Mana Zilnica

Mana Zilnica

22 Septembrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Nu este Acesta tâmplarul, fiul Mariei? … Și S-a mirat de necredința lor.
Marcu 6.3,6

Îl vedem pe Domnul în slujirea Lui de dragoste asociindu-Se cu cei umili din ținutul Său și din casa Sa. El vine în mijlocul lor cu o înțelepciune și cu o putere divină, învățându-i pe cei sărmani din țară și vindecându-i pe cei bolnavi. El însă nu face nimic pentru a satisface vanitatea firii omenești, care iubește ceea ce este înălțat și respinge ceea ce este smerit. Slujirea de har a Domnului dă pe față starea morală joasă a poporului. Ei sunt uimiți de învățătura și de înțelepciunea Lui, ca și de minunile Sale, însă se poticnesc de El.

Carnea rămâne întotdeauna aceeași, astfel că și noi suntem astăzi în pericol de a împiedica lucrarea lui Dumnezeu prin mândria și prin vanitatea cărnii, care disprețuiește lucrarea unui slujitor al lui Dumnezeu, din cauza originilor lui umile. La Domnul, totul a fost perfect, astfel că poporul era în întregime vinovat fiindcă găsea o pricină de poticnire în El. Acești oameni au disprețuit înțelepciunea Domnului și minunile Sale, spunând: „Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei?”. Ei n-au perceput gloria Persoanei Sale, nici harul inimii Sale, prin care, deși bogat, Se făcuse sărac pentru noi.

Astfel, Creatorul devenise Tâmplarul, iar Fiul lui Dumnezeu devenise Fiul Mariei. Domnul le reamintește celor care Îl respingeau din cauza stării Sale smerite că niciun profet nu este prețuit în țara lui. Aceasta nu înseamnă că Domnul era respins în țara Lui din cauza slăbiciunii și falimentului Său, așa cum ni se întâmplă nouă adesea, ci că familiarizarea cu El în lucrurile acestei vieți este folosită pentru a respinge misiunea Lui divină de la Dumnezeu. Rezultatul a fost că nu a putut face multe minuni acolo, din cauza necredinței lor. Acesta este un lucru solemn; în zilele noastre, de asemenea, necredința poate împiedica lucrarea lui Dumnezeu.

H Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ

Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca … împăratul Dariu a scris porunca și oprirea.
Daniel 6.8-9

Porunca și oprirea

Despre Dariu nu se poate spune nicidecum că era un om lipsit de înțelepciune și experiență de viață. Aproape că nu ne-am fi așteptat, ca un om ca el să cadă în plasa urzelilor murdare ale supușilor săi. Cu siguranță, în spatele acțiunii era vrăjmașul cel vechi, diavolul. Cu cât un om ajunge mai sus pe treptele piramidei sociale prin propriile sale puteri, cu atât mai mult va depinde de sfaturile și intervențiile celor ce-l înconjoară. Vrăjmașii lui Daniel, prin acel decret împărătesc de interzicere a oricărui fel de închinare personală, căutau nu onoarea și slava împăratului, ci să-l așeze pe Daniel într-o situație atât de critică, atât de periculoasă, încât condamnarea lui la moarte să fie semnată chiar de împăratul Dariu, care, cel puțin în mintea lor, părea că făcuse din Daniel un protejat al tronului. Ei știau bine despre Daniel că nu va înceta să se închine Dumnezeului său așa cum făcea și mai înainte. Ei știau că Daniel ar fi fost în stare să renunțe la orice, dar nu și la credința lui. Ei știau că mai presus de credincioșia sa față de împăratul stătea credincioșia sa față de Dumnezeu. Dacă până aici corectitudinea și credincioșia lui Daniel față de stăpânul său pământesc i-au fost un fel de pavăză și i-au ocrotit viața, rămânea acum să se facă dovada dacă, așezând mai presus de toate și toți pe Dumnezeu, este un lucru înțelept, în stare să-i asigure și izbăvirea.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNCURAJEAZĂ-TI PASTORUL!

„A pus pe preoţi în slujbele lor, şi i-a îmbărbătat la slujba Casei Domnului” (2 Cronici 35:2)

     Biblia spune că regele Iosia „a pus pe preoţi în slujbele lor, şi i-a îmbărbătat la slujba Casei Domnului.” Iosia a făcut două lucruri: i-a instruit și i-a încurajat. De ce? Pentru că una fără alta nu sunt de folos! De câte ori ai plecat de la biserică simțind că ai fost înălțat, încurajat și inspirat de predică?

Întrebare: Te-ai gândit vreodată să-i spui pastorului cât de mult a însemnat pentru tine sau i-ai trimis un e-mail ca să-i spui că îi apreciezi lucrarea? Pastorii sunt mai mult blamați decât apreciați. Aproximativ 37% dintre ei renunță la lucrare din cauza descurajării.

Pavel a fost și el descurajat de aceea scrie: „După venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nici o odihnă. Am fost necăjiţi în toate chipurile: de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Şi nu numai prin venirea lui, ci şi prin mângâierea cu care a fost mângâiat şi el de voi. El ne-a istorisit despre dorinţa voastră arzătoare, despre lacrămile voastre, despre râvna voastră pentru mine, aşa că bucuria mea a fost şi mai mare.” (2 Corinteni 7:5-7).

Tit l-a încurajat pe Pavel în două feluri:

1) Vizitându-l.   „Ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.” Fie că-ți convine, fie că nu, atunci când nu mergi la biserică, tu spui: „Frate pastor, nu meriți să vin să te ascult.”

2) Îmbărbătându-l. „El ne-a istorisit despre dorinţa voastră arzătoare, despre lacrămile voastre, despre râvna voastră pentru mine, aşa că bucuria mea a fost şi mai mare.” Săptămâna aceasta, încurajează-ți pastorul.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Fapte 15:22-41

Apostolii şi bătrânii adunaţi la Ierusalim se ocupă cu sârguinţă de problema care le este pusă înainte. Toată adunarea este de acord cu concluziile lui Iacov (v. 22,25). Şi scrisoarea pe care o trimit prin Iuda şi prin Sila îi va linişti şi îi va mângâia pe fraţii din Antiohia care fuseseră tulburaţi (v. 24). În acelaşi timp, vizita celor doi slujitori ai lui Dumnezeu contribuie mult la zidirea adunării (v. 32). Astfel, eforturile vrăjmaşului de a aduce tulburare şi dezbinare produc, în final, tocmai efectele opuse. Credinţa ucenicilor a fost întărită şi legăturile comuniunii între adunări a devenit şi mai strânsă; încă o dată cel rău a fost înşelat în lucrarea lui (Proverbe 11:18).

Toate neînţelegerile fiind puse la punct, lucrarea Domnului poate fi reluată. Grija plină de afecţiune a lui Pavel pentru adunările constituite în urma primei sale călătorii îl angajează la a o întreprinde pe a doua, pentru a vedea cum se află fraţii din punct de vedere spiritual (comp. cu 2 Corinteni 11:28). De astă dată însă, Barnaba nu va mai merge cu Pavel, din cauza unei neînţelegeri legate de Marcu, nepotul lui Barnaba. Mai târziu, Marcu va recâştiga încrederea apostolului şi îi va fi folositor pentru slujbă (Coloseni 4:10; 2 Timotei 4:11).

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: