Mana Zilnica

Mana Zilnica

24 Octombrie 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și îngerului adunării din Sardes scrie-i: „Acestea le spune Cel care are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Știu lucrările tale – că ai numele că trăiești, și ești mort. Fii veghetor și întărește cele care rămân, care sunt aproape să moară, pentru că nu am găsit lucrările tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. Amintește-ți deci cum ai primit și ai auzit și păstrează și pocăiește-te! Deci, dacă nu vei veghea, voi veni ca un hoț și nicidecum nu vei ști în ce ceas voi veni asupra ta”.
Apocalipsa 3.1-3

„Fii veghetor!” Acest puternic îndemn al Domnului Isus a fost adresat adunării din Sardes. Credincioșilor de acolo le mergea numele că trăiau, însă erau morți. În trecut, ei avuseseră un zel înfocat pentru Hristos și fuseseră folosiți de Duhul Sfânt. Acum însă erau într-o stare de adormire spirituală și de neveghere; nu le mai rămăsese decât reputația unei vieți spirituale.

Cele șapte adunări din Apocalipsa 2 și 3 prezintă, într-un fel profetic, istoria creștinătății. În acest context, Sardesul reprezintă perioada Reformei, care la început a fost o lucrare de la Duhul Sfânt, însă care, treptat, s-a cufundat în moarte și în tradiționalism. Dar acum o sută optzeci de ani a avut loc o mare trezire cu privire la speranța întoarcerii lui Hristos. Este remarcabil că Filadelfiei (adunării care urmează după Sardes) i-a fost făcută promisiunea răpirii: „Te voi păzi de ceasul încercării care va veni asupra întregii lumi” (Apocalipsa 3.10). Toți cei din Sardes adormiseră, atât credincioșii adevărați, cât și cei falși (versetul 6). Apoi însă Sardesul este chemat să vegheze, altfel Domnul avea să vină ca un hoț. Filadelfia s-a trezit din acea stare.

Domnul Isus a profețit despre acest lucru în pilda celor zece fecioare (Matei 25.1-13). Cele cinci fecioare chibzuite și cele cinci fecioare nechibzuite au adormit toate laolaltă. Întreaga creștinătate pierduse nădejdea revenirii lui Hristos. A fost însă un strigăt la miezul nopții: „Iată Mirele; ieșiți-I în întâmpinare” (Matei 25.6). A existat o restabilire a acestei nădejdi a Adunării. Mulți dintre noi ne amintim cât de strălucitoare era această nădejde în primele zile de după convertirea noastră. Să fim treji și să veghem în vederea revenirii Lui!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui.
Faptele Apostolilor 2.32

Un dolar în plus

Un vestitor al evangheliei din SUA s-a mutat într-o localitate necunoscută, pentru a vesti acolo vestea bună a Salvatorului Isus Hristos.

Într-o zi călători cu autobuzul de acasă spre centrul orașului. Când s-a așezat, a constatat că șoferul îi dăduse un dolar mai mult ca rest. Se gândi: „Îl voi restitui!”. Apoi iarăși se gândi: „Ah, e numai un dolar! Cine se mai îngrijorează pentru o sumă atât de mică? Acceptă-l ca pe «un dar din partea lui Dumnezeu»!”.

Când ajunse la stația dorită, ezită o clipă la coborâre. Apoi îi dădu șoferului banii și spuse: „Mi-ați dat cu un dolar mai mult”.

Șoferul zâmbi. „Nu sunteți dumneavoastră noul predicator din oraș? De mult timp m-am gândit să vin și să vă ascult. Dar mai întâi am vrut să văd ce veți face, dacă vă dau mai mult rest. Voi veni duminică!”

După ce evanghelistul coborî din autobuz, a trebuit să se sprijine de următorul stâlp și să înalțe o rugăciune scurtă spre cer: „O, Dumnezeule, aproape era să-L vând pe Fiul Tău pentru un dolar”.

Exemplul arată cât de mult suntem observați de oamenii necredincioși și cum ne pun la probă – fără să observăm! Să acționăm întotdeauna la fel cum ar fi acționat Învățătorul nostru! Să ne gândim că purtăm Numele Domnului Isus Hristos, dacă ne numim „creștini”.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-I TII PIEPT LUI SATAN (3)

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos” (Matei 4:6)

     Biblia spune: „diavolul L-a dus în Sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului, şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris” a zis Iisus: „Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.” (v. 5-7). Nu uita că Satan va cita greșit Scripturile. Așadar, când te lupți într-adevăr cu el, trebuie să fii capabil să spui așa cum a spus Isus: „De asemenea este scris.” Domnul Isus l-a învins pe Satan prin folosirea corectă a Scripturilor – și acesta e un secret pe care Satan speră să nu-l afli niciodată. Așa că înarmează-te cu Cuvântul lui Dumnezeu. Încarcă-ți tolba cu versete și stai cu arcul pregătit. Să observăm unde a avut loc ispitirea: în biserică [templu]! „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos”. Dintre toate locurile posibile, Satan se va folosi și de biserică împângu-te să faci șiretlicuri ca să-i impresionezi pe ceilalți, să atragi atenția asupra faptelor tale bune și să manipulezi calea prin care poți ajunge să ocupi o poziție importantă. Dumnezeu te-a chemat să fii slujitor, nu stea. Să îngenunchezi, nu să te umfli în pene. „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Smeriţi-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.” (1 Petru 5:5-6). Când Satan i-a zis Domnului Isus să sară de pe streașina Templului, Domnul Isus a refuzat. Nu pentru că Dumnezeu nu l-ar fi prins, ci pentru că nu trebuia să dovedească nimănui nimic, cu atât mai puțin diavolului. Nici tu nu trebuie.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Romani 4:1-12

Când o scară este prea scurtă pentru a ajunge la un obiect aflat la înălţime, un om suit pe ultima treaptă nu mai poate pune mâna cu uşurinţă pe cele care sunt dedesubtul lui. Nu este deosebire, am citit în capitolul 3:22; nici iudeul, nici grecul (iudeul cu nimic în plus faţă de grec) nu ajung la gloria lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ajunge acolo pe scara propriei dreptăţi; ea se va dovedi întotdeauna prea scurtă. O dovadă în acest sens este că nici Avraam (v. 3) şi nici David (v. 6), cei care într-un mod incontestabil au fost cel mai sus pe scara faptelor, nu sau folosit de ea pentru a fi îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă ei nu au făcut-o, cine ar putea pretinde asta? Pentru a demonstra mai bine că mântuirea prin har nu are nimic comun cu pretenţiile fireşti şi cu lăudăroşia poporului iudeu (cap. 3:27), versetele 9 şi 10 ne amintesc că patriarhul Avraam a primit îndreptăţirea prin credinţă înainte de a primi semnul circumciziei (Geneza 15:6; 17:24). În momentul când Dumnezeu l-a socotit drept, el încă mai era ca păgânii.

Pentru a fi mântuit, trebuie mai întâi să recunoşti că eşti vinovat, cu alte cuvinte, să te declari de acord cu sentinţa divină din capitolul precedent. Cel neevlavios (sau nelegiuit), şi numai el, este îndreptăţit de Dumnezeu (v. 5; comp. cu Matei 9:12).


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: