Mana Zilnica

Mana Zilnica

22 August 2017

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Puterea Sa divină ne-a dat toate cele privitoare la viață și evlavie, prin cunoștința Celui care ne-a chemat prin glorie și virtute.
2 Petru 1.3

Chemarea lui Dumnezeu arată cine este El, în timp ce puterea Sa produce un răspuns în cei pe care îi cheamă. Dumnezeul oricărui har (1 Petru 5.10) este marele Creator și Răscumpărător, care introduce viața acolo unde domnește moartea. El lucrează în noi, în cei pe care i-a chemat, în vederea gloriei Sale eterne. Câtă vreme ne aflăm aici, evlavia ne pregătește pentru părtășia reală cu El și cu cei pe care El de asemenea i-a chemat. Cunoașterea deplină a Celui care a făcut chemarea implică o relație conștientă cu El, marcată de dragoste, fiindcă chemarea Lui ne pune în legătură cu Dumnezeu, care este dragoste, cu gloria și cu virtutea Lui.

Se poate spune, de asemenea, că El ne-a chemat prin glorie și virtute; ambele concepte sunt adevărate. Drept rezultat, creștinii – credincioșii născuți din nou – se pot bucura de viață și de părtășie cu El, acum și pentru totdeauna, lucru făcut posibil prin chemarea eficace a puterii lui Dumnezeu. Petru știa că în curând avea să părăsească această scenă. Fiind un păstor (Ioan 21.15-17), el dorea ca toți credincioșii să crească în har și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos (2 Petru 3.18). Dorea ca toți să fie sârguincioși în a folosi resursele lui Dumnezeu și în a progresa pe calea credinței. „Străduiți-vă să întăriți chemarea voastră și alegerea voastră, pentru că, făcând acestea, nu veți cădea niciodată” (2 Petru 1.10). Chemarea și alegerea lui Dumnezeu implică răspunsul celor credincioși la îndemnurile lui Dumnezeu.

Mințile noastre nu pot înțelege cum chemarea harului suveran al lui Dumnezeu nu înlătură deloc responsabilitatea noastră. Îndemnul lui Petru arată aceste două laturi: când noi facem ceea ce Dumnezeu dorește, Dumnezeu Își face lucrarea Sa, pentru care noi Îi dăm tot creditul. Fiind chemați să moștenim binecuvântarea, trebuie să dăm dovadă de sârguință. Dumnezeu Își face întotdeauna partea. Fie ca și noi să facem ceea ce dorește El!

A E Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
Matei 25.46

Două stări

Potrivit cuvintelor Domnului, în veșnicie vor fi două stări: pedeapsă veșnică și viață veșnică. Toți oamenii călătoresc spre una din aceste ținte veșnice. Dacă ar exista numai un loc al fericirii, nimeni nu ar trebui să se gândească unde își va petrece veșnicia. Dar Scriptura spune în mod clar, că cine a murit neîmpăcat cu Dumnezeu, va merge în pierzarea veșnică. Pe când cei care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor, vor merge în veșnica fericire.

Unde se va sfârși călătoria vieții tale? Poate vei spune că dorești să ajungi în fericirea veșnică. Înțeleg bine această dorință. Cine dorește ca după o viață cu necazuri, greutăți, suferințe să meargă într-o veșnicie de pedeapsă, acolo unde viermele nu doarme și focul nu se stinge? Este regretabil că mulți oameni nu ascultă chemarea la viața veșnică. Prin această împotrivire, ei înșiși își semnează condamnarea. În veșnicie, nimeni nu poate să-și schimbe locul. Cei care nu au primit mântuirea sufletului aici pe pământ, vor fi veșnic chinuiți de regretul că nu au ascultat chemarea Mântuitorului la viață. Acum însă există posibilitatea ca omul să se întoarcă de pe calea largă a păcatului și să se îndrepte spre calea vieții prin credința în Mântuitorul, care prin jertfa Sa de pe cruce a adus o mântuire așa de mare.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RUGĂCIUNEA DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU

„El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.” (Romani 8:27)

     Pentru că nu întotdeauna ne rugăm după voia lui Dumnezeu, o parte a lucrării Duhului Sfânt este să ne schimbe mintea, nu să-L convingă pe Dumnezeu să ne dea ce ne dorim. De aceea Duhul „ne cercetează inimile” în rugăciune. Uneori cuvintele sunt nepotrivite; nu știi totdeauna ce gândește sau dorește cineva doar din spusele lui. Dacă, însă, ai putea vedea în inima lui, ai ști exact cum să-i interpretezi vorbele. Asta face Duhul Sfânt când ne cercetează inimile și ne interpretează cererile înaintea Tatălui. Dar dacă Duhul Sfânt mijlocește pentru noi (pentru că El ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu), ar trebui să învățăm care este voia lui Dumnezeu.

Înainte de a ne putea ruga după voia lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple două lucruri.

Primul, trebuie să petrecem timp regulat în Scriptură. Gândirea lui Dumnezeu ne este descoperită în Cuvântul Său; așadar, citind Biblia înveți să te rogi așa cum trebuie.

Al doilea lucru, dacă dorim ca rugăciunile noastre să-și atingă ținta: trebuie să practicăm meditarea asupra Cuvântului. Așa cum un bucătar bun lasă mâncarea să fiarbă la foc mic pentru a scoate tot gustul, noi trebuie să „ne lăsăm mintea la macerat” în Scriptură, ca ea să devină parte din noi. Atunci vom vedea cum lucrurile se schimbă în viața noastră de rugăciune, deoarece mijlocirea Duhului este legată de voia lui Dumnezeu, care se regăsește în Cuvântul Său!

Chiar dacă ai impresia că știi ce vrei când te rogi, Dumnezeu știe de ce ai nevoie!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Ioan 21:1-14

Numai şapte ucenici sunt prezenţi la întâlnirea pe care Isus le-o fixase în Galileea (Matei 26:32; 28:7). Şi din nou pare să fi uitat ce aşteptau. Simon Petru, pe care Domnul îl făcuse totuşi pescar de oameni, se întoarce la vechea lui îndeletnicire. Ce să fie de mirare că, în noaptea aceea, nau prins nimic? Cum ar putea fi rodnică munca făcută după propriile gânduri şi departe de prezenţa Domnului? El îi prevenise că, despărţiţi de El, nu vor putea face nimic (cap. 15:5). Când însă El este cu ei, totul se schimbă. Partea dreaptă a bărcii nu are faţă de partea stângă decât un singur (dar esenţial) avantaj, anume că Isus le-o indicase.

Are loc întâlnirea cu Stăpânul care pregătise totul mai dinainte pentru slujitorii Săi obosiţi. Deşi navusese nevoie de peştele lor (v. 9), totuşi El nu dispreţuieşte niciun rod al muncii lor (v. 10), ci îi numără cu exactitate (v. 11).

Dragi prieteni, cât de des, ca şi aceşti ucenici, uităm de măreaţa şi de apropiata noastră întâlnire! De câte ori, de asemenea, în mijlocul circumstanţelor noastre, în eşecuri, ca şi în succese, ar trebui să-L putem distinge mai repede pe Cel care ne vorbeşte şi să recunoaştem: Este Domnul (v. 7)!

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: