Mana Zilnica

Mana Zilnica

24 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Fie cuvintele gurii mele și cugetarea inimii mele plăcute înaintea Ta, Doamne, Stânca mea și Răscumpărătorul meu! Psalmul 19.14

Acest verset este cu siguranță o concluzie potrivită pentru Psalmul 19. Mai devreme, psalmistul privise la gloria lui Dumnezeu manifestată prin ordinea minunată a cerurilor și, de asemenea, la perfecțiunea Cuvântului Său, revelat pentru binecuvântarea omenirii. Cuvintele Sale sunt desăvârșit de curate și de adevărate, de aceea este cu totul îndreptățită dorința ca propriile noastre cuvinte să fie conforme, într-o anumită măsură, cu cele ale Lui. Meditația (cugetarea) inimii noastre este adevăratul izvor al cuvintelor gurii noastre.

Cuvintele noastre trebuie să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu, nu doar înaintea oamenilor. Totuși, înainte de a vorbi, ar trebui să fim atenți ca nu cumva să-i rănim pe alții prin cuvintele noastre. „Din cuvintele tale vei fi îndreptățit și din cuvintele tale vei fi condamnat” (Matei 12.37).

Cugetarea inimilor noastre este o chestiune profundă, așa cum ne arată Matei 12.34,35: „Din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate cele bune din comoara bună; și omul rău scoate cele rele din comoara rea”. Trebuie să avem un prisos bun al inimii, însă pentru aceasta este necesar să avem lucruri bune la care să medităm. Există o infinitate de resurse pentru meditație în Persoana Domnului Isus: întruparea Sa, umblarea Sa pe pământ plină de devotament, lucrarea Sa desăvârșită de la Golgota, învierea Sa, gloria Sa actuală în cer, venirea Lui și măreția Lui manifestată în Împărăția viitoare. Ce bogăție găsim în toate acestea, iar meditarea la ele este cu totul plăcută înaintea lui Dumnezeu. „Voi cânta Domnului toată viața mea, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi. Fie plăcută Lui cugetarea mea; eu mă voi bucura în Domnul” (Psalmul 104.33,34).

L M Grant


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Şi fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.” Evrei 11.6

Edison şi cecul său

Thomas Edison (1847-1931) a fost înzestrat de Dumnezeu cu o înțelepciune deosebită. Încă nu împlinise douăzeci de ani și făcuse o invenție ingenioasă. A mers la proprietarul unui mare magazin și acesta, recunoscând importanța invenției, i-a dat imediat 15.000 dolari ca să-și patenteze invenția. Lui Edison nu-i venea să creadă că poate primi o sumă așa de mare în vremea aceea. Dar toată îndoiala i-a fost spulberată în momentul când patronul i-a înmânat un cec. Temător, Thomas Edison s-a dus la bancă pentru a-și primi banii. Casierul i-a spus că în felul acesta nu poate elibera banii. Fără nicio vorbă, Edison și-a luat dezamăgit cecul și a mers acasă. Un prieten l-a vizitat și a aflat de necazul lui Edison. „Arată-mi hârtia”, zise prietenul. „Dragul meu, cecul este în ordine și tu ești bogat. Dar tu ai uitat să-ți completezi datele personale  pe  cec.  De  aceea  banii  nu  ți-au  fost  eliberați.”  –

„Adevărat?” întrebă Edison. „Mai mult ca sigur.” Edison completă cecul, îl semnă și apoi merse la bancă unde a primit banii.

Așa este și cu mântuirea. Mulți au Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în casele lor, o citesc, află vestea bună adusă în dar prin lucrarea de la cruce a Mântuitorului, dar nu iau prin credință ca pentru ei personal acele cuvinte; și astfel rămân mai departe dezamăgiți și fără nădejde în lume.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUVINTE CARE TE CĂLĂUZESC ÎN VREMURI GRELE (3)

„Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” (Isaia 40:8)

     Iată și alte promisiuni minunate din Biblie pe care te poți baza când vine necazul:

1) „Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.” (Psalmul 91:9-11)

2) „Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie.” (Psalmul 34:7)

3) „La umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile.” (Psalmul 57:1)

4) „Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.” (Psalmul 34:18).

5) „Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor.” (1 Petru 3:12)

6) „El Şi-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari; m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, care erau mai tari decât mine… El m-a scos la loc larg, şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte.” (Psalmul 18:16-19)

7) „Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este Lumina mea!” (Mica 7:8)

8) „Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.” (Iov 11:18-19)

9) „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava… în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20-21).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Filipeni 2.12-30

Model de ascultare (v. 8), Domnul este îndreptăţit să o ceară pe a noastră, în toate lucrurile, „fără murmure şi fără îndoieli” (v. 14). Absenţa apostolului nu-i scutea de la nimic pe filipeni (v. 12). Dimpotrivă, el nemaifiind acolo pentru a se ocupa de ei, trebuia ca ei înşişi să vegheze ca nu cumva să nu le reuşească cariera creştină. Luminătorii sau stelele (v. 15) sunt corpuri cereşti, strălucitoare în timpul nopţii, permiţând oamenilor să se orienteze şi indicând ora. Aşa sunt creştinii în noaptea acestei lumi. Cuvântul tradus prin „a lucra” are sensul exact de „a cultiva”, implicând deci o serie de operaţii răbdătoare, cum ar fi smulgerea buruienilor (gânduri necurate, practici necinstite, minciuni etc.). Această lucrare însă nu poate fi făcută prin puterile noastre (v. 13). Chiar şi voinţa (sau dorinţa) este trezită în noi tot de Domnul. Dar, de asemenea, ce frumoasă mărturie are ca rezultat (v. 14-16)!

Să privim în acest capitol exemplele de devotament, începând cu cel mai înalt, cel al lui Hristos, apoi cu cel al lui Pavel asociat filipenilor (v. 16, 17), cu cel al lui Timotei (v. 20) şi, în sfârşit, cu cel al lui Epafrodit (v. 25, 26, 30). Prin contrast, ce trist răsună versetul 21! Noi cu cine dorim să ne asemănăm?

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: