Mana Zilnica

Mana Zilnica

27 Iunie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 23:33-49

Isus este condus pe acest sinistru deal al Căpăţânii, unde este crucificat între doi tâlhari. „Tată, iartăi„, acesta este răspunsul sublim la tot răul pe care Il fac oamenii (comp. cu cap. 6.27). Dacă ei se pocăiesc, atunci crima lor „cea mai odioasă din istoria omenirii” va fi ispăşită prin chiar moartea Lui.

La cruce, unde sunt prezenţi toţi, de la conducători (v. 35) până la cei mai nenorociţi răufăcători (v. 39), întreaga răutate a inimii omeneşti se descoperă cu neruşinare: priviri sfidătoare, ocări, provocări, injurii grosolane

Dar iată că un dialog minunat se angajează
între Mântuitorul răstignit şi celălalt tâlhar, convins de păcat (v. 41). Luminat de Dumnezeu, el vede în Omul dispreţuit şi încununat cu spini, care va muri alături de el, o jertfă sfântă şi un împărat slăvit (v. 42). Şi primeşte o promisiune de nepreţuit (v. 43). Astfel, chiar de pe cruce, Domnul gustă deja un prim rod al chinurilor sufletului Său.

După ultimele trei ceasuri de întuneric de nepătruns, Isus regăseşte relaţiile întrerupte în timpul cât tocmai a fost părăsit. Şi, cu seninătate deplină, Îşi încredinţează duhul în mâinile Tatălui Său. Moartea Celui drept este ocazia celei din urmă mărturii pe care Dumnezeu o face să fie adusă prin centurionul roman (v. 47).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Ia seama la tine însuți și la învățătură; rămâi în ele, pentru că, făcând aceasta, te vei mântui și pe tine însuți și pe cei care te ascultă.
1 Timotei 4.16

În formarea caracterului unui slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu sunt necesare două lucruri esențiale: o familiarizare intimă cu Biblia și un simțământ corect al valorii sufletului și nevoilor lui. Combinația acestor două calități este de cea mai mare importanță în cazul oricărui bărbat chemat să slujească în Cuvânt și în învățătură. A avea doar una dintre ele ar însemna să fii un slujitor cu totul unilateral. Pot fi foarte învățat în Scripturi, pot avea o înțelegere profundă a conținutului Bibliei și o vedere cuprinzătoare a gloriilor ei morale, însă dacă uit de suflet și de necesitățile lui acute și felurite, slujirea mea va fi lamentabil de nepotrivită. Ea va fi lipsită de esență, de pătrundere și de putere. Nu va putea oferi lucrurile după care inimile tânjesc și nici nu va avea efect asupra conștiinței. Va fi o slujire din Biblie, însă nu către suflete. Adevărată și frumoasă, fără îndoială, însă deficientă în ce privește rodnicia și puterea practică!

De altă parte, pot avea ca obiectiv distinct sufletul și nevoile lui. Pot dori cu înflăcărare să fiu folositor, având în mine dorința de a sluji inimii și conștiinței ascultătorilor sau cititorilor mei, însă dacă nu sunt familiarizat cu Biblia, dacă nu sunt bine instruit, atunci nu voi avea cu ce să fiu folositor. Nu voi avea nimic ce să dau sufletului, nimic care să atingă inima, nimic care să lucreze în conștiință. Slujirea mea se va dovedi stearpă și obositoare. În loc de a învăța sufletele, le voi amăgi, și în loc de a le zidi, le voi irita. Îndemnurile mele, în loc de a stimula sufletele pe calea dreaptă a uceniciei, nu vor avea alt efect, din pricina lipsei de temelie, decât de a le descuraja.

Acum, dacă am fi întrebați pe care dintre aceste două feluri de slujire l-am prefera, fără ezitare am spune că pe primul. Dacă gloriile morale ale Scripturii sunt prezentate, există totuși ceva care să intereseze și să atingă inima, iar dacă cel care ascultă este cât de cât sincer și conștiincios, el poate profita. În cel de-al doilea caz însă nu există nimic altceva decât un apel obositor și îndemnuri plictisitoare. Totuși tânjim să vedem o familiarizare reală cu Biblia și un simțământ potrivit al valorii sufletului, combinate și ajustate în mod sănătos în toți cei care se ridică să slujească sufletelor.

C H Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego …”.
Daniel 3.28

Marea lecție

Cuvântul lui Dumnezeu a fost asigurarea acestor tineri împotriva focului. În mintea lor, ei nu s-au îndoit nicio clipă că Dumnezeu nu va onora făgăduința Sa. Credința lor statornică în Dumnezeu le-a fost scut în cele din urmă împotriva focului. Iată o minunată lecție pentru noi!

Domnul și Mântuitorul nostru a spus: „Dați, dar, cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Matei 22.21). Învățătura Domnului este de mare însemnătate pentru toate timpurile. Ca cetățeni ai pământului trebuie să plătim taxele și datoriile ce se cuvin, să dăm ascultare față de legile țării și să fim niște exemple de oameni cinstiți. Acei trei tineri din Babilon au fost exact așa, însă până la punctul în care a fost vorba de ascultarea lor față de Dumnezeu. Ei nu au ezitat nicio clipă să așeze voința lui Dumnezeu mai presus de voința mai-marilor lumii. Așa au procedat și apostolii în fața soborului: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” (Faptele Apostolilor 5.29). Aceasta este poziția adevărată a unui creștin. Aici este marea lecție pe care trebuie să o trăim. Creștinii adevărați sunt niște călători prin lumea care îi înconjoară, ei sunt de fapt cetățenii unei alte lumi, ai unei alte împărății, ei au un alt Domn căruia Îi slujesc.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

HARTA PROPRIEI TALE CĂLĂTORII

„Care face toate după sfatul voii Sale…” (Efeseni 1:11)

     Biblia ne spune că dinainte de a ne naște „erau scrise toate zilele care ne erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele” (Psalmul 139:16). Dumnezeu a personalizat o hartă pentru viața ta „după sfatul voii Sale.” Este datoria ta s-o descoperi și să călătorești ghidându-te după ea.

Pastorul Terry Nance spunea: „Se poate să-ți cunoști destinația supremă, dar să ai nevoie de călăuzire înspre acolo. Mai întâi de toate: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalmul 119:105). Dumnezeu vede imaginea de ansamblu, scurtăturile și gropile. Nu căuta călăuzire în afară, căci Duhul Sfânt locuiește în tine și din lăuntrul tău vine ghidarea.”

Meditează la următoarele versete și fă din ele rugăciuni personale:

  1. „Noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10)
  2. „Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui.” (Psalmul 37:23)
  3. „Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.” (Psalmul 18:36)
  4. „Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbe 3:6)
  5. „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).

La sfârșitul vieții sale, Pavel a putut spune: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.” (2 Timotei 4:7) Să observăm că Pavel a trebuit să „lupte” uneori pentru a rămâne pe cale, însă prin harul lui Dumnezeu a reușit – la fel și tu!


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: