-i cuprins în cuvintele: „Acela care slujeşte cu grijă Stăpânului său, va fi cinstit?

„Doamne, ajută-mă să-Ţi slujesc, lăsând la o parte orice dorinţă de a fi cinstit de alţii, până nu mă vei cinsti Tu însuţi. Duhul Tău cel sfânt să facă din mine un lucrător răbdător şi un slujitor smerit.

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

Bucurațivă întotdeauna în Domnul! Din nou voi spune: bucurațivă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice, faceți cunoscut lui Dumnezeu cererile voastre, prin rugăciune şi prin cerere cu mulțumiri; şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, va păzi inimile voastre şi gândurile voastre în Hristos Isus.  Filipeni 4.47

Acestea sunt cuvintele unui om închis întro temniță romană. Pe măsură ce împrejurările lui Pavel deveneau din ce în ce mai întunecate şi mai deprimante, privirile sale se înălțau tot mai sus. Ce vedea Pavel? Cu siguranță, nu doar tavanul închisorii sale, ci ochiul credinței sale trecea dincolo de tot ce ținea de acest pământ, către Omul în glorie. Acesta fusese odinioară Omul durerilor, însă acum era Omul bucuriei, pentru totdeauna! Ce privelişte captiva inima lui Pavel!

Datorită acestui lucru, Pavel a putut scrie la sfârşitul epistolei sale: „Nu vorbesc despre lipsuri, pentru că eu am învățat, în împrejurările în care sunt, să fiu mulțumit. Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să fiu şi în belşug. În orice şi în toate sunt deprins şi să fiu sătul şi să fiu flămând, şi să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Am putere pentru toate, în El, care mă întăreşte” (Filipeni 4.1113). În măsura în care urmăm exemplul lui Pavel de a privi la Isus, vom putea şi noi să pătrundem dincolo de zidurile şi de tavanul împrejurărilor noastre grele, care tind să ne țină captivi. Vom descoperi astfel că aceste împrejurări nu sunt decât instrumente care să ne ajute să privim acolo unde Hristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu. În curând vom fi împreună cu El!

J. Redekop

Când am de suferit un chin, Tu, Doamnemi dai putere,

Să fieamarul cât de greu, îmi eşti Tu mângâiere.

T. Dorz

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

O, Doamne, te rog pentru mai multă dragoste, dragoste înflăcărată, devotată şi sinceră faţă de Tine, care să se arate în trăirea mea. O, te rog pentru harul de a arăta şi a simţi răbdare şi blândeţe faţă de cei din jurul meu!

 

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

«După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer şi un nor L-a ascuns de ochii lor.» Faptele Apostolilor 1,9

Pentru a dovedi realitatea învierii Sale, Domnul Isus a mai rămas 40 de zile pe pământ şi S-a arătat mai multor martori; apoi S-a înălţat la cer. Aceste 40 de zile au fost pentru ucenicii Săi un fel de şcoală a credinţei, ca ei să creadă cu adevărat că El a înviat. Şi Domnul nostru binecuvântat a trecut printr-o «şcoală a credinţei» timp de 40 de zile în pustie şi S-a dovedit ascultător. Dar iată că acum S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor. Biblia nu ne spune ce s-a întâmplat mai departe pe drumul spre cer. Numai prin credinţă intuim că aceasta a fost lovitura triumfală, finală, asupra puterilor întunericului. Este foarte adevărat că noi, după cum ne scrie apostolul Pavel, trebuie să ne împotrivim până la sânge duhurilor rele şi întunecate care sunt în locurile cereşti (Efes. 6,12). Când însă Domnul Isus S-a înălţat la cer, puterile întunecate au rămas pur şi simplu paralizate, căci în Psalmul 68,18 scrie: «Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de război». Acest lucru înseamnă că Biruitorul de pe Golgota a luat întreaga lume cerească în stăpânire când a urcat la cer. Încheierea triumfală a înălţării Sale a fost aşezarea la dreapta Tatălui, de unde mijloceşte pentru noi.

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

DIMINEAŢA

Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui. Ioan 14:21

Domnul Isus oferă descoperiri uimitoare poporului Său. Chiar dacă Scriptura nu o declară, sunt mulţi copii ai lui Dumnezeu care pot mărturisi acest adevăr din propria lor experienţă. Ei au avut manifestări ale Domnului şi Mântuitorului Isus Christos într-un mod neobişnuit, cum nu s-a mai văzut şi auzit. In biografiile sfinţilor eminenţi, vei găsi amintirea multor momente în care Isus a vorbit sufletului lor şi le-a descoperit minunile persoanei Sale. Sufletele lor au fost cuprinse de atâta fericire încât s-au crezut în cer atunci când nu erau acolo, deşi erau foarte aproape. Atunci când Isus se arată poporului Său, cerul coboară pe pământ; este o pregustare a paradisului; este începutul binecuvântărilor. Arătările lui Christos exercită o Influenţă sfântă asupra inimii credinciosului. Un efect va fi umilinţa. Dacă un om spune „am avut cutare şi cutare experienţe spirituale; sunt un om mare”, atunci poţi fi sigur că nu ai avut niciodată părtăşie cu Christos, fiindcă Dumnezeu „vede pe cei smeriţi, si cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi” (Psalmi 138:6). El fiu are nevoie să se apropie de ei ca să-i cunoască, şi nu le va face nici o vizită din iubire. Un alt efect al adevăratei arătări a lui Isus este fericirea, fiindcă în prezenţa lui Dumnezeu „sunt bucurii nespuse” (Psalmi 16:11). Sfinţenia va urma în mod sigur. Un om care nu a cunoscut sfinţenia nu va avea niciodată asemenea manifestări. Unii oameni se arată foarte credincioşi, dar nu trebuie să-i credem pe cuvânt până nu le vedem faptele. „Nu vă înşelaţi; Domnul nu se lasă batjocorit” (Galateni 6:7). El risipi favorurile pentru cei răi, fiindcă, aşa cum nu va alunga un om perfect, nici nu va respecta un făcător de rele. Apropierea de Isus va avea deci trei efecte: umilinţa, fericirea şi sfinţenia. Fie ca Dumnezeu să ţi le dea pe toate, creştine!

SEARA

Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare; Eu însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt, şi Eu însumi te voi scoate iarăşi de acolo. Genesa 46: 3-4

Iacov trebuie să se fi cutremurat la gândul că va părăsi ţara părinţilor săi, şi că va trebui să trăiască printre străini. Era o experienţă nouă şi părea să fie o mare încercare. Cine s-ar aventura printre solii unui monarh străin fără să se teamă? Totuşi era evident că aceasta era calea pregătită pentru el; de aceea, a hotărât să se ducă. Aceasta este şi poziţia credincioşilor de astăzi: sunt chemaţi să fie încercaţi şi ispitiţi în acelaşi timp. In asemenea timpuri ar trebui să urmeze exemplul lui Iacov, oferind jertfe de rugăciuni lui Dumnezeu şi căutând răspunsul Său. Fără binecuvântarea Domnului, nu ar trebui să facă nici un pas. Atunci îl vor avea pe tovarăşul lui Iacov ca Prieten şi Ajutor. Ce binecuvântare este să ştii că Domnul îţi este alături la orice pas, şi coboară alături de tine chiar în umilinţe şi prigoniri! Chiar şi în faţa oceanului, dragostea Tatălui este ca soarele în puterea strălucirii lui. Nu putem ezita să mergem acolo unde Iehova ne promite prezenţa Sa; chiar şi în valea umbrei morţii, această asigurare va străluci ca lurnina dimineţii. Mergând înainte cu credinţă în Dumnezeu, credincioşii vor avea parte de făgăduinţa făcută lui Iacov. Ei vor fi înălţaţi, fie din necazurile vieţii, fie din adâncurile morţii. Seminţia lui Iacov a ieşit din Egipt la timpul cuvenit, şi la fel vor ieşi cei credincioşi din necazurile vieţii şi groaza morţii. Să încercăm şi noi credinţa lui Iacov. „Nu te teme” este porunca Domnului şi încurajarea Sa pentru cei care pornesc în călătorie pe mări străine. Prezenţa şi ajutorul divin ne interzic temerile nedemne. Fără Dumnezeu, ne-am teme să păşim; dar atunci când El ne porunceşte să mergem, ar fi periculos să întârziem. Cititorule, mergi înainte şi nu te teme.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede! (Marcu 9:23)

Cuvântul „toate” menţionat aici nu se împlineşte întotdeauna doar cerând, pentru că Dumnezeu caută mereu să te înveţe calea credinţei. Instruirea ta pentru o viaţă de credinţă necesită multe domenii de educaţie, care includ încercarea credinţei, disciplina credinţei, răbdarea credinţei şi curajul credinţei. Deseori trebuie să treci prin multe etape înainte să ajungi în sfârşit la rezultatul credinţei -adică, la biruinţa credinţei.

Fibra morală autentică se dezvoltă îndurând disciplina credinţei. Când I-ai cerut ceva lui Dumnezeu, şi răspunsul n-a venit încă, ce trebuie să faci? Continuă să crezi în Cuvântul Lui! Nu te abate de la el indiferent ce vezi sau ce simţi. Şi dacă vei rămâne ferm pe poziţie, puterea şi experienţa ta vor creşte, se vor întări şi se vor adânci. Când rămâi neclintit din poziţia credinţei tale, chiar dacă se întrezăresc presupuse contradicţii faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, tu vei fi mai puternic pe toate fronturile.

Deseori Dumnezeu va întârzia în mod intenţionat să-ţi dea răspunsul, dar de fapt întârzierea este şi ea un răspuns la rugăciunea ta ca şi împlinirea care va veni. El a lucrat în felul acesta în vieţile celor mai mari caractere biblice. Avraam, Moise şi Ilie nu erau mari la început, dar au devenit mari prin disciplina credinţei lor. Numai prin această disciplină au fost ei pregătiţi pentru lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu.

Gândeşte-te, de exemplu, la Iosif, pe care Domnul îl pregătea pentru tronul Egiptului. Psalmul 105:19 spune: „l-a încercat Cuvântul Domnului”. Nu viaţa de închisoare cu paturi incomode şi hrană săracă „l-au încercat”, ci „Cuvântul Domnului”. Cuvintele rostite de Dumnezeu în inima lui în primii lui ani cu privire la înaltul său loc de onoare faţă de fraţii săi erau tot timpul înaintea lui. El a rămas singur în închisoare, în ciuda nevinovăţiei lui, privind cum alţii abia încarceraţi erau eliberaţi. Dar el şi-a amintit cuvintele lui Dumnezeu chiar şi când fiecare pas al carierei sale ce trebuia să se împlinească părea din ce în ce mai imposibil.

Acelea au fost timpurile care i-au încercat sufletul, dar ele erau şi timpuri de creştere şi dezvoltare spirituală. Apoi, când cuvântul eliberării lui din închisoare în sfârşit a sosit, el era gata şi complet echipat pentru delicata misiune de a se ocupa de răutăcioşii lui fraţi. Şi era în stare s-o facă cu o dragoste şi o răbdare pe care numai Dumnezeu Însuşi le întrecea.

Nici o urmă de persecuţie nu te va încerca atâta timp cât ai experienţe ca acestea – cele în care ţi se cere să-L aştepţi pe Dumnezeu. Odată ce El a rostit promisiunea de a lucra, este într-adevăr foarte greu să aştepţi când vezi că zilele trec fără să se împlinească nimic. Însă această disciplină a credinţei este cea care te va aduce la o cunoaştere a lui Dumnezeu care altfel ar fi imposibilă.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Isaia 19.1-25

Este rândul Egiptului să audă o profeţie ameninţătoare: Războiul civil, tirania unui despot crud (precum cea a Faraonului de odinioară), secarea Nilului (artera vitală), bogăţia şi orgoliul ţării (Ezechiel 29.3) – iată pe scurt ce îl aşteaptă pe acest duşman ereditar al lui Israel.

Prinţii din Ţoan şi din Nof sunt o imagine fidelă a oamenilor acestei lumi: ei se cred înţelepţi, dar, de fapt, nu sunt decât nebuni (v. 11; comp. cu Romani 1.22), pentru că refuză să-L asculte pe Dumnezeul care li S-a descoperit şi, în acelaşi timp, dau crezare oricăror forme posibile de superstiţie (comp. cu v. 3). Este de remarcat, de altminteri, un fapt paradoxal, că cei mai îndărătnici necredincioşi sunt adesea cel mai uşor de amăgit. Aceasta se explică simplu: fără să-şi dea seama, ei sunt orbiţi şi înşelaţi de Satan, stăpânul cel dur şi împăratul cel crud (v. 4; 2 Timotei 3.13) care domneşte asupra lor prin înşelăciune. Dar harul lui Dumnezeu are de spus un cuvânt chiar şi pentru Egipt: alături de Israel, care este moştenirea specială a Domnului, îşi vor găsi loc în binecuvântarea milenară şi Egiptul şi Asiria, imagini ale lumii, odată vrăjmaşi ai poporului lui Dumnezeu, însă în viitor supuşi în întregime Fiului Omului (Geneza 22.18).

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: Filipeni 2:5-11

… şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu.Tatăl că Isus Cristos este Domnul. Filipeni 2:11

DOMN AL TUTUROR

In 20 iulie 1969, lumea l-a urmărit cu uimire pe Neil Armstrong coborând încet scara modulului lunar-Vulturul. Lăsând prima amprentă a piciorului unui om în praful de pe suprafaţa lunii, a spus: „Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire”. Vorbind cu el la telefon, preşedintele Nixon a spus: „în acest nepreţuit moment… toţi locuitorii pământului sunt una – una în mândria a ceea ce ai făcut tu”. Omul a călătorit în altă „lume”. Aproape cu 2000 de ani în urmă, s-a petrecut un alt eveniment faţă de care coborârea pe lună a lui Armstrong este nesemnificativă. Fiul lui Dumnezeu a lăsat splendoarea cerului şi a coborât pe planeta Pământ. A trăit aici 33 de ani, a murit pe cruce, a înviat din mormânt şi S-a dus din nou la cer. Când se va reîntoarce, orice genunchi se va pleca în faţa Sa şi fiecare limbă va mărturisi că El este Domnul. Toţi cei din cer, de pe pământ şi de sub pământ vor striga cu o singură voce, unii de bucurie, iar alţii de spaimă: „Isus este Domnul!” Apostolul Pavel a fost în închisoare, când a scris acestea credincioşilor din Filipi. Ştia că Isus a fost încoronat cu slavă şi onoare, şi că la fel, ca Mare învingător, a supus stăpânirii Sale toate lucrurile poporului Său. Orice încercare sau orice furtună va cutremura lumea, aceasta este speranţa noastră de azi. Să ne concentrăm minţile la Cristos şi să fim gata pentru ziua când cele ce se văd azi doar prin ochii credinţei vor fi în văzul tuturor: Isus este cu adevărat Domnul!    D.J.D.

Glorie lui Dumnezeu şi pace pe pământ;

Ziua bucuriei în lume-a răsunat.

Şi vom striga cuprinşi de fericire:

„Isus Cristos e-al nostru împărat”.Anonim

Cu mult mai măreaţă dedt debarcarea
omului pe lună
este a doua venire a lui Cristos pe pământ.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Dacă voieşte cineva să vină după Mine;… să Mă urmeze. Luca 9.23

Un ghid al alpiniştilor a spus: „Dacă vrei să cucereşti Alpii trebuie să respecţi următoarele: Mai întâi de toate ia-ţi un ghid experimentat, după aceea lasă-te călăuzit în toate de el fără nici o reţinere şi procedează întocmai cum îţi spune el. Calcă pe urmele lui, opreşte-te atunci când se opreşte el, porneşte când ghidul este în faţa ta.”Oare nu este acesta un sfat bun pentru toţi care vor să cucerească ţara slavei? Sunt multe terenuri alunecoase şi multe prăpăstii pe această cale, dar conducătorul nostru este Domnul Isus şi El cunoaşte toate aceste primejdii, care caută să ne doboare. El însuşi poate să ne păzească de orice cădere. Dacă noi II urmăm pas cu pas, atunci putem fi în siguranţă pe calea aceasta, care duce în ţara slavei promisă de Domnul, tuturor celor care îl urmează.

Multe din catastrofele din munţi se întâmplă din cauză că excursioniştii nu merg după ghid, nu respectă întocmai instrucţiunile sau nu ascultă sfatul lui vroind să cucerească muntele după bunul lor plac. Oare nu tot la fel se întâmplă şi pe calea credinţei? Dacă nu-L urmezi pe Domnul Isus şi dacă nu calci pe urmele Lui, atunci nu poţi să ţii pasul cu El şi rămâi pe drum.

Scumpul meu cititor, ai tu „ghidul” pentru această cale care e atât de primejdioasă? Există numai un SINGUR „ghid” care poate să te ducă pe culmile cereşti şi acesta este Domnul Isus Cristos. El cunoaşte bine calea, căci El a venit din slava cerului pe acest pământ şi de aici, de jos după lucrarea de pe Golgota, S-a înălţat iarăşi în cer. Acestui „ghid” poţi să te predai fără nici o reţinere, căci El te conduce cu siguranţă la ţintă. Pentru aceasta trebuie să-l urmezi. Porneşte chiar acum pe Calea vieţii. Fiecare om trebuie să aleagă între cele două căi: calea omului şi calea lui Dumnezeu. Prima este a eforturilor disperate pentru mântuire, a doua este a iertării prin credinţă. Pe care din ele vrei să mergi?

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Psalmul 18.29

Săritura în înălțime a credinței

Aici nu este vorba deloc despre performanțe sportive: căci David nu este arătat în Biblie ca sportiv, ci ca om al credinței! Zidul, peste care a sărit, este pentru el o imagine a problemelor și a piedicilor enorme, pe care le-a putut rezolva cu Dumnezeu.

Poate și tu cunoști astfel de probleme înalte cât un zid, cu toate deznădejdile, temerile și agresivitățile lor. Cine nu ar dori să sară peste ele, să învingă problema? A avut David „o rețetă secretă”? Da și nu. Nu – deoarece pentru credință au existat totdeauna aceste căi cunoscute de ajutor și biruință. Da – pentru că acest drum cunoscut de mult poate să-mi aducă ajutorul doar atunci când merg eu personal pe el. Este viața cu Dumnezeu și încrederea necondiționată în El.

Cu Dumnezeul meu: acesta a fost secretul credinței lui David! În fiecare zi, el a trăit cu Dumnezeul său, s-a încrezut în El, a pus totul în mâna puternică a lui Dumnezeu, i-a mulțumit și și-a exprimat bucuria în psalmi.

Când au venit grijile și necazurile, „zidurile”, pe care le-a simțit ca o suprasolicitare, le-a trăit cu Dumnezeul său – a sărit cu Dumnezeul său peste orice zid de probleme.

Cu Dumnezeul meu: poate fi valabil și pentru tine, dacă îți încredințezi Lui viața.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

O FĂPTURA MINUNATA! (3)    

„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință” (2 Timotei 1:7)

Poate te întrebi: „Ce este această „chibzuință” pe care spune Dumnezeu că ne-a dat-o? Cuvântul original din limba greacă înseamnă; „sănătos, logic, realist și rezonabil”. Chibzuință include calități precum:

1) Auto-controlul. Ea nu e controlată de nimeni și de nimic în afara ei însăși – incluzând aici oameni, împrejurări, impulsuri, emoții, intelect și mai ales teamă. Ea rămâne tot timpul în control. Chiar și când se confruntă cu probleme care nu au o soluție ușoară, ea rămâne ancorată în adevăr, după cum este el definit de Dumnezeu și de Cuvântul Său.

2) Puterea de a discerne. Ea face deosebirea între alternative cu înțelepciune. Face deosebirea între realitate și fantezie, bine și rău, eficient și ineficient, lucruri care merită și care nu merită. E facultatea care ne ajută să luăm decizii bune în situații dificile.

3) Concentrarea. La fel ca raza unui laser, ea are capacitatea de a se concentra asupra unei ținte dorite. Asemenea unui receptor sensibil la frecvențe, ea poate minimiza distorsionările și poate rezista frecvențelor concurente. Limitează interferența, incertitudinea și confuzia. Odată ce’ e „setată pe o sarcină”, chibzuință te va ajuta să-ți concentrezi forțele asupra îndeplinirii priorităților importante din viața ta.

4) Capacitatea de a fi ordonat. E gândirea orientată spre proces, operând cu logica de tipul cauză/efect. Se preocupă cu ajungerea de la A la B – de la scop la îndeplinire – printr-o serie de pași ordonați care contribuie la atingerea scopului. Tu ești „o făptură așa de minunată” (Psalmul 139:14). Dumnezeul care te-a creat se reflectă în mintea pe care ți-a dat-o s-o folosești. Știind cine ești, mergi înainte și experimentează „viața din belșug” (loan 10:10).’

 

 

 


 

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: